Medinello

Zorg van de toekomst

Revalideren bij chronische (pijn) klachten

Leer ons kennen

Webinar ‘placebo’s – nocebo’s’

Diagnostische accuratesse is in de praktijk over het algemeen laag. Vals positieve en vals negatieve testresultaten in het onderzoek komen voor en mogelijk meer dan we denken.

Ook het toepassen van medische beeldvorming wordt vaak gezien als de gouden standaard en geeft een volledig beeld en verklaring voor de klachten van de patiënt. Hoe waar is dat? Verklaart de MRI volledig wat er aan de hand is bij jouw patiënt?

Ook de effectiviteit van jouw interventie wordt door verschillende factoren bepaald. Uit wetenschappelijk onderzoek weten we welke effect size jouw interventie heeft. Het 95% betrouwbaarheidsinterval zegt je welke spreiding deze interventie heeft en welk resultaat jouw interventie bij jouw patiënt kan verwachten.

Placebo’s en nocebo’s spelen een rol. Maak je daar bewust gebruik van? Ben je bewust van jouw eigen woorden en professionele interactie? Is het mogelijk dat je (on)bewust bijdraagt aan het herstellend vermogen van jouw patiënt?

Doelstellingen

  • De bedrijfs-/ verzekeringsarts heeft kennis van en kan kritisch kijken naar etiologische aspecten bij het ontstaan van blessures binnen het biomedisch domein.
  • De bedrijfs-/ verzekeringsarts heeft kennis van en kan kritisch kijken naar diagnostische accuratesse van onderzoekstesten die gebruikt worden binnen het biomedisch domein.
  • De bedrijfs-/ verzekeringsarts heeft kennis van en kan kritisch kijken naar de effectiviteit van verschillende behandelinterventies die gebruikt worden binnen het biomedisch domein.
  • De bedrijfs-/ verzekeringsarts heeft kennis van en kan kritisch kijken naar de prognose van patiënt en welke invloed verwachting daarin een rol speelt binnen het biomedisch domein.
  • De bedrijfs-/ verzekeringsarts heeft kennis over de prevalentie van afwijkingen die gediagnosticeerd worden op medische beeldvorming in de algemene populatie.
  • De bedrijfs-/ verzekeringsarts heeft kennis over placebo en nocebo en welke invloed dat heeft op het behandeleffect.
  • De bedrijfs-/ verzekeringsarts weet welk taalgebruik past bij het begeleiden van cliënten.
  • De bedrijfs-/ verzekeringsarts is in staat om ‘gezond’ taalgebruik toe te passen bij het behandelen en begeleiden van cliënten.

Accredatie

Deze webinar is specifiek voor bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en HR-medewerkers. Accreditatie voor bedrijfsartsen is aangevraagd.

21 april 2021, 19:00 Online €75,00