Medinello

Zorg van de toekomst

Revalideren bij chronische (pijn) klachten

Leer ons kennen

Fibromyalgie behandeling

Fibromyalgie is een chronische aandoening waarbij sprake is van pijn op verschillende plekken in het lichaam. Mensen met fibromyalgie ervaren pijn waarvoor in het lichaam geen directe oorzaak gevonden kan worden.

Voordat je verder leest over fibromyalgie behandeling, kun je op onze fibromyalgie-pagina meer lezen over de symptomen, de oorzaak en diagnose.

Inhoudsopgave

Klik op de link om naar de inhoud op deze pagina te navigeren.

  1. Behandeling van fibromyalgie
  2. Wat leer je
  3. Het resultaat
  4. Verzekering
  5. Aanmelden

1. Fibromyalgie behandeling

Heb je een indicatie fibromyalgie en daarvoor al een uitgebreid medisch traject doorlopen? Maar blijven de klachten bestaan en belemmeren ze jou in je dagelijkse activiteiten? Dan is een revalidatietraject bij Medinello voor jou mogelijk een goede optie.

Bij Medinello stellen wij samen een revalidatietraject op voor fibromyalgie om jouw klachten zo goed als mogelijk te verlichten. Voor een multidisciplinair revalidatietraject is wel een verwijzing nodig van huisarts of specialist. Deze vorm van zorg betreft tweedelijnszorg.

Bestrijden van fibromyalgie symptomen

De behandeling van fibromyalgie is in principe niet gericht op genezing. Het genezen van fibromyalgie is op dit moment niet mogelijk. De behandeling is daarom gericht op het bestrijden van symptomen en het leren omgaan met de klachten die optreden.

Kijk naar de mogelijkheden

Dit vraagt het aannemen van een andere visie: kijken naar de dingen die belangrijk en waardevol zijn in plaats van de verwachting stellen dat de pijn volledig weggenomen wordt. Dit is niet altijd makkelijk. Revalideren is gericht op de toekomst, op het vinden van mogelijkheden en op het vergroten van de kwaliteit van jouw leven.

2. Wat leer je tijdens de behandeling?

Een revalidatiebehandeling voor fibromyalgie heeft als doel jou te leren op een andere manier om te gaan met de pijn en de gevolgen daarvan voor jouw dagelijks functioneren op lichamelijk, geestelijk en sociaal-maatschappelijk gebied.

Tijdens het revalidatieproces leer je:

  • Pijn te herkennen op de juiste manier;
  • Om te gaan met pijn;
  • Manieren om pijn op een positieve manier een andere houding ten op zichtte van de pijn aan te nemen zodat je jezelf beter kunt afsluiten van pijn;
  • Hoe je beter kunt functioneren op het gebied van werken of studeren, relaties met anderen, vrijetijdsbesteding, de huishouding doen en het (waar nodig) opvoeden van je kinderen;
  • De regie te nemen over je leven en daarmee de invloed van de pijn en vermoeidheidsklachten te verminderen.

Ter ondersteuning krijg je daarbij instructies, oefeningen en huiswerkopdrachten van onze behandelaars.

3. Resultaat van de behandeling

Voor een succesvolle behandeling is het noodzakelijk dat je zelf keuzes maakt en gemotiveerd bent om je ‘doen en laten’ te veranderen. Als je actief deelneemt, zal dit een positief effect hebben op het eindresultaat.

Deelnemers aan onze behandeling geven aan dat ze beter om kunnen gaan met de gevolgen van fibromyalgie en zich fitter voelen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mensen die hebben deelgenomen aan een programma beter herstellen, opgewekter zijn en minder moeite hebben met het uitvoeren van werk, huishouden en hobby’s.

4. Verzekering fibromyalgie behandeling

In bepaalde gevallen vergoedt de ziektekostenverzekeraar de revalidatie behandeling. Uit onze screening blijkt of jouw zorg volledig, gedeeltelijk of niet vergoed wordt door jouw zorgverzekeraar. We bepalen samen met jou hoe dit het beste ingezet kan worden.

5. Aanmelden & online check

Binnen Medinello hanteren we een uitgebreid screeningsproces om te bepalen in welke categorie je valt en hoe de aanmelding loopt. Gaat het om medisch specialistische revalidatie? Dan zal op basis van verwijzing van jouw huisarts of specialist een programma opgestart worden. Bekijk via onze online check voor welke behandeling jij in aanmerking komt. Neem contact op met de administratie van Medinello om meer te weten te komen.

Meer informatie over fibromyalgie?

Mogelijk heb je veel vragen aan de hand van de informatie over fibromyalgie. Neem gerust contact op met het team van Medinello om meer informatie aan te vragen.

Liever meer tips ontvangen over een gezond en fijn leven met fibromyalgie? Dan is Medinello Connect iets voor jou. 1 á 2 maal per maand sturen wij een update met tips, video’s en inspiratie hoe je positief met chronische pijn om kunt gaan.

Meld je aan