Medinello

Zorg van de toekomst

Revalideren bij chronische (pijn) klachten

Leer ons kennen

Medinello revalidatiezorg valt onder de basisverzekering

De revalidatiezorg van Medinello valt onder de basisverzekering voor ziektekosten en is daarmee voor iedereen toegankelijk. Op basis van een verwijzing van een huisarts, bedrijfsarts of medische specialist kan het Medinello programma ingezet worden. Indien voldaan wordt aan de inclusiecriteria, wordt het programma volledig dan wel gedeeltelijk vergoed vanuit uw zorgverzekering (m.u.v. het wettelijk eigen risico).

In sommige gevallen (op basis van uw polisvoorwaarden) moeten we na de intake een akkoord verkrijgen van uw zorgverzekeraar voor de start van de behandelfase. Voor de behandelfase vragen wij een akkoord voor productcode(s), zogenoemde DBC code. De aangevraagde DBC code sluit aan bij de verwachte inzet van zorg die in de behandelfase van toepassing is en betreft de verwachte zorginzet die met u besproken en afgestemd is bij het opstellen van het behandelplan. Nadat we akkoord ontvangen voor de aangevraagde DBC kan de behandelfase conform het behandelplan gepland worden.

Daarnaast kan het zijn dat uw zorgverzekeraar de factuur van de aangevraagde en goedgekeurde DBC (op basis van 100% van het NZA tarief) slechts gedeeltelijk vergoedt. Met uitzondering van uw eigen risico, is het eventueel niet vergoede deel (betreffende het deel “eigen bijdrage”) van de factuur voor rekening en risico van Medinello.

In geval van een zorgovereenkomst gelden de tariefafspraken die gemaakt zijn tussen de zorgverzekeraar en Medinello. Ook op basis van deze overeenkomsten wordt niet 100% van het NZA tarief vergoed maar een lager percentage.

De belangrijkste inclusiecriteria zijn:
  • Pijnklachten aan het houdings- en bewegingsapparaat.
  • Onvoldoende resultaat eerdere fysiotherapie en/ of psychologie / POH-GGZ.
  • Duur klachten > 3 maanden.
  • Aanwezigheid van psychosociale herstelbelemmerende factoren.

Op grond van de Zorgverzekeringswet dient elke zorgverzekeraar de poliklinische revalidatiebehandeling van Medinello te vergoeden. Een overeenkomst tussen uw zorgverzekeraar en Medinello is hiervoor geen voorwaarde.

Eigen risico

Zoals bij alle specialistische zorg is op de vergoeding van de programma’s van Medinello (intakefase en behandelfase) de eigen risico regeling van toepassing. Er wordt dus een aanspraak gemaakt op uw eigen risico. Voor meer informatie over vergoedingen neemt u contact op met de administratie van Medinello. Wij staan u graag te woord.

Aanvullende dienstverlening

Voor een optimale re-integratie van een werknemer kan het aan te bevelen zijn de aanvullende moduele “Gezond aan het werk” in te zetten. De kosten hiervan worden niet vergoed door zorgverzekering. Indien van toepassing zal Medinello hiervoor een aanvullende offerte opstellen.

Privacy

De privacy van onze cliënten is volledig gewaarborgd. Vertrouwelijke informatie wordt uitsluitend tussen de behandelende professionals uitgewisseld. Zij hebben een geheimhoudingsplicht. De huisarts of bedrijfsarts krijgt alleen gedetailleerde informatie als u dat wilt. De werkgever ontvangt géén medische gegevens. De cliënt heeft altijd het recht zijn vertrouwelijke dossier in te zien.