Medinello

Zorg van de toekomst

Revalideren bij chronische (pijn) klachten

Leer ons kennen

Online bijscholing: kritisch lezen wetenschappelijke literatuur. Wat leer je?

Deze E-learning is ontwikkeld om wetenschappelijke literatuur goed te kunnen lezen en de inhoud te kunnen beoordelen op de methodologische kwaliteit. Als zorgprofessional ben je verplicht om Evidence Based Practice toe te passen in de dagelijkse praktijk. Als zorgprofessional zal je op de hoogte moeten zijn van recente wetenschappelijke publicaties en ontwikkelingen. Een kernvaardigheid daarbij is om wetenschappelijke literatuur te kunnen lezen en beoordelen. Deze competentie is niet altijd makkelijk en vanzelfsprekend. In deze E-learning wordt je als zorgprofessional meegenomen in de onderdelen van wetenschappelijke publicaties en verschillende designs van wetenschappelijk onderzoek.

Bijscholingen zorgverleners

Wat leer je in deze bijscholing?

Aan de hand van een drietal Critically Appraised Topics (CAT) wordt je meegenomen in het lezen, begrijpen en toepassen van een kritische beschouwing van wetenschappelijk publicaties binnen de verschillende domeinen van epidemiologie.

Accredatie

Geaccrediteerd voor 16 punten door:

KwaliteitsRegister Fysiotherapie (KRF voor Fysiotherapie (KNGF)
Keurmerk Fysiotherapie
ADAP Kwaliteitsregister Paramedici (Ergo | Mensendieck)
Tijdsinvestering: 16 uur

Ieder moment Online €250,00