Module Gezond aan het werk

Gezond aan het werk 

Medinello is een zelfstandig behandelcentrum voor poliklinische revalidatie in Amersfoort, Haarlem en Deurne. Een multidisciplinair team behandelt hier cliënten met een complexe zorgvraag. Medinello staat garant voor een innovatieve aanpak, gebaseerd op bewezen effectieve behandelmethoden.

Uw medewerker is verwezen naar Medinello voor een poliklinische revalidatie behandeling (PRB). Deze zorg valt onder de dekking van de basisverzekering*.

Als er sprake is van een arbeidsrelatie en uw medewerker momenteel geheel/ gedeeltelijk verzuimt, zal terugkeer naar werk aan bod kunnen komen. Arbeidsre-integratie / arbeidsgerelateerde zorg valt echter niet onder de dekking van de basisverzekering en kan daarom niet binnen de PRB plaatsvinden. Medinello biedt de mogelijkheid om, in aanvulling op PRB, begeleiding bij werkhervatting uit te voeren.

De PRB richt zich op het herstel van functioneren van uw medewerker. In aanvulling daarop richt deze specifieke interventie zich op toeleiding naar werk, werkhervatting en werkbehoud. Hiervoor heeft Medinello de aanvullende module “Gezond aan het werk” ontwikkeld met als doelstelling duurzame werkhervatting. Daarbij ligt de focus altijd op de mogelijkheden met betrekking tot arbeid en niet op de eventueel bestaande beperkingen. De module is “Poortwachter-proof” en kenmerkt zich door een persoonlijke en doelgerichte aanpak. Daarbij wordt uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid van cliënt en wordt hij/zij ondersteund in het nemen van de regie over de re-integratie.

Inhoud

  • Intake arbeid (inclusief bedrijfsarts en werkgever)
  • 2 – 3 individuele gesprekken (eventueel werkplekbezoek) met als resultaat een werkhervattingsplan
  • Driegesprek waarin werkhervattingplan met werkgever wordt besproken
  • Rapportage aan de bedrijfsarts

De kosten voor de module “Gezond aan het werk” in combinatie met een Revalidatie Behandeling* (PRB) bedragen €950,- excl. 21% BTW.

* De kosten voor de Poliklinische Revalidatie Behandeling (PRB) worden vergoed door de zorgverzekeraar, met inachtneming van de polisvoorwaarden en eigen risico.