Medinello

Zorg van de toekomst

Revalideren bij chronische (pijn) klachten

Leer ons kennen

Screening Medisch Specialistische Revalidatie

Medinello wil graag het beste passende behandeladvies geven aan cliënten met chronische pijnklachten. In het geval van 2elijns revalidatiezorg (multidisciplinair medische specialistische revalidatie) wordt er daarom een uitgebreide screening gedaan.

De screening bestaat uit het invullen van een aantal vragenlijsten, alsmede een gesprek met de zorgprofessional van Medinello. Daarmee wordt je situatie in kaart gebracht en kunnen wij samen met jou beoordelen wat wijsheid is in jouw situatie. Je krijgt daarna van ons bericht over de vervolgstap; een behandeladvies elders of een intake bij Medinello. Daarover zal de casemanager je in een persoonlijk gesprek informeren.

Doel screening wel of geen indicatie intake Medinello.

Let wel: niet voor iedereen is een behandeling bij Medinello meteen geschikt of de beste keuze. Soms kan met een 1e lijns zorgbehandeling betere of doelmatiger zorg worden geboden. In dat geval verwijzen we in goed gezamenlijk overleg met jou, de medinello specialist en/of je huisarts.

Aanmelden voor de screening

Het is niet mogelijk om jezelf aan te melden voor de screening van Medisch Specialistische Revalidatie bij Medinello. Dit gebeurt altijd in overleg met je huisarts, bedrijfsarts of specialistisch behandelaar. Bespreek jouw casus en klachten dus met jouw behandelaar en geef aan dat je graag een verwijzing wilt naar Medinello. Dit kan via verwijzing indien door zorgverlener.

Uitleg screening:

 • Je vult vooraf vragenlijsten in om de complexiteit van je klachten en beperkingen te inventariseren. Hierbij gebruiken we biopsychosociaal model.
 • Samen met een zorgprofessional van Medinello toetsen we in een (video)gesprek van 30 minuten met jou de uitkomsten van de screeningsvragenlijst op juistheid.
Medinello intake screening

Uitkomst screening

 • Geen indicatie

  Brief aan verwijzer met uitleg
  over exclusie en advies.

 • Wel indicatie maar onvoldoende stepped care

  Advies behandeling eerstelijnszorg met 
  nacontrole na 2-3 maanden bij zorgprofessional
  Medinello ter herbeoordeling. Bij onvoldoende
  resultaat opstarten intakefase.

 • Wel indicatie

  Intake Medinello.

Harde exclusiecriteria Medisch Specialistische Revalidatie (MSR)

 • Je leeftijd is minder dan 18 jaar.
 • Er zijn geen chronische pijnklachten aanwezig.
 • Er zijn lopende- of niet afgeronde medische afspraken m.b.t. de klachten.
 • Je spreekt of begrijpt onvoldoende de Nederlandse taal.
 • Er is sprake van ernstige psychiatrische stoornissen.

Screening Medinello

Onze screening voor medisch specialistische revalidatie is erop gericht om je aan te melden voor de juiste zorg(behandeling) die bij je past. Dit is niet altijd een interdisciplinair revalidatietraject, maar kan ook een kleiner 1e lijns zorgbehandeling betreffen. Met onze screening zorgen we dat niet te weinig, maar ook niet te veel zorg wordt geboden. Zo bieden we slim, effectieve en passende zorg.

Criteria die wij altijd hanteren bij onze intakes:

Bij Medinello behandelen we in geval van MSR alleen cliënten met duidelijke aanwezigheid van psychosociale herstelbelemmerde factoren, zoals:

 • Psychische klachten (depressie, angst, aanpassingsstoornis).
 • Persoonsfactoren (ziekteperceptie, motivatie, copingstijl).
 • Gedragsproblemen (bewegingsangst, vermijdingsgedrag).
 • Beperkingen in participatie.
 • Omgevingsgerelateerde problematiek (werkgerelateerd, mantelzorg, financiën). 

“De screening is kosteloos en valt daarmee buiten het eigen risico.”

Een intake bij Medinello?