Medinello

Zorg van de toekomst

Revalideren bij chronische pijn

Leer ons kennen

BasisGGz bij Medinello

Snel adequate hulp bij combinatie van lichamelijke en psychische klachten

De generalistische BasisGGz van Medinello biedt hulp aan cliënten met een combinatie van lichamelijke en psychische klachten. Tijdens de behandeling werkt de cliënt heel gericht aan zijn of haar doelen met betrekking tot het verbeteren van het psychosociale functioneren. Dit heeft vaak positieve invloed op de lichamelijke klachten en bevordert integratie van somatische en psychische componenten. Een behandeling duurt ongeveer vijf tot maximaal 8 sessies.

Medinello biedt deze behandeling sinds kort in het kader van het verder ontwikkelen en mogelijk maken van adequate stepped care voor chronische pijnpatiënten en bevindt zich in een gevorderde pilot-fase. In aanmerking komen cliënten met een (vermoeden van een) DSM stoornis, zoals een somatoforme stoornis (somatisch symptoomstoornis/ SOLK) en/of lichte tot matige stemmings- of angstklachten in combinatie met lichamelijke klachten zoals pijn en vermoeidheid. Verwijsroute is actueel nog via Medinello MSR/ screening.

Voor iedereen de juiste behandeling

Onze psychologen stellen met de cliënt een individueel behandelplan op. De behandeling is richtlijnconform, doelgericht en monodisciplinair. Er komen cognitieve gedragstherapie, ACT, EMDR en andere therapievormen aan bod. Na afronding ontvangt u bericht met een vervolg advies. Soms zal de cliënt geheel verder kunnen in de eerstelijnszorg, soms is alsnog een tweedelijnsbehandeling ons advies, zoals MSR (bv bij Medinello MSR) of de specialistische GGZ.

Vooruitblik

Medinello BasisGGZ zal na een succesvolle pilot haar plek in de zorgketen willen verstevigen door een uitbreiding van indicaties en bredere verwijsmogelijkheden. Wij houden u via de website op de hoogte!