Graded Activity en Graded Exposure

Graded Activity en Graded Exposure

Graded Activity principe

De fysieke training is een groot onderdeel van het gehele programma. U traint ongeveer 15 weken in kleine groepjes (3 tot 7 personen), op 2 vaste momenten in de week. U volgt een individueel trainingsschema waarin houding, spierkracht, uithoudingsvermogen en coördinatie centraal staan.

Tijdens de trainingen is er aandacht voor het hanteren van grenzen maar ook ontspanning en plezier beleven aan het sporten. Het Graded Activity principe, gedoseerd opbouwen van de belastbaarheid, is terug te vinden in de doelen:

1. Het stimuleren van gezond bewegingsgedrag en uitbreiden van activiteitenniveau.

2. Het verminderen van bewegingsangst en pijngedrag (vermijdingsgedrag).

De cliënt krijgt uitleg over de tijdcontingente aanpak, waarbij er volgens een vaste opbouw wordt gewerkt.

Daarnaast wordt besproken dat de pijn/vermoeid-heid vaak geen goede graadmeter meer is. Cliënt krijgt handvaten hoe de signalen van het lichaam te interpreteren en hoe daarnaar te handelen. Vooral de vooruitgang wordt benadrukt.

Start

De training begint met 3 individuele afspraken met de fysiotherapeut. Tijdens de eerste afspraak formuleert u samen de doelen en wordt uitleg gegeven over trainingsprincipes.

Voor afspraak 2 en 3 wordt u verzocht sportkleding mee te nemen, een handdoek en indien u wenst een flesje/bidon water. Binnen deze sessies gaat u samen met de fysiotherapeut, uw basistrainings-programma vaststellen.

Trainingen

Het trainingsprogramma zal gedoseerd, tijdcontin-gent worden opgebouwd gedurende het traject. Dit doet u in overleg met uw begeleidend fysio-therapeut.

Evaluaties

Halverwege en aan het einde van het traject zal er met de fysiotherapeut een evaluatie van de doelen plaatsvinden en waar nodig aangepast. Gaandeweg het traject kunnen de doelen door nieuwe inzichten veranderen. Er zal worden toegewerkt naar het zelfstandig onderhouden c.q. verder opbouwen van de verbeterde belastbaarheid in het dagelijks leven, in werk en in sport.