Medinello

Zorg van de toekomst

Revalideren bij chronische (pijn) klachten

Leer ons kennen

Chronische pijn

Inhoudsopgave:

Klik op de link om naar de inhoud op deze pagina te navigeren.

 1. Wat is chronische pijn?
 2. Soorten chronische pijn
 3. Wat gebeurt er
 4. Gevolgen
 5. Oorzaak of ontstaan
 6. Symptomen
 7. Indicaties
 8. Diagnose
 9. Intake
 10. Behandeling

1. Wat is chronische pijn?

Chronische pijn is pijn die langer aanhoudt dan de verwachte genezingsduur van een letsel of ziekte, meestal langer dan drie maanden. Het is een pijn met een verstoord pijnsignaal.

1.1 Verstoord pijnsignaal

Stel je voor: je snijdt in je vinger met een mesje of gaat door je enkel tijdens het sporten. Op dat moment geeft je lichaam een pijnsignaal af zodat je dat lichaamsdeel rust geeft en zo voorkomt dat het bepaalde bewegingen maakt. Er is in dat geval een direct verband tussen de schade aan het lichaam en de pijnprikkel. We spreken van acute pijn.

Bij chronische pijn is het verband tussen schade aan het lichaam en de pijnprikkel echter niet aanwezig of is het verband minder duidelijk. In het geval van chronische pijn is er dus sprake van een verstoord pijnsignaal.

1.2 Soorten pijn

Er zijn verschillende soorten pijn die chronisch kunnen worden:

 • Weefselpijn (nociceptieve pijn): deze pijn ontstaat na een weefselbeschadiging. Bijvoorbeeld bij een gescheurde enkelband, operatie of bij gewrichts­ ontstekingen zoals reuma;
 • Zenuwpijn (neuropathische pijn): deze pijn ontstaat door beschadiging van de zenuw of de isolerende schede hieromheen. Bij deze verstoring kunnen spontane pijnprikkels ontstaan;
 • Overgevoeligheid (sensitisatie): het zenuwstelsel wordt overgevoelig voor pijnprikkels die normaal gesproken niet pijnlijk zijn.

1.3 Chronisch pijnsyndroom

‘Chronisch pijnsyndroom’ is een bredere term die wordt gebruikt om het complexe samenspel van chronische pijn en verschillende bijbehorende symptomen te beschrijven.

2. Soorten chronische pijn

Bekijk hieronder de verschillende soorten chronische pijn. Klik op de links voor meer informatie.

3. Wat gebeurt er precies?

Bij chronische pijn is er een verandering opgetreden in de zenuwbanen die pijnprikkels naar de hersenen sturen. Er worden vaker en meer prikkels doorgegeven en in de hersenen ervaren als ‘pijn’. Men is gevoeliger geworden voor pijnprikkels, waardoor het pijnsignaal een ‘vals’ alarm afgeeft. De pijn wordt eerder en heviger gevoeld dan dat de bedoeling is. Er zijn verschillende gebeurtenissen die je kunt beschrijven:

 • Centrale sensitisatie: zwakke pijnprikkels worden versterkt doorgegeven. Een lichte aanraking voelt daardoor direct pijnlijk aan. Vergelijk het met een alarmsysteem dat te gevoelig staat afgesteld;
 • Structurele veranderingen: door langdurige pijn verandert het zenuwstelsel. De pijn blijft in het lichaam terwijl de oorzaak van de pijn weg is. Het lichaam luistert als het ware naar een echo van de pijn;
 • Verstoorde verwerking door de hersenen: verschillende hersendelen bepalen hoe je pijn ervaart. Bij pijn is het deel actief dat de emoties controleert en ook het deel dat herinneringen opslaat. Bij stress en angst registreren de hersenen sterkere pijnprikkels dan onder normale omstandigheden. Troost, geruststelling of afleiding hebben juist een dempend effect op pijnprikkels.

4. De gevolgen

Chronische pijn kan een grote impact hebben op het leven van mensen, zowel fysiek als mentaal. Naast de pijn zelf, kunnen er ook veel andere gevolgen van chronische pijn optreden, zoals beperkingen in activiteiten, psychische klachten en sociale problemen.

Tip: lees meer over de gevolgen van chronische pijn.

5. De oorzaak of het ontstaan

Chronische pijn kan vele oorzaken hebben en is vaak het gevolg van een combinatie van factoren. Hier zijn enkele veelvoorkomende oorzaken van chronische pijn:

 • Letsel of operatie: soms kan een letsel of een operatie leiden tot chronische pijn. Het kan het gevolg zijn van een onjuiste genezing of van zenuwbeschadiging die tijdens de procedure is opgetreden;
 • Ziekte of aandoening: bepaalde ziekten of aandoeningen kunnen chronische pijn veroorzaken, zoals fibromyalgie, artritis, neuropathie, migraine, chronische vermoeidheidssyndroom, endometriose, prikkelbare darmsyndroom (PDS) en kanker;
 • Zenuwbeschadiging: een zenuwbeschadiging kan leiden tot chronische pijn, bijvoorbeeld door een hernia, diabetes, herpes zoster of neuropathie;
 • Psychologische factoren: mentale gezondheidsproblemen, zoals depressie, angst, posttraumatische stressstoornis (PTSS) en chronische stress, kunnen de perceptie van pijn versterken of bijdragen aan de ontwikkeling van chronische pijn;
 • Levensstijlfactoren: ongezonde levensstijlkeuzes, zoals een zittende levensstijl, overmatige inname van alcohol en slechte voeding, kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van chronische pijn.
 • 6. De symptomen

  • Een gevoel van zeurende, brandende, stekende of scherpe pijn;
  • Stijfheid van de gewrichten, spieren of botten;
  • Gevoeligheid bij aanraking of druk op het pijnlijke gebied;
  • Vermoeidheid, uitputting en slaapstoornissen;
  • Veranderingen in stemming, zoals prikkelbaarheid, angst, depressie of hopeloosheid;
  • Verlies van eetlust of gewichtsveranderingen;
  • Veranderingen in de mentale helderheid of cognitieve functie, zoals problemen met concentratie of geheugen.

  Tip: lees meer over werken met chronische pijn.

  7. Indicaties

  Er wordt van chronische pijn gesproken als:

  • De pijn langer dan drie maanden aanhoudt;
  • Er vaak geen duidelijke medische oorzaak (meer) aanwezig of aantoonbaar is;
  • Het verspreid voorkomt over het lichaam;
  • Het gepaard gaat met chronische vermoeidheid.

De opstelling die je van je behandelaar mag verwachten:

 • Hij erkent dat je pijn hebt en wuift het niet weg als ‘tussen de oren’ of ‘ingebeeld’;
 • Hij beseft dat langdurige pijn gevolgen heeft op lichamelijk, psychisch en sociaal gebied en legt jou dit uit;
 • Hij luistert naar jouw mening over de pijn en betrekt die bij zijn uitleg;
 • Hij legt duidelijk uit wat de rollen en taken zijn voor jou als patiënt in samenwerking met de centrale zorgverlener, de hoofdbehandelaar en de ketenzorgcoördinator. Hij legt jouw zorgplan uit en de daarin beschreven afspraken tussen jou en je behandelaars.

8. Diagnose

Mensen met chronische pijnklachten hebben vaak te maken met verschillende soorten klachten die kunnen wijzen op verscheidene diagnoses. Het is voor het maken van de diagnose belangrijk om een onderscheid te maken tussen acute en chronische pijn en goed te kijken naar de invloed van de pijn op het dagelijks functioneren.

Om de diagnose chronische pijn vast te stellen zal er eerst een screeninggesprek plaatsvinden, waarin we samen kijken of de hulpvraag opgelost kan worden door Medinello. Dit is een kort gesprek dat wordt aangevuld met vragenlijsten.

Bij Medinello wordt het vaststellen van de zorgbehoefte gedaan op basis van een aantal criteria. Zo moet er stepped-care hebben plaatsgevonden, is het belangrijk dat de cliënt gemotiveerd is tot (gedrags)verandering en moet de diagnose door een multidisciplinair team worden vastgesteld.

Tip: lees meer over het omgaan met chronische pijn.

9. Intake

Na het screeninggesprek vindt er een intakefase plaats. In deze fase maakt de cliënt kennis met een fysiotherapeut, psycholoog en revalidatiearts. Er zijn gesprekken en er wordt lichamelijk onderzoek gedaan.

Na de intakegesprekken vind er een multidisciplinair overleg plaats tussen de behandelaren, waarna een adviesgesprek volgt met de cliënt. In dit gesprek kan geadviseerd worden om een traject bij Medinello te starten en wordt uitgelegd wat dat inhoudt.

“Niet vechten tegen de pijn, maar omgaan met de pijn”

10. De behandeling

Het pijnrevalidatieprogramma is een interdisciplinaire behandeling en bestaat uit een combinatie van fysieke en psychosociale behandelmethoden. Onder begeleiding van een revalidatiearts leert de cliënt om zelfstandig om te gaan met pijn en de gevolgen ervan voor het dagelijks functioneren.

De behandeling zal ongeveer 16 weken duren en is afgestemd op de hulpvraag van de cliënt. Na enkele maanden na het afronden van de behandeling, vindt er nog een nazorgevaluatie plaats en is er ruimte om eventuele vragen te stellen.

De revalidatiebehandeling van chronische pijn bij Medinello heeft niet als doel de pijn op te lossen, maar om te leren omgaan met de pijn. Het vraagt een andere visie ten aanzien van de pijn; kijken naar de dingen die belangrijk en waardevol zijn in plaats van vechten tegen de pijn en te verwachten dat deze weggenomen moet worden.

De cliënt leert tijdens de chronische pijn behandeling:

 • Anders tegen de pijn aan te kijken;
 • Anders om te gaan met de pijn ten aanzien van de dagelijkse functioneren op lichamelijk, op geestelijk en sociaalmaatschappelijk vlak;
 • Wat de factoren zijn die de pijn in stand houden of te veel van de energie kosten;
 • Nieuwe mogelijkheden te creëren om beter te functioneren op het gebied van werken, studeren, relaties met anderen, vrijetijdsbesteding, het huishouden en het opvoeden van kinderen.

Tip: lees meer over chronische pijn en ochtendstijfheid.

Het resultaat van de behandeling

Deelnemers van het chronische pijn revalidatieprogramma geven aan beter om te gaan met de gevolgen van chronische pijn en vermoeidheid en voelen zich fitter.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mensen die hebben deelgenomen aan het programma beter herstellen, opgewekter zijn en minder moeite hebben met het uitvoeren van werk, huishouden en hobby’s.

Vergoeding zorgverzekering

In de meeste gevallen vergoedt de ziektekostenverzekeraar de revalidatiebehandeling bij chronische pijn. Deze zorg valt binnen het basispakket en heeft alleen consequenties voor het eigen risico.

Heb je vragen over ziektekosten vergoedingen? neem dan gerust contact met ons op.

Tip: lees ook deze blog met 10 boeken over chronische pijn.

 • Aanmelden

  Aanmelden voor het behandelingsprogramma voor chronische pijn? Doe de online check en kijk welke behandeling het beste bij jouw klachten past.

  Online Check

 • Nieuwsbrief: Medinello Connect

  Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws, ontwikkelingen en informatiebijeenkomsten op het gebied van chronische klachten zoals chronische pijn en chronische vermoeidheid? Meld je dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief Medinello Connect:

  Medinello Connect