Module balans in je dag

Module balans in je dag

Iedereen kent wel het gevoel van zich zelf voorbij te rennen. Dagen worden vol gepland met allerlei activiteiten. Na een rustig weekend en voldoende nachtrust kan men er meestal weer tegen aan. Kampt u met chronische pijn of vermoeidheid, dan weet u dat dit niet zo vanzelfsprekend is en blijkt het juist moeilijk om op tijd te stoppen en activiteiten te doseren. En als u zich dan een keer goed voelt, wilt u dit moment zo goed mogelijk benutten. Vaak met het gevolg dat u teveel doet en achteraf de rekening gepresenteerd krijgt.

Het blijkt dat er veel winst te behalen is voor wat betreft de pijnbeleving en het energieniveau wanneer u in staat bent om uw activiteiten te doseren en voldoende rustmomenten in te bouwen. Leren plannen, inschatten of een activiteit haalbaar is en weten hoeveel activiteiten u kunt doen, zonder uzelf over of onder te belasten, is een hele uitdaging. Een uitdaging die binnen de module Balans aangegaan wordt.

Hoe doet u dat?

Een eerste stap is om inzicht te krijgen in uw activiteitenniveau en energieverbruik op een dag of week. Het bijhouden van een activiteitendagboek is een belangrijk middel in dit bewustwordingsproces. Het registreren van activiteiten helpt tevens om zicht te krijgen op wat bij u de energiegevers zijn en wat de energievreters zijn.

Soms wordt zichtbaar dat er veel energievreters zijn en dat er maar weinig activiteiten zijn die u energie opleveren. Dan rijst de vraag hoe kan het activiteiten patroon aangepast worden zodat energie gaat toenemen.

Deze vraag komt uitvoerig aan bod binnen de module.

Mogelijke doelen

• Het vinden van een balans tussen wat u doet en wat u kunt (belasting-belastbaarheid)
• Het creëren van overzicht in de activiteiten die u zou willen doen
• Zicht krijgen op de energievreters en energie-gever
• Het opbouwen van de algemene belastbaarheid

Opbouw

Deze module bestaat uit maximaal 6 individuele gesprekken. In eerste instantie is het doel om inzicht te geven in hoe uw activiteitenniveau over de verschillende dagen eruit ziet.

Vervolgens wordt u geleerd uw activiteiten zodanig te plannen en te doseren dat er een balans gaat ontstaan tussen inspannende en ontspannende activiteiten en er voldoende rustmomenten worden ingepland.

Uiteindelijk is de verwachting dat er door een andere manier van denken en een aangepaste levenswijze u meer energie en ontspanning in uw leven zal geven.