Medinello

Zorg van de toekomst

Revalideren bij chronische (pijn) klachten

Leer ons kennen

Revalidatietraject & proces

Je kunt naar Medinello worden verwezen door jouw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Na het kennismakingsgesprek (screening) met de casemanager volgt een interdisciplinaire intake. Tijdens deze intake word je gezien door een psycholoog, fysiotherapeut en een revalidatiearts/physician assistant en wordt er aan de hand van de bevindingen een advies opgesteld. Wanneer er een indicatie voor medisch specialistische revalidatiebehandeling is, wordt een behandelvoorstel gedaan.

Revalidatietherapie

Medinello biedt een innovatief en effectief revalidatie behandelprogramma aan. De therapie wordt afgestemd op jouw persoonlijke behoeftes en pijnindicatie. Hieruit kan naar voren komen dat er enkelvoudige eerstelijns revalidatiezorg geboden kan worden of dat de klachten bijvoorbeeld arbeidsgerelateerd zijn en i.s.m. de bedrijfsarts worden aangepakt. Is er sprake van een hoogcomplexe zorgindicatie, dan wordt via een screening vastgesteld dat een medisch specialistische revalidatiebehandeling nodig is voor een goed herstel.

 
eerstelijns fysiotherapie

In alle gevallen wordt er samen met de behandelend arts of begeleider (individuele) doelen opgesteld. Tijdens het revalidatietraject wordt de voortgang constant gemonitord en periodiek met jou geëvalueerd. Zo ben je constant op de hoogte van de bevindingen en voortgang en weet je waar je nog aan kunt werken. Ook bieden we een eventueel een nazorg traject via zelfzorg.

Eerstelijns revalidatiezorg

Eerstelijns revalidatiezorg wordt geboden wanneer er sprake is van chronische (pijn)klachten die laag complex zijn. Dit betekent dat het ziekteverloop voorspelbaar is en er al duidelijk is welke zorg gaat helpen. Je krijgt hierbij gerichte hulp van een psycholoog, fysiotherapeut of ergotherapeut. Hiervoor verwijst Medinello jou naar de juiste behandelaar in ons netwerk. Bekijk de eerstelijns revalidatiezorg.

 

Multidisciplinair revalidatietraject

Medinello biedt een medisch specialistische revalidatiebehandeling wanneer er sprake is van een hoogcomplexe zorgindicatie. Hierbij wordt er interdisciplinair behandeld. Dit houdt in dat je tijdens de behandeling wordt behandeld door verschillende behandelaren die intensief samenwerken. Zo krijg je hulp van een psycholoog, fysiotherapeut, ergotherapeut en een revalidatiearts. Bekijk de Medisch Specialistische Revalidatie.

Modules Multidisciplinair traject

De revalidatiebehandeling bij Medinello bestaat uit een aantal modules die gezamenlijk als doel hebben om jou beter te leren omgaan met de ervaren pijnklachten en de gevolgen daarvan voor het dagelijks functioneren. De behandelingen vinden interdisciplinair plaats. Per module stel je samen met de betreffende therapeut jouw persoonlijke doelen op.

Zelfzorg

Ook kunnen wij je bij Medinello ondersteuning bieden met betrekking tot zelfzorg. Zelfzorg is belangrijk voor iedereen. Wanneer je niet goed voor jezelf zorgt, heeft dit invloed op jouw dagelijks leven. Zelfzorg is niet voor iedereen even makkelijk, zo is het voor mensen met chronische (pijn)klachten zeer belangrijk maar niet altijd eenvoudig. Medinello kan je hierbij helpen en je op een positieve manier stimuleren om zelfzorg te implementeren in jouw leven. Lees meer over zelfzorg en ondersteuning.

Fases in het revalidatietraject

 • Verwijzing

  Huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist

 • Screening

  Kennismakingsgesprek met de casemanager. Het kan voorkomen dat er bijvoorbeeld nog onvoldoende/ adequaat is behandeld in de eerstelijn. In dat geval gaan we naar stap 4.

 • Multidisciplinaire intake

  U wordt gezien door een psycholoog, fysiotherapeut en een revalidatiearts en wordt er aan de hand van de resultaten, een behandelvoosrtel gedaan.

 • Behandelvoorstel

  Het behandelvoorstel bestaat uit een aantal modules. Dit wordt met u besproken door de casemanager. Intake verslag met behandelvoorstel wordt verstuurd naar de verwijzer. Niet in alle gevallen zal medisch specialistische revalidatie geïndiceerd zijn. Een behandelvoorstel kan ook zijn te starten met 'stepped care' en bijvoorbeeld een adequaat programma fysiotherapie of basisGGZ. In dat geval wordt er (vooralsnog) geen revalidatietraject (5) opgestart.

 • Revalidatie traject

  Het revalidatie traject start: Per module stelt u samen met de betreffende therapeut uw persoonlijke doelen op.

 • Evaluatie

  Tussentijds wordt er samen met de casemanager geëvalueerd aan de hand van de opgestelde doelstellingen en indien nodigworden doelen bijgesteld.

 • Eindfase

  In de eindfase van het revalidatietraject wordt u voorbereid om zelfstandig het geleerde bij Medinello thuis toe te passen. Met behulp van het door u zelf geschreven terugvalpreventie plan wordt u goed voorbereid.

 • Eindevaluatie

  Afsluiting middels een eindevaluatie en een eindrapportage voor de verwijzer. Tevens een afspraak in verband met de terugbijeenkomst na 3 maanden en de follup up via vragenlijsten na 6 en 12 maanden.