Medinello

Zorg van de toekomst

Revalideren bij chronische (pijn) klachten

Leer ons kennen

Medinello Behandelresultaten

Behandelresultaten

In Nederland lijdt 18% van de bevolking aan chronische pijn. Dit is pijn die langer dan 3 tot 6 maanden duurt en waarbij geen duidelijk oorzaak te benoemen is. Chronische pijn  heeft een grote invloed op de kwaliteit van leven en het dagelijks functioneren. Cliënten met chronische pijnklachten kunnen bij Medinello een multidisciplinair pijnrevalidatieprogramma volgen. Dit is een persoonlijk behandelplan waarbij de cliënten om leren gaan met chronische pijn en deze proberen te verlichten.

 

In dit e-book zijn de domeinen ‘Tevredenheid en herstel’ en ‘Fysiek functioneren’ van de Nederlandse Dataset Pijnrevalidatie (NDP-set) geëvalueerd door 47 cliënten van het pijnrevalidatieprogramma in Amersfoort. De NDP-set laat op acht domeinen de ernst van de pijnproblemen en de behandelresultaten zien. In het e-book lees je de bevindingen en resultaten van deze evaluatie.

E-book behandelresultaten
Lees e-book