Medinello

Zorg van de toekomst

Revalideren bij chronische (pijn) klachten

Leer ons kennen

Eerstelijns Revalidatie

Eerstelijns revalidatie bieden wij wanneer monodisciplinaire behandeling niet voldoende helpend is (geweest) voor de problematiek die er speelt. Je kunt in aanmerking komen voor eerstelijns revalidatie in de volgende gevallen:

 1. Je een verwijzing hebt voor tweedelijns medisch specialistische revalidatie en nog geen of onvoldoende adequate behandeling (fysiotherapie, ergotherapie en generalistische basis-GGZ) hebt gehad binnen de reguliere eerstelijnszorg.
 2. Je chronische (pijn)klachten hebt en deze klachten laag complex zijn. Dit wil zeggen dat het dat het ziekteverloop voorspelbaar is en duidelijk welke zorg verlichting gaat bieden.

Medinello biedt de volgende eerstelijnszorg aan voor ‘chronische (pijn)klachten’:

 • Eerstelijns Fysiotherapie
 • Eerstelijns Ergotherapie
 • Gegeneraliseerde basis-GGZ

Eerstelijns fysiotherapie

De eerstelijns fysiotherapie is er voor cliënten met chronische (pijn)klachten en wordt gegeven vanuit twee behandelprincipes:

 1. Graded activity: een behandelstrategie die gericht is op het doorbreken van de vicieuze cirkel, waarin mensen met chronische pijn terecht kunnen komen. Tijdens de behandeling gaat de therapeut met de patiënt aan de slag om geleidelijk aan meer te bewegen. In kleine stapjes wordt de conditie weer opgebouwd.
 2. Graded exposure: een behandelstrategie waarbij we bewegingen die pijnlijk zijn voorzichtig gaan uitvoeren en stapsgewijs opbouwen. Deze aanpak is gebaseerd op het gegeven dat pijn en toename niet automatisch betekenen dat er schade aan het lichaam optreedt.

Naast het bewegen is de behandeling ook gericht op het veranderen van gedragspatronen. De angst die is ontstaan voor bewegen wordt langzaam weggenomen en je leert te denken in mogelijkheden in plaats van beperkingen. Op die manier kun je leren omgaan met de chronische pijn en wordt het dagelijks functioneren verbeterd.

Basis GGZ bij Medinello

Snel adequate hulp bij combinatie van lichamelijke en psychische klachten

De generalistische Basis GGZ van Medinello biedt hulp aan cliënten met een combinatie van lichamelijke en psychische klachten. Tijdens de behandeling werkt de cliënt heel gericht aan zijn of haar doelen met betrekking tot het verbeteren van het psychosociale functioneren. Dit heeft vaak een positieve invloed op de lichamelijke klachten en bevordert integratie van somatische en psychische componenten.

Om voor de generalistische Basis GGZ in aanmerking te komen moet er sprake of een vermoeden zijn van: DSM stoornis zoals een somatoforme stoornis (somatisch symptoomstoornis/SOLK) en/of lichte tot matige stemmings- of angstklachten in combinatie met lichamelijke klachten zoals pijn en vermoeidheid.

Eerstelijns ergotherapie

De eerstelijns ergotherapie is er voor cliënten met chronische (pijn)klachten en wordt gegeven vanuit het behandelprincipe ‘Activiteitenweging’.

Iedereen kent wel het gevoel van zichzelf voorbij rennen. Dagen worden vol gepland met allerlei activiteiten. Na een rustig weekend en voldoende nachtrust kan men er meestal weer tegen aan. Kamp je met chronische pijn of vermoeidheid, dan weet je dat dit niet zo vanzelfsprekend is en blijkt het juist moeilijk om op tijd te stoppen en activiteiten te doseren. En als jij je dan een keer goed voelt, wilt je dat moment zo goed mogelijk benutten. Vaak met het gevolg dat je teveel doet en achteraf de rekening gepresenteerd krijgt.

Hoe werk je aan het energieniveau?

Een eerste stap is om inzicht te krijgen in jouw activiteitenniveau en energieverbruik op een dag of week. Het bijhouden van een activiteitendagboek is een belangrijk middel in dit bewustwordingsproces. Het registreren van activiteiten helpt tevens om zicht te krijgen op wat bij jou de energiegevers zijn en wat de energievreters zijn.

Mogelijke doelen om meer balans in je dag te realiseren zijn:

eerstelijns revalidatie chronische pijnklachten Klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

Het blijkt dat er veel winst te behalen is voor wat betreft de pijnbeleving en het energieniveau wanneer je in staat bent om de activiteiten te doseren en voldoende rustmomenten in te bouwen. Leren plannen, inschatten of een activiteit haalbaar is en weten hoeveel activiteiten je kunt doen, zonder jezelf over of onder te belasten, is een hele uitdaging.

Vervolgens word je geleerd jouw activiteiten zodanig te plannen en te doseren dat er een balans gaat ontstaan tussen inspannende en ontspannende activiteiten en er voldoende rustmomenten worden ingepland.

Uiteindelijk is de verwachting dat je door een andere manier van denken en een aangepaste levenswijze meer energie en ontspanning in je leven zal krijgen.

Eerstelijns behandelingen Medinello

Medinello biedt gespecialiseerde eerstelijns behandelingen aan voor cliënten met chronische (pijn)klachten, in de vorm van fysiotherapie, ergotherapie en psychologie. De fysiotherapeutische behandeling is gericht op een gedragsmatige behandelstrategie, waarbij het doel is om het dagelijks functioneren te verbeteren. De ergotherapeutische behandeling is gericht op het verbeteren van de balans gedurende dag middels een activiteitenweging, zodat je uiteindelijk meer energie en ontspanning zult krijgen. De psychologische behandeling is er op gericht op het psychosociale functioneren i.r.t. de chronische (pijn)klachten. Het verbeteren van psychosociaal functioneren heeft vaak een positieve invloed op herstel van lichamelijke klachten.

vergoedingen
 • Ergotherapie Vergoeding

  De intake en ergotherapie behandelingen die je bij Medinello volgt, worden voor maximaal 10 uur per jaar vergoed vanuit de basisverzekering van jouw zorgverzekering. Medinello heeft met de meeste zorgverzekeraars een contract, behalve met Zorg&Zekerheid (Z&Z, AZVZ)). Indien je bij deze zorgverzekeraar verzekerd bent, betekent dit dat je zelf de rekening voor ergotherapie betaalt en een deel via restitutie vergoed krijgt (op voorwaarde dat je nog voldoende vergoeding ergotherapie in jouw basispakket hebt). Hoeveel je vergoed krijgt, hangt af van de voorwaarden van jouw basis zorgpolis. Kijk op de website van jouw zorgverzekeraar en betreffende basiszorgpolis om te kijken welk percentage je vergoed krijgt. Uiteraard kun je ook met jouw zorgverzekeraar contact opnemen.

  Ergotherapie valt onder het basispakket van jouw zorgverzekering. Hiervoor is het eigen wettelijke risico van toepassing.

 • Fysiotherapie Vergoeding

  Om voor vergoeding van eerstelijns fysiotherapie in aanmerking te komen, ben je afhankelijk van jouw aanvullende zorgverzekering. Kijk goed na of doe navraag bij jouw verzekering voor hoeveel keer fysiotherapie je verzekerd bent. Houd er rekening mee dat als je eerder dit jaar al fysiotherapie gehad hebt, dit nog van het totaal aantal vergoede zittingen af gaat. Het is prettig als je het aantal beschikbare zittingen aan jouw fysiotherapeut doorgeeft, zodat daar desgewenst het behandelplan op afgestemd kan worden.

  LET OP! Medinello heeft géén contracten met het onderstaande label:

 • Vergoeding generalistische Basis GGZ

  Medinello heeft in 2021 alleen een contract met de labels DSW (DSW, Stad Holland, InTwente), VGZ (IZA, UMC, Univé, Zekur Bewuz,IZZ, Promovendum, National Academic, Besurend) en Eucare (Aevitae). Met de overige zorgverzekeraars heeft Medinello géén contract voor de Generalistische Basis GGZ. Dit betekent dat je zelf de rekening voor deze behandeling betaalt en een deel via restitutie vergoed krijgt van jouw zorgverzekeraar.

  Generalistische Basis GGZ valt onder het basispakket van jouw zorgverzekering. Hiervoor is het eigen wettelijke risico van toepassing. Je ontvangt aan het einde van jouw zorgtraject een factuur van Medinello. Je betaalt het factuurbedrag aan Medinello en dient zelf de factuur bij jouw zorgverzekeraar in. Afhankelijk van jouw zorgpolis (basiszorg) worden de kosten 65% tot 80% vergoed. Dit staat los van jouw eigen risico.

  Je kunt op de website van jouw zorgverzekeraar bekijken hoeveel je vergoed krijgt bij ongecontracteerde Basis GGZ zorg. Tevens kun je bij jouw zorgverzekeraar hiernaar informeren. Zorg dat je voorafgaand aan het Basis GGZ traject weet welke kosten je te wachten staan.

 • Aanmelden eerstelijns revalidatiezorg

  Wil jij je graag aanmelden bij Medinello voor een behandelprogramma? Neem contact op met een van onze locaties.