Medinello

Zorg van de toekomst

Revalideren bij chronische (pijn) klachten

Leer ons kennen

Arbeidsgerelateerde klachten

Inhoudsopgave:

Klik op de link om naar de inhoud op deze pagina te navigeren.

 1. Wat zijn arbeidsgerelateerde klachten?
 2. Soorten
 3. Wat gebeurt er
 4. Oorzaak of ontstaan
 5. Symptomen
 6. Indicatie
 7. Behandeling
 8. Resultaat behandeling

1. Wat zijn arbeidsgerelateerde klachten?

Arbeidsgerelateerde klachten zijn klachten die jou belemmeren op het werk. Het zijn klachten waarbij je last hebt van lichamelijke en mentale problemen waardoor er sprake is van werkverzuim.

Deze klachten kunnen niet enkel door een ergotherapeut worden opgelost en vereisen een uitgebreidere behandeling.

2. Soorten arbeidsgerelateerde klachten

Er zijn verschillende soorten arbeidsgerelateerde klachten. De symptomen lopen uiteen en kunnen verschillen per persoon:

3. Wat gebeurt er?

Wanneer het lichaam langdurig wordt blootgesteld aan fysieke belasting, zoals tillen, buigen, langdurig staan of zitten, kan dit leiden tot overbelasting van spieren, gewrichten en weefsels. Dit kan leiden tot pijn, vermoeidheid en stijfheid, en kan uiteindelijk resulteren in aandoeningen zoals rugpijn, nekpijn en schouderpijn.

Repetitieve bewegingen of handelingen, zoals typen of werken met een muis, kunnen leiden tot aandoeningen zoals carpaletunnelsyndroom of tenniselleboog. Dit kan leiden tot pijn, tintelingen of gevoelloosheid in de handen, polsen en armen.

4. De oorzaak of het ontstaan

Arbeidsgerelateerde klachten kunnen verschillende oorzaken hebben, maar de meeste zijn terug te leiden tot overbelasting, een verkeerde houding of een te hoge werkdruk.

Er kan sprake zijn van overbelasting wanneer iemand langdurig achter een computer werkt, maar ook bij fysiek of mentaal intensief werk. De klachten die hieruit ontstaan kunnen zich zowel lichamelijk als mentaal uiten en zijn divers en wisselend wat betreft intensiteit. Veel voorkomende klachten zijn RSI, hoofdpijn, darmklachten en vastzittende schouders en nek.

Andere arbeidsgerelateerde klachten ontstaan naar aanleiding van een te hoge werkdruk. Overspanning en Burn-out zijn spanningsgerelateerde klachten waarbij dit een probleem is. De werknemer is niet in staat om zijn werk optimaal te vervullen en ervaart veel stress en angst. Deze klachten kunnen zich zowel lichamelijk als mentaal uiten.

5. De symptomen

 • Pijn in de nek, schouders en/of rug;
 • Gevoelloosheid of tintelingen in de handen en/of armen;
 • Hoofdpijn of duizeligheid;
 • Vermoeidheid, uitputting en slaapstoornissen;
 • Slechte concentratie of geheugenproblemen;
 • Veranderingen in het gezichtsvermogen, zoals wazig zien of droge ogen;
 • Ademhalingsproblemen of kortademigheid;
 • Maag- en darmproblemen, zoals buikpijn, diarree of obstipatie;
 • Huidproblemen, zoals eczeem of irritatie;
 • Gehoorproblemen of oorsuizen.

6. Indicatie

Er wordt van arbeidsgerelateerde klachten gesproken als:

 • De pijn langer dan zes maanden aanhoudt;
 • Het om klachten gaat ten gevolge van een werksituatie.

Medinello fysiotherapie8 1

7. De behandeling met ‘Gezond aan het werk’

Voor het behandelen van arbeidsgerelateerde klachten moet er sprake zijn van een van de onderstaande factoren:

 • Dreigend verzuim;
 • Verzuimpreventie bij hoogfrequent kortdurend verzuim;
 • Ondersteuning bij terugkeer of hervatting na (langdurig) verzuim.

Het doel van de behandeling ‘Gezond aan het werk’ van Medinello is het aanpakken van arbeidsgerelateerde problematiek op psychosociaal en fysiek vlak dat speelt bij de werknemer. De behandeling voor de werknemers is gericht op het verhogen van de zelfredzaamheid en de regie voor duurzame inzetbaarheid binnen de werksituatie. Dit gebeurt uiteraard in goede afstemming met de werkgever en bedrijfsarts.

Online check & intake

Het behandeltraject bij Medinello begint met een (optionele) online check van de klachten. Vervolgens wordt er een (verkorte) intake gedaan voor het behandelprogramma ‘Gezond aan het werk’. Wanneer jouw klachten passen binnen het behandelprogramma zal er gestart worden met de eerstelijnszorg van de basismodule ‘Gezond aan het werk’.

Naast de basismodule zijn er verschillende optionele modules voor zelfzorg. Ook vind je buiten het behandelprogramma monodisciplinaire zorg op offerte basis zoals fysiotherapie, ergotherapie en psychotherapie.

Wanneer kom je in aanmerking voor de module ‘Gezond op het werk’?

Je komt in aanmerking voor deze module als er sprake is van arbeidsverzuim, recidiverend verzuim of wanneer er arbeidsgerelateerde factoren aanwezig zijn die mogelijk leiden tot verzuim in de toekomst.

8. Het resultaat van de behandeling

Het resultaat van de behandeling van Medinello ‘Gezond aan het werk’ is gericht op duurzame werkparticipatie. De behandeling heeft als doel om de arbeidsgerelateerde factoren vanuit psychosociaal en fysiek aspect van de werknemer te optimaliseren. Hierdoor krijgt de werknemer meer regie over de werkzaamheden en ontstaat duurzame inzetbaarheid binnen de werksituatie. Dit gebeurt in goede afstemming met de werkgever en bedrijfsarts.

Herstellen van arbeidsgerelateerde klachten

Voor het herstellen van arbeidsgerelateerde klachten is het belangrijk om veel geduld en aandacht te hebben. Na het vaststellen van de klachten is het eerst van belang om rust te nemen en te stoppen met vechten tegen de klachten. Dit is niet altijd makkelijk, het liefst wil je natuurlijk blijven meedraaien in de maatschappij. Rust en acceptatie is echter nodig voor een goed herstel.

Balans in je leven

Vervolgens kun je gaan onderzoeken wat er voor jou nodig is om een waardevol leven te creëren en eventueel terugkerende klachten te voorkomen. Denk eens na over wat voor jou bijdraagt aan een goed en zinvol leven. Probeer daar vervolgens je leven meer op in te richten. Dit kan leiden tot het aanpassen van de werkzaamheden en een betere balans te zoeken tussen werk en vrije tijd, zoeken van een nieuwe baan of vrijwilligerswerk, het verminderen of juist verbeteren van sociale contacten of meer tijd nemen voor hobby’s en interesses. Op die manier vind je langzaam weer je weg en kun je herstellen van jouw klachten.

 • Vergoeding

  Voor deze behandeling is er mogelijk een vergoeding vanuit een aanvullend pakket bij de zorgverzekeraar, dit is echter afhankelijk van het type pakket. Vaak is sprake van een werkgeversbijdrage middels een verwijzing van de bedrijfsarts. De definitieve vergoeding en de werkgeversbijdrage kunnen worden bepaald tijdens een intake.

  Heb je vragen over ziektekosten vergoedingen? neem dan gerust contact met ons op.

 • Aanmelden

  Wil je je aanmelden voor dit behandeltraject bij Medinello? Doe dan de online check om een beter beeld te krijgen van jouw situatie. Hiermee kunnen wij aangeven welke zorg voor jou het meest geschikt is en wat de mogelijke behandelopties zijn.

  Heb je vragen over je aanmelding of over onze behandelprogramma's? Neem dan gerust contact met ons op.