Medinello

Zorg van de toekomst

Revalideren bij chronische (pijn) klachten

Leer ons kennen

BasisGGz bij Medinello

Snel adequate hulp bij combinatie van lichamelijke en psychische klachten

De generalistische BasisGGz van Medinello biedt hulp aan cliënten met een combinatie van lichamelijke en psychische klachten. Tijdens de behandeling werkt de cliënt heel gericht aan zijn of haar doelen met betrekking tot het verbeteren van het psychosociale functioneren. Dit heeft vaak positieve invloed op de lichamelijke klachten en bevordert integratie van somatische en psychische componenten. Een behandeling duurt ongeveer vijf tot 8 sessies.

Medinello biedt deze behandeling aan in het kader van het verder ontwikkelen en mogelijk maken van adequate stepped care voor chronische pijnpatiënten. In aanmerking komen cliënten met een (vermoeden van een) DSM stoornis, zoals een somatoforme stoornis (somatisch symptoomstoornis/ SOLK) en/of lichte tot matige stemmings- of angstklachten in combinatie met lichamelijke klachten zoals pijn en vermoeidheid. Verwijsroute is actueel nog via Medinello MSR/screening.

Voor iedereen de juiste behandeling

Onze psychologen stellen met de cliënt een individueel behandelplan op. Het aantal behandelingen hangt naast de hulpvraag af van het patiëntenprofiel. Het patiëntenprofiel is gebaseerd op de DSM-classificatie, de aanwezige ernst van de problematiek, het risico, de complexiteit en het verloop van de klachten. De behandeling is richtlijnconform, doelgericht en monodisciplinair. Er komen cognitieve gedragstherapie, ACT, EMDR en andere therapievormen aan bod.

Vooruitblik

Medinello BasisGGZ heeft als doel haar plek in de zorgketen te verstevigen door de uitbreiding van indicaties en bredere verwijsmogelijkheden.