Medinello

Zorg van de toekomst

Revalideren bij chronische (pijn) klachten

Leer ons kennen

Zorgverleners & Medinello

Medinello is hét expertisecentrum voor cliënten met langdurige (chronische) klachten, zoals fibromyalgie, chronische pijnklachten, chronische vermoeidheid, of arbeidsgerelateerde klachten die een fijn en gezond leven belemmeren. De klachten kunnen gecombineerd zijn met andere psychosociale problemen die de cliënt niet altijd zelf kan oplossen. Indien iemand in de regel de ‘gewone medische weg’ bewandeld zonder resultaat, en de klachten minimaal drie maanden aanhouden en dan kunt u als zorgverlener een cliënt doorverwijzen naar Medinello voor revalidatiezorg op maat.

“Medinello staat garant voor een innovatieve, maar bewezen effectieve aanpak.”

Medinello Revalidatie biedt medische revalidatiezorg in Amersfoort, Nijmegen, Haarlem, Deurne, Doetinchem, Mierlo, Zeist, Rotterdam, Utrecht en Almere. Onze teams behandelen patiënten met zorg op maat, zodat terugkeer naar een fijn, gezond en prettig leven zoveel mogelijk wordt gerealiseerd.

Medinello staat garant voor een inno­va­tie­ve, maar bewezen effectieve aanpak. Bij Medinello streven we naar een snelle toegang tot zorg. Onze intakes en screenings zijn gericht op het bieden van maatwerk voor de cliënt. Het kan zijn dat er een indicatie wordt gesteld voor 1elijns zorg; voor terugkeer naar een arbeidssituatie (via de bedrijfsarts) of voor een MSR (medisch specialistische revalidatie). Welke keuze hangt af van wat past bij de cliënt en de mate van chronische klachten. Medinello, voor eigentijdse zorg.

verwijzen vanuit huisarts Medinello
Belangrijke informatie:

Onlangs besloot het bestuur van de Vereniging voor Revalidatieartsen dat de diagnose Chronisch Vermoeidheid Syndroom niet (meer) valt onder de indicatiestelling voor medisch specialistische revalidatiebehandeling (MSR). Daar waar sprake is van chronische pijn van het bewegingsapparaat als belangrijkste klacht, waarbij vermoeidheid een rol speelt, blijft er mogelijkheid voor MSR indicatie.

Op grond van bovenstaande heeft Medinello moeten besluiten CVS niet meer op te nemen als indicatie voor MSR en dus voor behandeling bij Medinello op basis van vergoeding door de zorgverzekeraar. Verwijzingen door collegae artsen op basis van deze diagnose kunnen wij vanaf heden dan helaas ook niet meer in behandeling nemen.

Aanmelden en verwijzen

U bent huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist en wil een cliënt aanmelden voor een revalidatieprogramma bij Medinello. Dit kan op meerdere manieren. Let wel dat het verwijzen naar Medinello van belang is voor onze (multidisciplinaire) MSR zorg (2e lijns) óf voor een "Gezond aan het Werk" zorgbehandeling. Gebruik hiervoor de onderstaande (digitale) opties voor zorgverleners, die past bij het vraagstuk van de cliënt. Deze wordt veilig en na ondertekening direct (online) verzonden.

 
Aanmelden Gezond aan het Werk:

Bent u bedrijfsarts en wilt u een cliënt verwijzen op basis van aanhoudende fysieke en/of mentale klachten of werknemers met (dreigend) verzuim. Meld deze persoon dan aan via de zorgbehandeling pagina:

Aanmelden gezond aan het werk

Vul digitaal verwijsformulier in

Vul hier in

Download verwijsformulier

Download

Verwijzen via zorgdomein

Verwijzen
Vergoedingen basisverzekering

Kosten en vergoedingen

De revalidatiezorg van Medinello dient zo toegankelijk mogelijk voor iedereen te zijn. De kosten en vergoeding voor revalidatiezorg hangt af van de maatzorg die geboden wordt. Dit kan zowel 1elijns als 2elijns MSR zorg zijn. Ook biedt Medinello een "gezond aan het werk" programma, waarin mogelijk budget van de werkgever ingezet kan worden. Voor meer vragen over de exacte kosten of vergoeding die mogelijk is voor de cliënt: neem contact op met het team van Medinello.

Bekijk alle vergoedingen

Resultaten

Bij Medinello meten we bijna alles. Voor, tijdens en na het revalidatie programma. Dat levert een schat aan ervaringscijfers op die onze cliënten helpen. Daardoor weten we wat (minder) werkt, waar je aan toe bent en wat je kunt verwachten.

Prospectief Cohortdesign Medinello

Resultaten van een poliklinische revalidatiebehandeling voor mensen met chronische pijnklachten aan het houdings- en bewegingsapparaat.

 • Tevreden over het bereikte resultaat?

  Na afloop van het revalidatieprogramma geven 71,7% van de cliënten aan ‘tevreden’ tot ‘zeer tevreden’ te zijn met het bereikte resultaat door het revalidatieprogramma. Een zeer klein deel van 4,3% is ‘ontevreden’ over het bereikte resultaat.

 • Verschil in omgaan met het pijnprobleem t.o.v. voor het revalidatieprogramma?

  Wanneer cliënten het revalidatieprogramma hebben afgerond geven 91,3% van de cliënten aan dat het omgaan met problemen ‘verbeterd’ tot ‘duidelijk verbeterd’ is. In 8,7% van de gevallen aan geen verschil te ervaren, geen van de cliënten is verslechterd.

 • In hoeverre zijn doelstellingen die bij aanvang van het revalidatieprogramma zijn gesteld behaald?

  Totaal geven 80,4% van de cliënten aan dat de doelen voor het ‘grootste gedeelte’ tot ‘volledig’ zijn behaald. 17,4% van de cliënten geven aan dat de doelen voor het ‘grootste gedeelte niet zijn behaald’. Slechts 2,2% van de cliënten geven aan dat de doelen geheel niet zijn behaald.

Na het beëindigen van het revalidatieprogramma vullen de cliënten (steekproef n=47) een evaluatieformulier in. Dit evaluatieformulier is onderdeel van de Nederlandse Dataset Pijnrevalidatie (NDP-set). De NDP-set brengt op 8 domeinen de ernst van het pijnprobleem en de behandelresultaten in kaart.

Download het rapport

 • Voldeed het revalidatieprogramma aan uw verwachtingen

  Bij 92,6% van de cliënten voldeed het revalidatieprogramma ‘volledig’ of tot het ‘grootste deel wel’ aan zijn of haar verwachting. Bij 6,5% van de cliënten voldeed het revalidatieprogramma voor het ‘grootste deel niet’ aan zijn of haar verwachtingen. Bij geen van de cliënten voldeed het traject ‘geheel niet’ aan de verwachtingen.

 • Zou u het revalidatieprogramma aanbevelen aan anderen?

  93,5% van de cliënten zou het revalidatieprogramma aanbevelen aan andere mensen met chronische pijnklachten aan het houdings- en / of beweegapparaat. 6,5% van de cliënten ‘weet het niet’ of hij of zij het traject zou aanbevelen.

Vergoedingen basisverzekering

Medinello locaties

Medinello Revalidatie heeft behandelcentra in o.a. Amersfoort, Haarlem, Nijmegen, Deurne, Doetinchem, Mierlo, Zeist, Rotterdam, Utrecht en Almere. Bekijk waar onze professionele teams verder kunnen helpen in Nederland:

Bekijk alle locaties