Medinello

Zorg van de toekomst

Revalideren bij chronische (pijn) klachten

Leer ons kennen

Medisch Specialistische Revalidatie

Je kunt worden doorverwezen voor een revalidatiebehandeling door jouw huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts. Wanneer je hulp nodig hebt bij herstel of zelfstandig(er) wilt leren leven met de gevolgen of beperkingen van chronische (pijn)klachten, kun je in aanmerking komen voor een medisch specialistische revalidatiebehandeling. De aanpak van Medinello hierin is uniek, door een interdisciplinaire samenstelling van een revalidatiearts en specialistische behandelaars die samen als medisch team jou gaan helpen.

Een medisch specialistisch traject:

 • Maakt gebruik van een innovatief, maar bewezen effectieve aanpak.
 • Werkt aan de hand van een laagdrempelige screening, welke als conclusie een (behandel)advies geeft voor wél of geen multidisciplinaire intake.
 • Biedt via multidisciplinaire intakes een zorgvuldig samengesteld revalidatietraject op maat, waarin modules worden uitgekozen die het beste binnen jouw revalidatieplan passen.
 • Zorgt d.m.v. revalidatie voor een hogere kwaliteit van leven.
 • Is tweedelijns zorg voor chronische klachten.
 • Monitort haar behandelresultaten periodiek met jou. Dat stelt ons in staat om tussentijds de behandeling te kunnen bijstellen om de zorg te kunnen bieden die nodig is en niet alleen die vooraf gepland is.

Wat biedt medisch specialistische revalidatie?

Een medisch specialistische revalidatiebehandeling bij Medinello geeft jou de handvatten voor eigen regie over gezondheid en gezond blijven. Dit is nauw afgestemd met jouw dagelijkse activiteiten, werk, sociale aspecten en jouw mindset.

Voorbeelden van de behandelmethodiek die wordt ingezet:

 • Fysieke training
 • Pijneducatie
 • Balans in de dag
 • Individuele psychologische begeleiding
 • Ontspanning
 • Mindfullness

Het traject bij Medisch Specialistische Revalidatie

De revalidatiebehandeling bestaat uit een aantal modules die gezamenlijk als doel hebben om je beter te leren omgaan met de pijnklachten en de gevolgen voor het dagelijks functioneren. Na een screening (kort gesprek ondersteund met vragenlijsten) wordt een indicatie voor een interdisciplinaire intake gesteld, hier maken een psycholoog, fysiotherapeut en een revalidatiearts/physician assistant deel van uit. Aan de hand van de bevindingen wordt een advies opgesteld. Wanneer er een indicatie voor een medisch specialistische revalidatiebehandeling is, doen wij een behandelvoorstel.

Een behandelvoorstel bestaat uit een samenstelling van modules. Per module stel je samen met de betreffende therapeut persoonlijke doelen op. De modules omvatten onder andere:

Bekijk hiernaast het volledige traject van A-Z.

Revalidatiecentrum Medinello in Amersfoort - Medinello revalidatie

Laagdrempelinge screening

Wij geven graag passend behandeladvies aan cliënten, dit doen wij middels een screening. Het doel van de screening is om te kijken of het behandelaanbod van Medinello aansluit op jouw klachten en zo ja, welk behandelprogramma daarvoor het meest geschikt is.

De screening bestaat uit het invullen van een aantal vragenlijsten, alsmede een gesprek met een zorgprofessional van Medinello. Daarmee wordt jouw situatie in kaart gebracht en geven we advies over de vervolgstap. De screening is volledig kosteloos en valt daardoor buiten het eigen risico van jouw zorgverzekering.

Screening aanvragen

Bijscholing pijn en het brein

Resultaten Medische Specialistische Revalidatie

Onze interdisciplinaire aanpak heeft een bewezen effectief effect op cliënten.

Duur – Gemiddeld duurt een behandeling 16 weken.

Resultaat van de behandeling:

 • 87% van de cliënten heeft de vooraf gestelde behandeldoelen ‘volledig’ of ‘voor het grootste gedeelte’ behaald.
 • 98% van de cliënten beveelt een behandeltraject bij Medinello aan.
 • Medinello is in 2020 benoemt tot de top 10 meest gewaardeerde klinieken van Nederland, wanneer het gaat om cliëntervaringen gemeten door zorgkaartnederland.nl.

Nazorg – Naast de revalidatiebehandeling zelf, wordt er ook nazorg geboden. Dit doen we door middel van een terugvalpreventieplan, e-learnings en webinars. Dit zorgt ervoor dat de positieve effecten van de medisch specialistische revaldiatiebehandeling en therapie doorzetten op de lange termijn.

Ervaringsverhalen – Lees meer over de ervaringen van onze cliënten.

 • Vergoeding

  De revalidatiezorg van Medinello valt onder de basisverzekering voor ziektekosten en is daarmee voor iedereen toegankelijk. Op basis van een verwijzing van een huisarts, bedrijfsarts of medische specialist kan het Medinello programma worden ingezet. Indien wordt voldaan aan de inclusiecriteria, wordt het programma volledig dan wel gedeeltelijk vergoed vanuit de zorgverzekering (m.u.v. het wettelijk eigen risico).
 • Aanmelden

  Wil jij je graag aanmelden bij Medinello voor een behandelprogramma? Neem contact op met een van onze locaties.