Medinello

Zorg van de toekomst

Revalideren bij chronische pijn

Leer ons kennen

Revalideren na kanker

Mensen die succesvol behandeld zijn voor kanker hebben driemaal vaker een slechtere gezondheidstoestand en tweemaal vaker psychologische problemen dan leeftijdgenoten die geen kanker hebben gehad. Medinello biedt op dit moment geen specifiek medisch specialistisch revalidatieprogramma voor mensen in de curatieve fase van kanker maar behandelt wel mensen met chronische pijnproblematiek die kanker in de voorgeschiedenis doormaakten.

Het voorkomen van kanker in uw ziektegeschiedenis hoeft dus geen belemmering te zijn om een pijnrevalidatieprogramma bij Medinello te volgen. De revalidatiearts zal samen met u de situatie beoordelen en bepalen of aanvullende informatie of expertise van uw oncologische behandelaars nodig is tijdens uw pijnbehandeltraject. Dan kan die desgewenst betrokken worden.

‘Beter functioneren op lichamelijk, psychisch en sociaal vlak’

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Vermoeidheid
 • Somberheidsklachten
 • Innerlijke onrust
 • Een sterk verminderde conditie
 • Pijnlijke spieren
 • Problemen bij het hervatten van het werk
 • Angst om te bewegen

Doel van de behandeling

De behandeling zal bestaan uit het trainen van het lichaam door middel van cardio en fitness. Daarnaast zal er door middel van voorlichting, advies en contact met lotgenoten gewerkt worden aan het psychische en sociale aspect.

Door deze behandeling zorg je ervoor dat je lichaam sterker wordt en je leert praten over wat je allemaal hebt doorgemaakt. Zo gaan we bijvoorbeeld met de volgende vragen aan de slag:

 • Hoe kan ik mijn conditie verbeteren?
 • Hoe pak ik mijn werk weer op?
 • Hoe ga ik met mijn vermoeidheid om?
 • Hoe pak ik mijn gezinsleven op?
 • Hoe vertel ik mijn omgeving wat er met mij gebeurd is?
Revalideren na kanker

Het revalidatieprogramma

Het programma duurt 16 weken. Gedeeltelijk zal de behandeling in groepsverband zijn, gecombineerd met individuele begeleiding. In deze periode komt u meerdere keren per week (2 tot 3 keer) naar Medinello. U gaat werken aan uw herstel op lichamelijk gebied en krijgt daar voorlichting over. Daarnaast krijgt u ook informatie over de emotionele en mentale herstelprocessen. Tijdens de behandelplanbespreking overleggen we met u de meest passende samenstelling van uw programma.

Revalideren na kanker
 • Resultaat revalidatiebehandeling

  Deelnemers van het revalidatieprogramma geven aan beter om te kunnen gaan met de gevolgen van kanker. Ze voelen zich fitter en mentaal sterker. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mensen die hebben deelgenomen aan een programma beter herstellen, opgewekter zijn en minder moeite hebben met het uitvoeren van werk, huishouden en hobby’s.
 • Meedoen

  Deelnemers geven aan na een revalidatieprogramma beter om te kunnen gaan met de gevolgen van hun ziekte. Ook voelen ze zich fitter. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mensen die hebben deelgenomen aan een programma beter herstellen, opgewekter zijn en minder moeite hebben met het uitvoeren van werk, huishouden en hobby’s.
 • Vergoeding

  In de meeste gevallen vergoedt de ziektekostenverzekeraar de revalidatiebehandeling. Deze zorg valt binnen het basispakket en heeft alleen consequenties voor uw eigen risico. Voor meer informatie over uw vergoeding kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.
 • Aanmelden

  Met een verwijzing van uw huisarts of specialist kunt u contact opnemen met de administratie van Medinello om u aan te melden.