Medinello

Zorg van de toekomst

Revalideren bij chronische (pijn) klachten

Leer ons kennen

Fibromyalgie

Inhoudsopgave

Wat is fibromyalgie?

Fibromyalgie is een chronische aandoening waarbij sprake is van pijn op verschillende plekken in het lichaam. Het wordt ook wel een chronisch gegeneraliseerd pijnsyndroom genoemd. Mensen met fibromyalgie ervaren pijn waarvoor in het lichaam geen directe oorzaak gevonden kan worden. Om van fibromyalgie te kunnen spreken, moeten de klachten langer dan drie maanden bestaan en moet er sprake zijn van wijdverspreide pijnklachten.

Het begrip ‘fibromyalgie’

De drie onderdelen van het begrip hebben namelijk een logische betekenis. ‘Fibro’ staat voor bindweefsel, het weefsel dat onze spieren met de botten verbindt. ‘Myo’ betekent spierweefsel en ‘algie’ betekent pijn.

Bij fibromyalgie is er dus sprake van pijn in het spier- en bindweefsel. Er is daarnaast sprake van stijfheid in het lichaam en extreme vermoeidheid. Dit kan als gevolg weer zorgen voor slaapproblemen en stemmingswisselingen. De pijnklachten zijn vaak wisselend. De klachten kunnen lang blijven en intens zijn, maar ook een tijdje wegblijven. Hierdoor is de ene periode zwaarder dan de andere.

“Fibromyalgie is een chronisch gegeneraliseerd pijnsyndroom. Dit betekent dat mensen met fibromyalgie klachten van hoofdzakelijk pijn ervaren.”

Symptomen van fibromyalgie

De klachten van fibromyalgie kunnen per persoon flink verschillen. De volgende symptomen komen vaak voor bij patiënten:

 • Spierpijn;
 • Stijve spieren;
 • Pijn in en rondom de gewrichten;
 • Chronische vermoeidheid;
 • Slaapproblemen;
 • Hoofdpijn;
 • Depressiviteit;
 • Moeite met concentreren;
 • Geheugenverlies;
 • Temperatuurwisselingen;
 • Darmproblemen;
 • Tintelingen.

Oorzaak of ontstaan van fibromyalgie

Er is weinig bekend over de exacte oorzaak van fibromyalgie. Wel is duidelijk dat de aandoening geen schade aanricht aan het lichaam. De klachten verdwijnen echter niet, wat fibromyalgie een chronische aandoening maakt.

Bij mensen met fibromyalgie zijn geen afwijkingen te vinden in spieren, gewrichten of bindweefsel. Er zijn wel medici (waaronder Reuma Nederland en het regionaal Reumacentrum van het Máxima MC) die vermoeden dat fibromyalgie iets te maken heeft met de manier waarop hersenen de spieren aansturen.

Inmiddels is duidelijk geworden dat fibromyalgie geen ontstekingsziekte is en niet leidt tot schade. Waarschijnlijk is fibromyalgie ook niet erfelijk.

Diagnose van fibromyalgie

Voor fibromyalgie is het vaak onduidelijk of er echt een diagnose gesteld kan worden. Dit komt omdat er geen harde criteria zijn waarop de aandoening kan worden vastgesteld. Wél zijn er methodes om een bepaald patiëntenprofiel op te kunnen stellen. Dit profiel wordt opgesteld aan fibromyalgie testcriteria. Hiervoor word getest op zogenoemde drukpunten (fibromyalgie tenderpoints) die een hulpmiddel vormen bij de indicatie.

Om vast te stellen of iemand fibromyalgie heeft, ‘moet’ er sprake zijn van:

 • pijn voor een periode van meer dan 3 maanden;
 • langdurige klachten op minstens 3 verschillende plekken;
 • van pijnplekken in het boven- en onderlichaam;
 • van pijn in zowel de rechter- als linkerkant van het lichaam;
 • een aantal bijkomende symptomen (zie hieronder).

Bijkomende symptomen voor diagnose

Om de definitieve indicatie fibromyalgie te stellen, zal er daarnaast sprake moeten zijn van de aanwezigheid van bijkomende symptomen. Naast de wijdverspreide pijnklachten zoals vermoeidheid en een niet verkwikkende slaap, is er een lijst met symptomen waar je ‘punten’ mee scoort. Hierbij gaat het om symptomen zoals een prikkelbare darm, duizeligheid, koude intolerantie en hoofdpijn.

Fibromyalgie test

Sinds 2010 is er volgens de American College of Rheumatology een pijnscore en een symptoomscore, die samen de fibromyalgiescore vormen. Om fibromyalgie vast te stellen, moet er sprake zijn van minstens 12 punten. Soms wordt de indicatie (diagnose) met behulp van deze fibromyalgie test gesteld door Medinello, maar meestal wordt dit gedaan door een reumatoloog.

Behandeling van fibromyalgie

Heb je een indicatie fibromyalgie en daarvoor al een uitgebreid medisch traject doorlopen? Maar blijven de klachten bestaan en belemmeren ze jou in je dagelijkse activiteiten? Dan is een revalidatietraject bij Medinello voor jou mogelijk een goede optie. Bij Medinello stellen wij samen een revalidatietraject op voor fibromyalgie om jouw klachten zo goed als mogelijk te verlichten. Voor een multidisciplinair revalidatietraject is wel een verwijzing nodig van huisarts of specialist. Deze vorm van zorg betreft tweedelijnszorg.

Bestrijden van symptomen en leren omgaan met klachten

De behandeling van fibromyalgie is in principe niet gericht op genezing. Het genezen van fibromyalgie is op dit moment niet mogelijk. De behandeling is daarom gericht op het bestrijden van symptomen en het leren omgaan met de klachten die optreden.

Dit vraagt het aannemen van een andere visie: kijken naar de dingen die belangrijk en waardevol zijn in plaats van de verwachting stellen dat de pijn volledig weggenomen wordt. Dit is niet altijd makkelijk. Revalideren is gericht op de toekomst, op het vinden van mogelijkheden en op het vergroten van de kwaliteit van jouw leven.

Fibromyalgie Medinello

Wat leer je tijdens de behandeling?

Een revalidatiebehandeling voor fibromyalgie heeft als doel jou te leren op een andere manier om te gaan met de pijn en de gevolgen daarvan voor jouw dagelijks functioneren op lichamelijk, geestelijk en sociaal-maatschappelijk gebied.

Tijdens het revalidatieproces leer je:

 • pijn te herkennen op de juiste manier;
 • om te gaan met pijn;
 • manieren om pijn op een positieve manier een andere houding ten op zichtte van de pijn aan te nemen zodat je jezelf beter kunt afsluiten van pijn;
 • hoe je beter kunt functioneren op het gebied van werken of studeren, relaties met anderen, vrijetijdsbesteding, de huishouding doen en het (waar nodig) opvoeden van je kinderen;
 • de regie te nemen over je leven en daarmee de invloed van de pijn en vermoeidheidsklachten te verminderen.
 • Ter ondersteuning krijg je daarbij instructies, oefeningen en huiswerkopdrachten van onze behandelaars.

  Resultaat van de behandeling

  Voor een succesvolle behandeling is het noodzakelijk dat je zelf keuzes maakt en gemotiveerd bent om je ‘doen en laten’ te veranderen. Als je actief deelneemt, zal dit een positief effect hebben op het eindresultaat.

  Deelnemers aan onze behandeling geven aan dat ze beter om kunnen gaan met de gevolgen van fibromyalgie en zich fitter voelen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mensen die hebben deelgenomen aan een programma beter herstellen, opgewekter zijn en minder moeite hebben met het uitvoeren van werk, huishouden en hobby’s.

  Fibromyalgie Medinello
  • Vergoeding zorgverzekering

   In bepaalde gevallen vergoedt de ziektekostenverzekeraar de revalidatie behandeling. Uit onze screening blijkt of jouw zorg volledig, gedeeltelijk of niet vergoed wordt door jouw zorgverzekeraar. We bepalen samen met jou hoe dit het beste ingezet kan worden.
  • Aanmelden

   Binnen Medinello hanteren we een uitgebreid screeningsproces om te bepalen in welke categorie je valt en hoe de aanmelding loopt. Gaat het om medisch specialistische revalidatie? Dan zal op basis van verwijzing van jouw huisarts of specialist een programma opgestart worden. Bekijk via onze online check voor welke behandeling jij in aanmerking komt. Neem contact op met de administratie van Medinello om meer te weten te komen.