Duur van behandeling

Over het algemeen zal een behandeltraject binnen een periode van 16 weken worden afgerond. Binnen die periode kunt u erop rekenen dat u 3 of 4 keer in de week naar Medinello zult komen. Uw casemanager zal tussentijds met u de behandeldoelen evalueren en indien wenselijk kunnen er aanpassingen binnen het traject volgen. In de laatste fase van het revalidatietraject bereidt u zich voor op de periode na ontslag, waarbij u zich richt op het blijven toepassen van de aangeleerde vaardigheden met behulp van een terugvalpreventieplan. Drie maanden na het beëindigen van het behandeltraject volgt een nazorg afspraak om het geleerde nog eens door te nemen en zo nodig bij te sturen.

Fase behandeltraject medinello

“Ik heb geleerd beter met mijn energie om te gaan, bijvoorbeeld door ook te rusten als ik me nog goed voel
en niet direct al mijn kruit te verschieten.”

Medinello taart