FAQs

Kan ik straks geen reumazorg meer krijgen bij de Sint Maartenskliniek?

De Sint Maartenskliniek blijft excellente zorg bieden voor onze reumapatiënten. Alleen verschillende zorgpaden voor reumapatiënten dragen we over aan Medinello. Dit betekent dat we ons nog beter kunnen focussen op de reumazorg die we wel aanbieden binnen de Sint Maartenskliniek, zoals de poliklinische zorg en de behandeling met medicijnen.

Mijn behandeling vindt niet meer plaats bij de Sint Maartenskliniek, maar bij Medinello. Klopt dat?

De Sint Maartenskliniek heeft per 17 juli 2017 de zorgpaden voor reumapatiënten officieel overgedragen aan zelfstandig behandelcentrum (ZBC) Medinello. De Sint Maartenskliniek richt zich op complexe, gespecialiseerde ziekenhuiszorg. Deze minder complexe zorgpaden pasten niet meer binnen de strategische visie van onze kliniek.

Vanaf 1 september 2017 start Medinello met de zorgpaden die door de Sint Maartenskliniek zijn overgedragen. Met de zorg zijn ook enkele van onze medewerkers verhuisd naar Medinello om die zorg – op dezelfde manier – te blijven leveren. Het zijn dus grotendeels dezelfde gezichten, die nu echter werken voor een andere organisatie.

Waarom stopt de Sint Maartenskliniek met deze zorgpaden?

De Sint Maartenskliniek richt zich op complexe, gespecialiseerde ziekenhuiszorg. Wij vinden dat je alleen excellente zorg kunt leveren door te specialiseren en keuzes te maken in het zorgaanbod; de juiste zorg op de juiste plaats leveren. Dit is al ruim tachtig jaar de strategie van de Sint Maartenskliniek. Een strategie die geregeld leidt tot scherpe keuzes om onze excellente zorg te verstevigen. Eén van die keuzes is de overdracht van de minder complexe reuma-revalidatiezorgpaden aan externe partner Medinello.

Het maken van keuzes in het zorgaanbod en niet alles willen aanbieden, doet de Sint Maartenskliniek al sinds de oprichting in 1936. Wij zullen dat ook blijven doen, want dat zit in de genen van een gespecialiseerd ziekenhuis. Door zorg die niet binnen onze strategie past ook niet meer aan te bieden, krijgen wij namelijk meer focus en ruimte om onze andere zorg te specialiseren, te innoveren en te verbeteren. En daar is de patiënt uiteindelijk het meest bij gebaat.

Wanneer start mijn behandeling?

Vanaf 1 september 2017 start Medinello met de zorgpaden die zijn overgedragen door de Sint Maartenskliniek. Zoals gebruikelijk starten patiënten die als eerste zijn aangemeld als eerste met hun behandeling. Medinello neemt medio augustus contact op over de planning van uw behandeling.

Wat ga ik als patiënt hiervan merken?

De reuma-revalidatiezorgpaden die tot op heden door de Sint Maartenskliniek worden aangeboden, blijven beschikbaar voor patiënten. De meeste zorgpaden gaan over naar Medinello, die de zorgpaden grotendeels uitvoert zoals ontwikkeld door de Sint Maartenskliniek. Bovendien vestigt Medinello zich in eerste instantie binnen de muren van het gespecialiseerde ziekenhuis in Ubbergen. Tot slot is het merendeel van de behandelaars met de zorg meeverhuisd van de Sint Maartenskliniek naar Medinello. De veranderingen voor patiënten zullen hierdoor minimaal zijn.

Wat is Medinello voor organisatie?

Medinello is een zelfstandig behandelcentrum voor poliklinische revalidatie met 14 locaties in Nederland. Multidisciplinaire teams behandelen hier cliënten met een complexere zorgvraag op het gebied van bewegend functioneren, vaak in combinatie met psychosociale problematiek. Medinello staat garant voor een innovatieve, maar bewezen effectieve aanpak. Patiënten worden vrijwel direct behandeld, zonder of met slechts een minimale wachttijd.

Welk nummer kan ik bellen als ik vragen heb over een zorgpad voor reumapatiënten?

Binnen de Sint Maartenskliniek in Nijmegen kunt u bellen naar 024-3659829. Medinello Nijmegen is bereikbaar via 088-5670190. En Medinello Utrecht (voor de patiënten die vanuit Woerden een verwijzing hebben gekregen) is bereikbaar via 088-5670155.

Hoe lang is de wachttijd bij Medinello?

Bij Medinello realiseren wij ons dat ook uw tijd kostbaar is. Om die reden werkt Medinello uitsluitend met korte wachtlijsten. U kunt dus in de regel snel bij ons terecht.

Hoe lang duurt de revalidatie?

Bij Medinello informeren wij u altijd voorafgaand aan het revalidatieprogramma wat u kunt verwachten en hoe lang het programma gaat duren. De maximale duur van een revalidatieprogramma bij Medinello is 16 weken.

 

Wordt mijn behandeling bij Medinello vergoed?

De revalidatiezorg van Medinello valt onder de basisverzekering voor ziektekosten en is daarmee voor iedereen toegankelijk. Op basis van een verwijzing van een huisarts, bedrijfsarts of medische specialist kan het Medinello programma ingezet worden. Indien voldaan wordt aan de inclusiecriteria, wordt het programma volledig vergoed vanuit uw zorgverzekering (m.u.v. het wettelijk eigen risico).

De belangrijkste inclusiecriteria zijn:

  • Er is sprake van problemen in het bewegend functioneren in combinatie met een of meerdere persoonlijke en/ of externe factoren.
  • De klachten zijn langer dan drie maanden bekend.
  • Er is sprake van een ongunstige prognose zonder inzet van multidisciplinaire zorg.

Op grond van de Zorgverzekeringswet dient elke zorgverzekeraar de poliklinische revalidatiebehandeling van Medinello te vergoeden. Een overeenkomst tussen uw zorgverzekeraar en Medinello is hiervoor geen voorwaarde.

Eigen risico

Zoals bij alle specialistische zorg is op de vergoeding van de programma’s van Medinello (intakefase en behandelfase) de eigen risico regeling van toepassing. Er wordt dus een aanspraak gemaakt op uw eigen risico. Voor meer informatie over vergoedingen neemt u contact op met de administratie van Medinello. Wij staan u graag te woord.

Aanvullende dienstverlening

Voor een optimale re-integratie van een werknemer kan het aan te bevelen zijn de aanvullende moduele “Gezond aan het werk” in te zetten. De kosten hiervan worden niet vergoed door zorgverzekering. Indien van toepassing zal Medinello hiervoor een aanvullende offerte opstellen.

Privacy

De privacy van onze cliënten is volledig gewaarborgd. Vertrouwelijke informatie wordt uitsluitend tussen de behandelende professionals uitgewisseld. Zij hebben een geheimhoudingsplicht. De huisarts of bedrijfsarts krijgt alleen gedetailleerde informatie als u dat wilt. De werkgever ontvangt géén medische gegeven

Hoe kan ik mij aanmelden voor een poliklinische behandeling bij Medinello?

U heeft een verwijsbrief nodig van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist voordat u zich kunt aanmelden bij Medinello.

Op welke locaties zit Medinello?

Voor een overzicht van de Medinello locaties verwijzen wij naar deze webpagina 

Heb ik voor een revalidatieprogramma bij Medinello een verwijzing nodig?

Ja, voor een revalidatieprogramma bij Medinello heeft u altijd een verwijzing nodig van een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist.