Resultaten Medinello

Bij Medinello meten we bijna alles. Voor, tijdens en na het revalidatie programma. Dat levert een schat aan ervaringscijfers op die onze cliënten helpen. Daardoor weten we wat (minder) werkt, waar je aan toe bent en wat je kunt verwachten.

Download onderstaand rapport

Prospectief Cohortdesign Medinello: Resultaten van een poliklinische revalidatiebehandeling voor mensen met chronische pijnklachten aan het houdings- en bewegingsapparaat.

Na het beëindigen van het revalidatieprogramma vullen de cliënten (steekproef n=47) een evaluatieformulier in. Dit evaluatieformulier is onderdeel van de Nederlandse Dataset Pijnrevalidatie (NDP-set). De NDP-set brengt op 8 domeinen de ernst van het pijnprobleem en de behandelresultaten in kaart.

Tevreden over het bereikte resultaat? 

Na afloop van het revalidatieprogramma geven 71,7% van de cliënten aan ‘tevreden’ tot ‘zeer tevreden’ te zijn met het bereikte resultaat door het revalidatieprogramma. Een zeer klein deel van 4,3% is ‘ontevreden’ over het bereikte resultaat.

Medinello tevredenheid

 

 

 

 

 

 

Verschil in omgaan met het pijnprobleem t.o.v. voor het revalidatieprogramma?

Wanneer cliënten het revalidatieprogramma hebben afgerond geven 91,3% van de cliënten aan dat het omgaan met problemen ‘verbeterd’ tot ‘duidelijk verbeterd’ is. In 8,7% van de gevallen aan geen verschil te ervaren, geen van de cliënten is verslechterd.

Medinello zorgresultaat

 

 

 

 

 

 

In hoeverre zijn doelstellingen die bij aanvang van het revalidatieprogramma zijn gesteld behaald?

Totaal geven 80,4% van de cliënten aan dat de doelen voor het ‘grootste gedeelte’ tot ‘volledig’ zijn behaald. 17,4% van de cliënten geven aan dat de doelen voor het ‘grootste gedeelte niet zijn behaald’. Slechts 2,2% van de cliënten geven aan dat de doelen geheel niet zijn behaald.

Medinello zorgresultaat

 

 

 

 

 

 

Voldeed het revalidatieprogramma aan uw verwachtingen?

Bij 92,6% van de cliënten voldeed het revalidatieprogramma ‘volledig’ of tot het ‘grootste deel wel’ aan zijn of haar verwachting. Bij 6,5% van de cliënten voldeed het revalidatieprogramma voor het ‘grootste deel niet’ aan zijn of haar verwachtingen. Bij geen van de cliënten voldeed het traject ‘geheel niet’ aan de verwachtingen.

Medinello ervaringen

 

 

 

 

 

 

Zou u het revalidatieprogramma aanbevelen aan anderen?

93,5% van de cliënten zou het revalidatieprogramma aanbevelen aan andere mensen met chronische pijnklachten aan het houdings- en / of beweegapparaat. 6,5% van de cliënten ‘weet het niet’ of hij of zij het traject zou aanbevelen.

Medinello aanbevelingen