Medinello

Zorg van de toekomst

Revalideren bij chronische pijn

Leer ons kennen

Medinello revalidatiezorg valt onder de basisverzekering

De revalidatiezorg van Medinello valt onder de basisverzekering voor ziektekosten en is daarmee voor iedereen toegankelijk. Op basis van een verwijzing van een huisarts, bedrijfsarts of medische specialist kan het Medinello programma ingezet worden. Indien voldaan wordt aan de inclusiecriteria, wordt het programma volledig dan wel gedeeltelijk vergoed vanuit uw zorgverzekering (m.u.v. het wettelijk eigen risico).


Indien uw zorgverzekeraar het programma gedeeltelijk vergoed dan is het verschil voor rekening en risico van Medinello (m.u.v. het wettelijk eigen risico). Een gedeeltelijke vergoeding leidt derhalve niet tot extra kosten voor u.

De belangrijkste inclusiecriteria zijn:
  • Er is sprake van problemen in het bewegend functioneren in combinatie met een of meerdere persoonlijke en/ of externe factoren.
  • De klachten zijn langer dan drie maanden bekend.
  • Er is sprake van een ongunstige prognose zonder inzet van multidisciplinaire zorg.

Op grond van de Zorgverzekeringswet dient elke zorgverzekeraar de poliklinische revalidatiebehandeling van Medinello te vergoeden. Een overeenkomst tussen uw zorgverzekeraar en Medinello is hiervoor geen voorwaarde.

Eigen risico

Zoals bij alle specialistische zorg is op de vergoeding van de programma’s van Medinello (intakefase en behandelfase) de eigen risico regeling van toepassing. Er wordt dus een aanspraak gemaakt op uw eigen risico. Voor meer informatie over vergoedingen neemt u contact op met de administratie van Medinello. Wij staan u graag te woord.

Aanvullende dienstverlening

Voor een optimale re-integratie van een werknemer kan het aan te bevelen zijn de aanvullende moduele “Gezond aan het werk” in te zetten. De kosten hiervan worden niet vergoed door zorgverzekering. Indien van toepassing zal Medinello hiervoor een aanvullende offerte opstellen.

Privacy

De privacy van onze cliënten is volledig gewaarborgd. Vertrouwelijke informatie wordt uitsluitend tussen de behandelende professionals uitgewisseld. Zij hebben een geheimhoudingsplicht. De huisarts of bedrijfsarts krijgt alleen gedetailleerde informatie als u dat wilt. De werkgever ontvangt géén medische gegevens. De cliënt heeft altijd het recht zijn vertrouwelijke dossier in te zien.

Medinello gebruikt naast functionele cookies ook cookies om te werken met onze livechat. Wanneer je optimaal gebruik wilt maken van onze diensten raden we je aan deze cookies toe te laten, dit kun je doen door het vinkje hiernaast aan te vinken en op akkoord te klikken. Wanneer je dit vinkje niet aanvinkt zullen we alleen de functionele cookies plaatsen. Meer informatie.

Akkoord