Medinello

Zorg van de toekomst

Revalideren bij chronische pijn

Leer ons kennen

Revalidatietraject

U kunt naar Medinello worden verwezen door uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Na het kennismakingsgesprek (pre-intake) met de casemanager volgt een multidisciplinaire intake. Tijdens deze intake wordt u gezien door een psycholoog, fysiotherapeut/manueel therapeut en een revalidatiearts en wordt er aan de hand van de resultaten een behandelvoorstel gedaan.

Het behandelvoorstel bestaat uit een aantal modules die gezamenlijk als doel hebben om u beter om te leren gaan met pijn en de gevolgen daarvan voor het dagelijks functioneren. Dit wordt gedaan op lichamelijk, geestelijk en sociaal-maatschappelijk gebied en wordt met u besproken door de casemanager. Per module stelt u samen met de betreffende therapeut uw persoonlijke doelen op.

Multidisciplinair revalidatietraject

Bij Medinello hanteren we een multidisciplinair revalidatietraject. Dit houdt in dat u tijdens de behandeling wordt behandeld door verschillende specialisten. Zo krijgt u hulp van een psycholoog, fysiotherapeut/manueel therapeut en een revalidatiearts. Zij werken allemaal nauw samen om voor u de meest geschikte behandeling te creëren. Binnen het revalidatietraject krijgt u bijvoorbeeld niet alleen oefentherapie maar kijken wij ook naar uw levensstijl en geestelijke gezondheid. Dit wordt ook wel Revaliiatietherapie genoemd.

Revalidatietherapie

De revalidatietherapie bij Medinello bestaat uit een innovatief en effectief behandelprogramma. De therapie wordt afgestemd op uw persoonlijke behoeftes. De revalidatietherapie vindt plaats binnen het revalidatietraject waarin wij een aantal doelen stellen en deze binnen de gewenste tijd proberen te behalen. Tijdens het revalidatietraject zullen wij de voortgang constant met u evalueren. Zo weet u waar u aan toe bent en wat u kunt verwachten.

(Fases in het revalidatietraject’ veranderen in Fases in het revalidatieproces)

Fases in het revalidatietraject

 • Verwijzing

  Huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist

 • Pre-intake

  Kennismakingsgesprek met de casemanager

 • Multidisciplinaire intake

  U wordt gezien door een psycholoog, fysiotherapeut/ manueel therapeut en een revalidatiearts en wordt er aan de hand van de resultaten, een behandelvoosrtel gedaan.

 • Behandelvoorstel

  Het behandelvoorstel bestaat uit een aantal modules. Dit wordt met u besproken door de casemanager. Intake verslag met behandelvoorstel wordt verstuurd naar de verwijzer.

 • Revalidatie traject

  Het revalidatie traject start: Per module stelt u samen met de betreffende therapeut uw persoonlijke doelen op.

 • Evaluatie

  Tussentijds wordt er samen met de casemanager geëvalueerd aan de hand van de opgestelde doelstellingen en indien nodigworden doelen bijgesteld.

 • Eindfase

  In de eindfase van het revalidatietraject wordt u voorbereid om zelfstandig het geleerde bij Medinello thuis toe te passen. Met behulp van het door u zelf geschreven terugvalpreventie plan wordt u goed voorbereid.

 • Eindevaluatie

  Afsluiting middels een eindevaluatie en een eindrapportage voor de verwijzer. Tevens een afspraak in verband met de terugbijeenkomst na 3 maanden en de follup up via vragenlijsten na 6 en 12 maanden.