Behandelprogramma Medinello

Hoe wordt de behandeling opgebouwd?

Fase behandeltraject medinello

U kunt naar Medinello worden verwezen door uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. na het kennismakingsgesprek (pre-intake) met de casemanager volgt een multidisciplinaire intake. Tijdens deze intake wordt u gezien door een psycholoog, fysiotherapeut/manueel therapeut en een revalidatiearts en wordt er aan de hand van de resultaten een behandelvoorstel gedaan. Dit behandelvoorstel bestaat uit een aantal modules die gezamenlijk als doel hebben u beter te leren om te gaan met pijn en de gevolgen daarvan voor het dagelijks functioneren, op lichamelijk, geestelijk en sociaal-maatschappelijk gebied en wordt met u besproken door de casemanager. Per module stelt u samen met de betreffende therapeut uw persoonlijke doelen op.
Voorbeelden van modules die kunnen worden ingezet zijn:
• Fysieke training onder andere “graded activity”, “graded exposure”, “graded exercise”
• Individuele psychologische begeleiding bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, “EMDR” en  inzichtgevende therapie
• Pijneducatie
• Balans in de dag
• Ontspanning
• Mindfulness

Sommige modules zijn in groepsverband en andere modules zijn individueel. Bevindt u zich vanwege uw klachten in de ziektewet dan bestaat er wellicht de behoefte aan begeleiding bij werkhervatting. In overleg met uw werkgever en bedrijfsarts kan er vanuit Medinello middels de module “gezond aan het werk” ondersteuning op dit vlak worden geboden.