Medinello

Zorg van de toekomst

Revalideren bij chronische (pijn) klachten

Leer ons kennen

Screening Medinello

Om de wachttijden te verkorten, u als verwijzer en uw patiënten snel duidelijkheid te geven heeft Medinello een screening ontwikkeld om te inventariseren of revalidatiezorg bij Medinello mogelijk passend is voor uw cliënt. De aanmeldingsprocedure bestaat uit 2 stappen;

  • Screeningsgesprek met als doel indicatiestelling voor wel/geen interdisciplinaire intake;
  • Interdisciplinaire intake

“De screening is kosteloos en valt daarmee buiten het eigen risico van de cliënt.”

Inhoud screening

Vooraf door patiënt ingevulde vragenlijsten om de complexiteit van klachten en beperkingen te inventariseren aan de hand van biopsychosociaal model.
In een gesprek met patiënt toetst de zorgprofessional Medinello de uitkomsten van de screeningsvragenlijst op juistheid.

Uitkomst screening

Wel of geen indicatie voor intake bij Medinello. Mocht er sprake zijn voor geen indicatie vindt er een advies en eventuele verwijzing voor eerstelijnszorg plaats in netwerk chronische pijn.

Verwijzingen naar Medinello