Medinello

Zorg van de toekomst

Revalideren bij chronische (pijn) klachten

Leer ons kennen

Over Medinello

Samen werken aan jouw gezondheid. Bij Medinello kun je rekenen op de beste zorg en professionele, persoonlijke begeleiding met maar als één doel: jou op een verantwoorde en eigentijdse wijze helpen met chronische (pijn)klachten of om je gezondheid langdurig te verbeteren. Hieronder lees je meer over onze kritische succesfactoren.

Drs. Herman Osamulia revalidatiearts - Medinello Revalidatie

Snelle toegang tot zorg

Medinello streeft naar een beperkte toegangstijd en kent geen patiëntenstop. De toegangstijd kan wisselen per locatie. Op de volgende pagina’s geven we jou een actueel overzicht van wachttijden en locaties.

Tevredenheid

Medinello scoort als het gaat om cliënttevredenheid een 9.1 (N=964, 06-04-2021) en behoort daarmee tot de 10 beste scorende klinieken in Nederland van 2020.

97% van onze waarderingen beveelt Medinello aan. Lees op Zorgkaart Nederland wat onze clienten over Medinello zeggen!

Specialistische kennis teams

Medinello telt een ervaren en veelzijdig team aan zorgprofessionals. Echte professionals die de filosofie en werkwijze van Medinello goed in praktijk kunnen brengen. Zij hebben begrip en realiseren zich wat er door jou heen gaat. De teamleden beschikken over veel kennis en zijn vooral betrokken. Dat is de beste garantie voor jouw herstel.

Heldere communicatie

Medinello hecht veel waarde aan transparantie en goede communicatie. Gedurende het programma is de casemanager vast aanspreekbaar voor het gehele programma gericht op jou. In de terugkoppeling richting de verwijzend arts hanteert Medinello eveneens een directe proactieve communicatie, zowel telefonisch als schriftelijk (via rapportage).

Duurzaam Resultaat

voorkomende klachten, gebaseerd op methoden die hun effect al hebben aangetoond in wetenschappelijk onderzoek en in de praktijk. Elke behandeling wordt bovendien aangepast aan het individu, maatwerk dus.

Ons doel is om de cliënt weer actief te laten participeren in het dagelijks leven. Denk bijvoorbeeld aan algemeen dagelijks leven, werk, sport en sociale activiteiten. Daarbij staat kwaliteit van leven voorop. Tijdens en na de behandeling meten we met gevalideerde vragenlijsten en meetinstrumenten of jouw doelstellingen gehaald worden en of het behandelprogramma effectief is. Zo kun jij weer een fijn en gezond leven leiden.

Netwerk & partners

Medinello coördineert graag alle zorg rondom chronische (pijn)klachten en heeft hiervoor een specialistisch netwerk van zorgprofessionals in de directe omgeving. Zo bieden wij voor iedere vraag een passend (behandel)advies, binnen Medinello dan wel binnen ons netwerk.

Bij Medinello werken we vaak samen met organisaties die brede dienstverlening bieden die aansluiten bij de zorgbehandelingen van Medinello. Denk aan 1e lijnszorg, zoals fysiotherapie of ergotherapie. Of revalidatiezorg buiten het verzorgingsgebied van Medinello. Bekijk enkele van onze partners waar wij mee samenwerken voor jouw gezondheid:

SRN Revalidatie Topzorggroep

Medinello gekeurmerkt

KMS en HKZ-gecertificeerd

Sinds maart 2014 is het kwaliteitsmanagementsysteem van Medinello gecertificeerd op basis van de HKZ – Medisch Specialistische Revalidatiezorg normeisen. Dit internationaal erkende kwaliteitskeurmerk bewijst dat er wordt gewerkt volgens een kwaliteitsmanagementsysteem, waarbij processen en procedures systematisch worden bewaakt, beheerst en verbeterd. De toetsing van het certificaat is in handen van het KIWA, een gerenommeerd instituut op het gebied van auditeren.

De organisatie Medinello

Medinello is een instelling voor medisch specialistische zorg, eerstelijns fysiotherapie en ergotherapie, basis GGZ en zorg op offertebasis bij werkparticipatie problematiek. Gericht op de hulpvraag rondom chronische (pijn)klachten.

De WTZI vergunning om te mogen functioneren als Instelling voor medisch specialistische zorg organisatie staat op naam van Stichting Medinello Revalidatie Zorg. De vergunning verstrekt toelating als instelling voor medisch specialistische zorg, welke zorg behoort tot de ingevolge de Zorgverzekeringswet te verzekeren prestaties.

Het bestuur en dagelijkse leiding van Medinello wordt gevoerd door de heren L.G. van der Kuijl en drs. J.B. Mertens.

De organisatiestructuur van Medinello kenmerkt zich als een ‘platte’ organisatie met een efficiënte bedrijfsvoering. Een onafhankelijke Raad van Toezicht houdt toezicht op de dagelijkse en algemene leiding van de Stichting en staat deze met raad terzijde. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden: dr. J.A. Jurriëns, dr. A. Maussart.

Transparantie over taken en verantwoordelijkheden alsmede een conflictregeling zijn schriftelijk vastgelegd in de statuten en aanvullende reglementen van de Stichting.

Vergoedingen basisverzekering

Revalidatiezorg en je zorgverzekering

De revalidatiezorg van Medinello kan mogelijk in aanmerking komen voor vergoeding vanuit de ziektekosten verzekering. Bij Medinello streven wij ernaar om voor iedereen toegankelijk te zijn. Op basis van een screening en intake wordt bepaald welke zorg en behandelprogramma het beste bij jou past. Op basis van deze indicatie kan achterhaald worden welke vergoeding vanuit jouw zorgverzekering aangesproken kan worden.

Bekijk alle vergoedingen

Heeft u een tip, klacht of
compliment?

We doen ons uiterste best om goede zorg te bieden. Toch kan het zijn dat u niet volledig tevreden bent over de behandeling of juist wel wij hechten er veel waarde aan dat u ons hierover benaderd zodat u tevreden ons revalidatiecentrum verlaat en wij onze zorgverlening voor u en voor andere cliënten- verder kunnen verbeteren.

Geef een tip of compliment Dien een klacht in

Veel gestelde vragen

 • Kan ik straks geen reumazorg meer krijgen bij de Sint Maartenskliniek?
  De Sint Maartenskliniek blijft excellente zorg bieden voor onze reumapatiënten. Alleen verschillende zorgpaden voor reumapatiënten dragen we over aan Medinello. Dit betekent dat we ons nog beter kunnen focussen op de reumazorg die we wel aanbieden binnen de Sint Maartenskliniek, zoals de poliklinische zorg en de behandeling met medicijnen.
 • Mijn behandeling vindt niet meer plaats bij de Sint Maartenskliniek, maar bij Medinello. Klopt dat?
  De Sint Maartenskliniek heeft per 17 juli 2017 de zorgpaden voor reumapatiënten officieel overgedragen aan zelfstandig behandelcentrum (ZBC) Medinello. Met de zorg zijn ook enkele van onze medewerkers verhuisd naar Medinello om die zorg – op dezelfde manier – te blijven leveren. Het zijn dus grotendeels dezelfde gezichten, die nu echter werken voor een andere organisatie.
 • Waarom stopt de Sint Maartenskliniek met deze zorgpaden?
  De Sint Maartenskliniek richt zich op complexe, gespecialiseerde ziekenhuiszorg. Wij vinden dat je alleen excellente zorg kunt leveren door te specialiseren en keuzes te maken in het zorgaanbod; de juiste zorg op de juiste plaats leveren. Dit is al ruim tachtig jaar de strategie van de Sint Maartenskliniek. Een strategie die geregeld leidt tot scherpe keuzes om onze excellente zorg te verstevigen. Eén van die keuzes is de overdracht van de minder complexe reuma-revalidatiezorgpaden aan externe partner Medinello.
 • Wat ga ik als patiënt hiervan merken?
  De reuma-revalidatiezorgpaden die tot op heden door de Sint Maartenskliniek worden aangeboden, blijven beschikbaar voor patiënten. De meeste zorgpaden gaan over naar Medinello, die de zorgpaden grotendeels uitvoert zoals ontwikkeld door de Sint Maartenskliniek. Bovendien vestigt Medinello zich in eerste instantie binnen de muren van het gespecialiseerde ziekenhuis in Ubbergen. Tot slot is het merendeel van de behandelaars met de zorg meeverhuisd van de Sint Maartenskliniek naar Medinello. De veranderingen voor patiënten zullen hierdoor minimaal zijn.
 • Wat is Medinello voor organisatie?
  Medinello is een zelfstandig behandelcentrum voor revalidatie van chronische (pijn)klachten met 14 locaties door Nederland. Onze teams behandelen individueel of multidisciplinair cliënten met een complexere zorgvraag op het gebied van chronische klachten, vaak in combinatie met psychosociale problematiek. Medinello staat garant voor een innovatieve, maar bewezen effectieve aanpak. Patiënten worden vrijwel direct behandeld, zonder of met slechts een minimale wachttijd.
 • Hoe lang is de wachttijd bij Medinello?
  Bij Medinello realiseren wij ons dat jouw tijd kostbaar is. Om die reden werkt Medinello uitsluitend met korte wachtlijsten. Je kunt dus in de regel snel bij ons terecht.
 • Hoe lang duurt de revalidatie?
  Bij Medinello informeren wij je altijd voorafgaand aan het revalidatieprogramma wat je kunt verwachten en hoe lang het programma gaat duren. Dit is uiteraard afhandeling van de indicatie die je met je behandeld arts of specialist in gaat. De maximale duur van een revalidatieprogramma bij Medinello is 16 weken.
 • Wordt mijn behandeling bij Medinello vergoed?
  De revalidatiezorg van Medinello valt mogelijk onder de verzekering, maar dit is afhankelijk van het type indicatie dat gesteld is én het bijbehorende behandelplan. Medinello probeert daarmee voor iedereen toegankelijk te zijn. Indien een MSR (2e lijns multidisciplinair programma) wordt gestart, dan is dit alleen mogelijk op basis van een verwijzing van een huisarts, bedrijfsarts of medische specialist. Indien voldaan wordt aan de inclusiecriteria, wordt het programma volledig vergoed vanuit de basis zorgverzekering (m.u.v. het wettelijk eigen risico).
 • Hoe kan ik mij aanmelden voor een poliklinische behandeling bij Medinello?
  Dit is afhankelijk van de indicatie die gesteld wordt. Om hierbij te helpen kun je de Online Check doen, deze begeleid jou bij de beste keuze en de te volgen stappen.
 • Op welke locaties zit Medinello?
  Voor een overzicht van de Medinello locaties kun je terecht op de locatiepagina. Hier vind je alle locaties met de desbetreffende contactgegevens.
 • Heb ik voor een revalidatieprogramma bij Medinello een verwijzing nodig?
  Dit is nodig voor een multidisciplinair revalidatieprogramma bij Medinello. Voor een programma via Gezond aan het werk is een verwijzing van een (bedrijfs)arts nodig. Alleen voor 1e lijns revalidatiezorg kun je zelf een aanvraag doen. Voor meer informatie en hulp hierbij kun je de Online Check doen.

Kom jij ons team versterken?

Bij Medinello geloven we in een integrale aanpak. Onze ervaren en veelzijdige behandelteams van professionals werken enthousiast aan het resultaat van onze cliënten. Dat gaat het best als je doet waar je goed in bent. Wat je ook leuk vindt, waarin je kan groeien. Dat betekent dat je leuk werk hebt.

Werken bij Medinello
Werken bij Medinello
"Bekijk de functies bij Medinello en zie wat wij jou te bieden hebben!"