Medinello

Zorg van de toekomst

Revalideren bij chronische pijn

Leer ons kennen

Revalidatiecentrum Medinello

Medinello is een (tweedelijns) medisch specialistisch centrum voor cliënten die klachten hebben met betrekking tot het houdings- en bewegingsapparaat. Deze klachten kunnen voortkomen uit diverse aandoeningen. Medinello richt zich specifiek op pijnrevalidatie. Op deze pagina wordt een beeld geschetst van revalideren bij Medinello. Er wordt informatie gegeven over wat een revalidatiecentrum of kliniek is en wat een medisch specialistische revalidatiebehandeling inhoudt. Tevens lichten wij de specifieke en onderscheidende aanpak van Medinello toe.

 

Wat is een revalidatiecentrum / kliniek?

Wanneer je door een ziekte, ongeval of aangeboren aandoening lichamelijk beperkt bent, kun je een beroep doen op medisch specialistische revalidatie. Revalidatie kan een oplossing bieden voor diverse aandoeningen: van gewrichtsproblemen tot spierziekten, van hartrevalidatie tot hersenletsel en van brandwonden tot chronische pijn. Revalidatie-instellingen bieden speciale programma’s aan voor diverse aandoeningen.

Een revalidatiekliniek of revalidatiecentrum worden vaak in één adem genoemd. Het is een instelling waar zowel de diagnose als behandeling plaatsvindt voor mensen die klachten of problemen ervaren aan het houdings- en bewegingsapparaat. Een revalidatiecentrum heeft als doel om cliënten zo zelfstandig mogelijk te laten leven met een beperking. In een revalidatiecentrum wordt onder leiding van revalidatieartsen/physician assistants tweedelijns interdisciplinaire behandeling geboden.

 

Wanneer kom je in aanmerking voor een revalidatiebehandeling?

Je gaat naar een revalidatiecentrum wanneer er (blijvende) klachten of beperkingen ervaren worden aan het houdings- en bewegingsapparaat, zonder dat dit in de eerste lijn (o.a. fysiotherapie) adequaat behandeld kan worden. Dit kan bijvoorbeeld zijn naar aanleiding van een ongeval, een aandoening zoals fibromyalgie of kanker (oncologische revalidatie), maar ook wanneer er sprake is van chronische pijn. Vaak is er dan ook sprake van Somatische klachten. Dit zijn klachten die onvoldoende verklaard kunnen worden.

Wanneer iemand naar een revalidatiecentrum of pijnkliniek wordt verwezen, heeft er geregeld al de nodige behandeling plaatsgevonden. Het resultaat is dan echter nog onvoldoende gebleken. In het revalidatiecentrum wordt vervolgens op basis van alle informatie die er al is én na een uitgebreide interdisciplinaire intake, gekeken of en hoe de ervaren klachten mogelijk nog wel beïnvloed kunnen worden én hoe je er het beste mee kunt omgaan.

Medisch specialistische revalidatie wil ervoor zorgen dat mensen zo goed mogelijk herstellen en weer kunnen meedoen in de maatschappij. Het uitgangspunt van de behandeling is wat iemand nog wél kan. Cliënten krijgen daardoor een betere kwaliteit van leven en kunnen na de behandeling vaak zelfstandiger functioneren.

 

 
 

De aanpak van Medinello

Bij revalidatiecentrum Medinello hebben we een specifieke en onderscheidende, maar ook bewezen effectieve aanpak. Wij streven naar een duurzaam resultaat waarbij gedurende de behandeling een persoonlijke benadering centraal staat. Dit doen wij door wachttijden kort te houden en zorg op maat te bieden. Door middel van een goed ingespeeld behandelteam, interventies volgens de meest recente richtlijnen en het gebruik van de nieuwste apparatuur, bieden wij de best mogelijke zorg.

 

Specialisten in de revalidatiekliniek

Een team van betrokken en ervaren professionals zorgt er bij Medinello voor dat de benodigde zorg geboden kan worden. Wij maken gebruik van fysiotherapeuten, ergotherapeuten en psychologen die interdisciplinair samenwerken. Waar nodig worden andere professionals betrokken. Het behandelteam gaat met je na wat jouw behoeften en mogelijkheden zijn. Welke beperkingen kom je tegen in het dagelijks leven, welke problemen leveren die op en hoe kunnen die problemen worden opgelost? De uitkomsten hiervan komen samen in het behandelplan.

Omdat het de bedoeling is dat je uiteindelijk weer zo zelfstandig mogelijk kunt deelnemen aan de maatschappij, is er veel aandacht voor onderwerpen als bewegen en mobiel zijn, verzorging, huishouden en woonsituatie, communicatie, werk en vrije tijd. In het behandelplan staat ook hoe je samen met de therapeuten aan deze doelen gaat werken. Welke therapieën je gaat volgen, hoe vaak en gedurende welke periode. Het team bespreekt de behandeldoelen geregeld met je en stelt ze waar nodig bij.

 

Revalidatiecentrum

Buurtlocatie vs. landelijke centra

Medinello beschikt over meerdere revalidatiecentra en klinieken verspreid over het land. Op die manier kunnen wij in grote delen van het land revalidatiezorg bieden. Door een locatiegerichte focus kunnen wij net dat extra beetje zorg aanbieden ten opzichte van de grote landelijke centra. Wij kennen geen patiëntenstop en hebben in verhouding een zeer korte wachttijd. Wij hechten veel waarde aan goede communicatie en menen die ook te kunnen geven.

Ben je nieuwsgierig naar wat Medinello eventueel voor jou zou kunnen betekenen? Kom gerust eens langs! Een bezoek aan ons revalidatiecentrum geeft een goede indruk van onze aanpak.

De revalidatiecentra van Medinello

Op de diverse locaties zijn onze professionals aanwezig. Zij brengen de filosofie en werkwijze van Medinello in de praktijk. Onderstaand een overzicht van onze locaties.

Medinello Cliëntenservice

Wilt u meer weten over Medinello?
Neem dan contact met ons op

Softwareweg 7 3821 BN Amersfoort
088-5670110 | F 088-5670111
admin@medinello.nl Neem contact op