Medinello

Zorg van de toekomst

Revalideren bij chronische pijn

Leer ons kennen

Revalidatietraject & proces

U kunt naar Medinello worden verwezen door uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Na het kennismakingsgesprek (pre-intake) met de casemanager volgt een interdisciplinaire intake. Tijdens deze intake wordt u gezien door een psycholoog, fysiotherapeut en een revalidatiearts/physician assistant en wordt er aan de hand van de bevindingen een advies opgesteld. Wanneer er een indicatie voor medisch specialistische revalidatiebehandeling is, wordt een behandelvoorstel gedaan.

Modules

De revalidatiebehandeling bestaat uit een aantal modules die gezamenlijk als doel hebben om u beter te leren omgaan met de ervaren pijnklachten en de gevolgen daarvan voor het dagelijks functioneren. De behandeling vindt interdisciplinair plaats. Per module stelt u samen met de betreffende therapeut uw persoonlijke doelen op.

 

Multidisciplinair revalidatietraject

Medinello biedt een medisch specialistische revalidatiebehandeling. Dit betekent dat er interdisciplinair behandeld wordt. Dit houdt in dat u tijdens de behandeling wordt behandeld door verschillende behandelaren die intensief samenwerken. Zo krijgt u hulp van een psycholoog, fysiotherapeut, ergotherapeut en een revalidatiearts.

Revalidatietherapie

Medinello biedt een innovatief en effectief behandelprogramma. De therapie wordt afgestemd op uw persoonlijke behoeftes. Binnen de medisch specialistische revalidatiebehandeling worden (individuele) doelen opgesteld. Tijdens het revalidatietraject wordt de voortgang constant gemonitord en periodiek met u geëvalueerd. Op die manier bent u constant op de hoogte van de bevindingen en voortgang en weet u waar u nog aan kunt werken.

Fases in het revalidatietraject

 • Verwijzing

  Huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist

 • Pre-intake

  Kennismakingsgesprek met de casemanager

 • Multidisciplinaire intake

  U wordt gezien door een psycholoog, fysiotherapeut/ manueel therapeut en een revalidatiearts en wordt er aan de hand van de resultaten, een behandelvoosrtel gedaan.

 • Behandelvoorstel

  Het behandelvoorstel bestaat uit een aantal modules. Dit wordt met u besproken door de casemanager. Intake verslag met behandelvoorstel wordt verstuurd naar de verwijzer.

 • Revalidatie traject

  Het revalidatie traject start: Per module stelt u samen met de betreffende therapeut uw persoonlijke doelen op.

 • Evaluatie

  Tussentijds wordt er samen met de casemanager geëvalueerd aan de hand van de opgestelde doelstellingen en indien nodigworden doelen bijgesteld.

 • Eindfase

  In de eindfase van het revalidatietraject wordt u voorbereid om zelfstandig het geleerde bij Medinello thuis toe te passen. Met behulp van het door u zelf geschreven terugvalpreventie plan wordt u goed voorbereid.

 • Eindevaluatie

  Afsluiting middels een eindevaluatie en een eindrapportage voor de verwijzer. Tevens een afspraak in verband met de terugbijeenkomst na 3 maanden en de follup up via vragenlijsten na 6 en 12 maanden.