Kwaliteit en keurmerken

Medinello ISO 9001Sinds maart 2014 is het kwaliteitsmanagementsysteem van Medinello gecertificeerd op basis van de HKZ – Medisch Specialistische Revalidatiezorg normeisen. Dit internationaal erkende kwaliteitskeurmerk bewijst dat er wordt gewerkt volgens een kwaliteitsmanagementsysteem, waarbij processen en procedures systematisch worden bewaakt, beheerst en verbeterd. De toetsing van zet certificaat is in handen van het KIWA, een gerenommeerd instituut op het gebied van auditeren.

Tegelijkertijd heeft Medinello het HKZ Veiligheidsmanagementsysteem “Cliënt – / Patiëntveiligheid”  behaald. Hiermee voldoet Medinello aan de VMS richtlijnen. Het VMS is de verankering van patiëntveiligheid in de praktijk.  Het VMS vormt het systeem waarmee ziekenhuizen en revalidatiecentra continue risico’s signaleren, verbeteringen doorvoeren en beleid vastleggen, evalueren en aanpassen. Het certificaat heeft een beperkte geldigheidsduur en tussentijdse toetsing is verplicht.