Module pijneducatie

Module pijneducatie

Doel

Met deze module wordt u geïnformeerd over pijn. Het doel is de angst en de onzekerheid omtrent de pijn weg te nemen.

Er komen vragen aan bod, zoals bijvoorbeeld:

– Wat is pijn eigenlijk?
– Waarom krijgt de ene persoon wel chronische pijn en de andere niet?

Opbouw

Gedurende de pijneducatie wordt op een heldere, eenvoudige wijze duidelijk gemaakt hoe het pijnsysteem werkt en wat de rol van het brein is. Door middel van illustraties, verhalen en een filmpje wordt uitgelegd hoe het brein functioneert bij mensen met chronische pijn.

U gaat begrijpen waardoor pijn ontstaat en ervaren dat piekeren over pijn niet helpt. Tevens wordt er aandacht besteed aan hoe u zelf effectief kunt werken aan pijnvermindering. Het is een mix van overdragen van informatie en bespreken van uw persoonlijke ervaringen.

Verklaring chronische pijn

Bij het merendeel van de chronische pijnsyndromen, zoals chronische lage rugklachten, whiplash, hoofdpijn, artrose en fibromyalgie, blijkt er sprake van overgevoeligheid van het centrale zenuwstelsel. Normaliter krijgt het brein continue informatie over de spieren, de organen, de gewrichten en de huid. Als er iets mis is geeft het brein een pijnsignaal af.

Bij chronische pijn blijkt er sprake te zijn van abnormale activiteit van het centrale zenuwstelsel. Ook wel ‘centrale sensitisatie’ genoemd. Bij mensen met centrale sensitisatie is er eigenlijk niets mis in het lichaam en toch gaat het alarm voortdurend af en ervaart iemand dus continu pijn.

Bij chronische pijn is het zenuwstelsel dus te scherp afgesteld en het systeem overgevoelig. Stress, angst, teveel aandacht voor pijn en het opkroppen van emoties zijn factoren die de sensitisatie in de hand kunnen werken. Deze verklaring wordt nader uitgelegd en besproken binnen de module Pijneducatie.

Er wordt met elkaar gesproken over wat bij u de factoren zouden kunnen zijn die mede de pijn in stand kunnen houden. U ontvangt alle informatie ook op papier als naslagwerk.

Lees ook “Hoe herkennen we chronische pijn?”