Medinello

Zorg van de toekomst

Revalideren bij chronische (pijn) klachten

Leer ons kennen

Chronische pijn

Het overkomt iedereen wel eens: je snijdt in je vinger met een mesje of gaat door je enkel tijdens het sporten. Op dat moment geeft je lichaam een pijnsignaal af zodat je dat lichaamsdeel rust geeft en zo voorkomt dat het bepaalde bewegingen maakt. Er is in dat geval een direct verband tussen de schade aan het lichaam en de pijnprikkel. We spreken van acute pijn.

Een verstoord pijnsignaal

Bij chronische pijn is dit verband er echter niet of is het verband minder duidelijk. Er is sprake van een verstoord pijnsignaal. Normaliter geeft je lichaam een pijnsignaal af zodat je je lichaam rust geeft en zo voorkomt dat bepaalde bewegingen gemaakt worden. Dan is er sprake van een direct verband tussen de schade aan het lichaam en de pijnprikkel. Bij mensen met chronische pijn is dit verband er niet of in mindere mate. Dat maakt het een lastige klacht om mee om te gaan.

Er wordt van chronische pijn gesproken als:

 • De pijn langer dan drie maanden aanhoudt;
 • Er vaak geen duidelijke medische oorzaak (meer) aanwezig of aantoonbaar is;
 • Het verspreid voorkomt over het lichaam;
 • Het gepaard gaat met chronische vermoeidheid.

Soorten chronische pijn:

 • Fibromyalgie
 • Chronische nekpijn
 • Chronische rugpijn (lumbago/spit – lage rugpijn)
 • Chronische bekkenpijnsyndroom
 • Chronische zenuwpijn (ischias)
 • RSI
 • Artrose
 • Whiplash

Wat gebeurt er in het lichaam bij chronische pijn?

Mensen met chronische pijn zoeken vaak lang naar de oorzaak. Allerlei (medische) onderzoeken worden gedaan, vaak zonder een duidelijke verklaring te vinden voor de hoeveelheid pijn die wordt ervaren. Vaak zijn er al veel behandelingen geprobeerd, zonder voldoende resultaat op de lange termijn.


Bij chronische pijn is er een verandering opgetreden in de zenuwbanen die pijnprikkels naar de hersenen sturen. Er worden vaker en meer prikkels doorgegeven en in de hersenen ervaren als ‘pijn’. Men is gevoeliger geworden voor pijnprikkels, waardoor het pijnsignaal een ‘vals’ alarm afgeeft. De pijn wordt eerder en heviger gevoeld dan dat de bedoeling is.

Fibromyalgie Medinello

Behandeling chronische pijn

De revalidatiebehandeling van chronische pijn bij Medinello heeft niet als doel de pijn op te lossen, maar om te leren omgaan met de pijn. Het vraagt een andere visie ten aanzien van de pijn; kijken naar de dingen die belangrijk en waardevol zijn in plaats van vechten tegen de pijn en te verwachten dat deze weggenomen moet worden.

De cliënt leert in de chronische pijn behandeling:

 • Anders tegen de pijn aan te kijken.

 • Anders om te gaan met de pijn ten aanzien van de dagelijkse functioneren op lichamelijk, op geestelijk en sociaalmaatschappelijk vlak.

 • Wat de factoren zijn die de pijn in stand houden of te veel van de energie kosten.

 • Nieuwe mogelijkheden te creëren om beter te functioneren op het gebied van werken, studeren, relaties met anderen, vrijetijdsbesteding, het huishouden en het opvoeden van kinderen.
Chronische pijn

Resultaat chronische pijn revalidatie

Deelnemers van het chronische pijn revalidatieprogramma geven aan beter om te gaan met de gevolgen van chronische pijn en vermoeidheid en voelen zich fitter. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mensen die hebben deelgenomen aan het programma beter herstellen, opgewekter zijn en minder moeite hebben met het uitvoeren van werk, huishouden en hobby’s.

 • Leren leven met pijn

  Chronische pijn kan in verscheidene vormen voorkomen. De pijn kan ontstaan op verschillende plekken in het lichaam. Ook kan iedereen de pijn anders ervaren. Om deze reden is het belangrijk dat wanneer je last hebt van chronische pijn, je goed aangeeft wat voor pijn je precies hebt en op welke (plek)ken. Zo kunnen de klachten het beste worden behandeld.

  Chronische pijn gaat niet meer weg. Je moet er mee leren leven. Het is daarom belangrijk om een knop om te zetten in je hoofd en leert doseren. Dit houdt in dat je op goede dagen krachten spaart voor de mindere dagen. De neiging om veel te gaan doen op een goede dag is natuurlijk groot maar hier zal je later last van krijgen. Dit zal in het begin best moeilijk zijn maar helpt je uiteindelijk om beter te functioneren. Blijf daarom constant actief maar span je niet teveel in. Deze vorm van behandeling wordt ook wel pijn revalidatie genoemd.

  We schreven onlangs een blog over leren omgaan met chronische pijn, lees verder om hier meer over te weten te komen.

 • Meedoen

  Deelnemers geven aan na een revalidatieprogramma beter om te kunnen gaan met de gevolgen van hun ziekte. Ook voelen ze zich fitter. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mensen die hebben deelgenomen aan een programma beter herstellen, opgewekter zijn en minder moeite hebben met het uitvoeren van werk, huishouden en hobby’s.

  Wil je meedoen aan ons behandelprogramma voor chronische pijn? Of ben je op zoek naar meer informatie over wat wij precies doen? Neem dan gerust even contact met ons op. Of bekijk onze eBooks over onze behandelprogramma's.

 • Vergoeding

  In de meeste gevallen vergoedt de ziektekostenverzekeraar de revalidatiebehandeling. Deze zorg valt binnen het basispakket en heeft alleen consequenties voor het eigen risico. Neem contact op met Medinello voor vragen over vergoeding.
 • Aanmelden

  Binnen Medinello hanteren we een uitgebreid screeningsproces om te bepalen in welke categorie je valt en hoe de aanmelding loopt. Gaat het om medisch specialistische revalidatie? Dan zal op basis van verwijzing van jouw huisarts of specialist een programma opgestart worden. Bekijk via onze online check voor welke behandeling jij in aanmerking komt.
  Neem anders contact op met de administratie van Medinello om meer te weten te komen.