Medinello

Zorg van de toekomst

Revalideren bij chronische pijn

Leer ons kennen

Medinelo &
het coronavirus

Lees meer

Bijscholing bij Medinello

Op deze pagina bieden we een actueel overzicht van de aanstaande bijscholingen, die door Medinello wordt georganiseerd.

Eén op de vijf mensen heeft langdurige pijnklachten waarvan een deel somatisch niet voldoende te verklaren is. Er is veel onbegrip bij zowel cliënten als zorgprofessionals. Somatisch onvoldoende verklaarde pijn blijkt grotendeels tussen de oren te zitten, jazeker, maar dan in de zin dat het centrale zenuwstelsel (ruggenmerg + brein) ontregeld is geraakt, en zich overwaakzaam gedraagt. Het oude idee van ‘inbeelding’ is onhoudbaar gebleken op grond van de nieuwste beeldvormende technieken. Recente wetenschappelijke inzichten geven concrete aangrijpingspunten voor verbeterde indicatiestelling en behandeling.

Deze bijscholing heeft tot doel het ‘onvoldoende verklaarde’ begrijpelijk te maken en over te kunnen dragen aan de cliënt.

Leerdoelen bijscholing

  • Thema’s op het psychosociale vlak kunnen benoemen die vaak een – predisponerende, uitlokkende en in standhoudende – rol spelen bij SOLK klachten (Somatisch Onvoldoende Verklaarde Klachten);
  • Intake kunnen doen met een patiënt met SOLK-klachten of met psychische klachten bij een (chronische) specifieke somatische aandoening met oog voor de meest voorkomende psychopathologische comorbiditeiten die mogelijk (tevens) specifieke aandacht behoeven;
  • Neurobiologische educatie (met bewezen therapeutische effecten) kunnen geven aan SOLK patiënten aan de hand van verklaringsmodellen: centrale sensitisatie en ontregeld stressrespons systeem;
  • Introductie van het nieuwe gevolgenmodel bij patiënten met SOLK of psychische klachten bij een somatische aandoening;
  • Eigen houding, gevoelens en valkuilen in de interactie onderkennen in het behandelen van patiënten met SOLK en psychische klachten bij somatische aandoeningen.

Deze bijscholing wordt gegeven door:
Annemarieke Fleming, Gezondheidszorgpsycholoog BIG bij cluster Pijn & Gedrag/Reade revalidatie, en auteur van Pijn & het brein (Prometheus 2016; 10e druk 2019)

 

Kosteloze geaccrediteerde bijscholing M+ Nijmegen

Datum: donderdag 12 maart 2020
– Inloop vanaf 17.30 uur met broodjes & soep
– Start programma 18.15 uur – afsluiting 21.30 uur
Tijdsinvestering: ca. 3 uur
Accreditatie: aangevraagd voor Huisartsen – POH-GGZ medewerkers – Fysiotherapeuten –
Ergotherapeuten – Oefentherapeuten – Reumaconsulenten – Pijnconsulenten.
Alle andere zorgprofessionals zijn ook van harte welkom en krijgen na afloop
een officieel certificaat.
Locatie: Medinello Nijmegen, Hengstdal 3, 6574 NA Ubbergen
Contact: Tel: 088-5670190
Bekijk hier de gehele uitnodiging.

Deze bijscholing is VOL.