Medinello

Zorg van de toekomst

Revalideren bij chronische (pijn) klachten

Leer ons kennen

ir. drs. Ester Vrij nieuwe revalidatiearts Medinello

Medinello werkt enthousiast aan het ‘beter worden’ en ‘gezond blijven’ van onze cliënten. Medinello breidt verder uit, met locaties en ervaren professionals. Met ingang van 1 november 2016 zal ir. drs. Ester Vrij, revalidatiearts, het revalidatieteam van Medinello komen versterken.

Medinello beschikt over een ervaren en veelzijdig team aan professionals. Het team van revalidatieartsen, psychologen, fysiotherapeuten en ergotherapeuten, stelt alles in het werk om doelstellingen van haar cliënten te bewerkstelligen en realiseert deze ook. Echte professionals die de filosofie en werkwijze van Medinello goed in praktijk kunnen brengen. Zij hebben begrip en realiseren zich wat er door u heen gaat. Beschikken over veel kennis en zijn vooral betrokken.

Ester Vrij zal werkzaam zijn bij de Medinello locaties in Amersfoort en ZO Brabant. Wij zijn bijzonder blij met onze nieuwe collega en wensen haar heel veel werkplezier en succes bij Medinello.

Langdurige klachten als pijn en vermoeidheid treffen miljoenen mensen. Alleen al 2,2 miljoen Nederlanders ervaren chronische pijn. Dit leidt vaak tot een verminderde kwaliteit van leven. En niet alleen voor de patiënt is het een groot probleem, ook voor de maatschappij. De kosten zijn momenteel zo’n 20 miljard euro per jaar.

Mensen die verwezen worden naar de revalidatiearts voor hun chronische klachten, hebben vaak al een traject van ziekenhuisbezoek en behandelingen in de eerste lijn achter de rug. Het geeft veel voldoening om te zien dat de meeste mensen na een relatief korte multidisciplinaire behandeling van enkele maanden weer in staat zijn beter de regie te voeren over hun eigen leven, dat zij actiever participeren in de maatschappij en dat hun kwaliteit van leven duidelijk is verbeterd. Vaak ondanks de klachten.

Medinello is een innovatief bedrijf met korte lijnen, waar veel aandacht is voor het verbeteren van de zorg. Je voelt bij Medinello de energie. De energie die uiteindelijk ten goede komt aan de kwaliteit van de zorg.

Ester Vrij Revalidatiearts Medinello

ir. drs. Ester Vrij