Medinello

Zorg van de toekomst

Revalideren bij chronische (pijn) klachten

Leer ons kennen

30 juni bijscholing ‘Pijn & het brein’ voor zorgprofessionals

Achtergrond

Eén op de vijf mensen heeft langdurige pijnklachten waarvan een deel somatisch niet voldoende te verklaren is. Er is veel onbegrip bij zowel cliënten als zorgprofessionals.
Somatisch onvoldoende verklaarde pijn blijkt grotendeels tussen de oren te zitten. Hier is zeker sprake van maar dan in de zin dat het centrale zenuwstelsel (ruggenmerg + brein) ontregeld is geraakt, en zich overwaakzaam gedraagt. Het oude idee van ‘inbeelding’ is onhoudbaar gebleken op grond van de nieuwste beeldvormende technieken. Recente wetenschappelijke inzichten geven concrete aangrijpingspunten voor verbeterde indicatiestelling en behandeling.

Deze bijscholing heeft tot doel het ‘onvoldoende verklaarde’ begrijpelijk te maken en over te kunnen dragen aan de cliënt.

Kosteloze geaccrediteerde bijscholing webinar

Datum:Dinsdag 30 juni 2020
Start:Start programma 19:00 uur – afsluiting 21.00 uur
Tijdsinvestering:Ca. 2 uur
Accreditatie:Toegekend voor Huisartsen – POH-GGZ medewerkers – Fysiotherapeuten – Ergotherapeuten – Oefentherapeuten – Reumaconsulenten – Pijnconsulenten. Alle andere zorgprofessionals zijn ook van harte welkom en krijgen na afloop een officieel certificaat.

Locatie

Online

Leerdoelen bijscholing

  • Thema’s op het psychosociale vlak kunnen benoemen die vaak een – predisponerende, uitlokkende en in standhoudende – rol spelen bij SOLK klachten (Somatisch Onvoldoende Verklaarde Klachten)
  • Intake kunnen doen met een patiënt met SOLK-klachten of met psychische klachten bij een (chronische) specifieke somatische aandoening met oog voor de meest voorkomende psychopathologische comorbiditeiten die mogelijk (tevens) specifieke aandacht behoeven
  • Neurobiologische educatie (met bewezen therapeutische effecten) kunnen geven aan SOLK patiënten aan de hand van verklaringsmodellen: centrale sensitisatie en ontregeld stress-respons systeem
  • Introductie van het nieuwe gevolgenmodel bij patiënten met SOLK of psychische klachten bij een somatische aandoening
  • Eigen houding, gevoelens en valkuilen in de interactie onderkennen in het behandelen van patiënten met SOLK en psychische klachten bij somatische aandoeningen

Deze bijscholing wordt gegeven door

Annemarieke Fleming, Gezondheidszorgpsycholoog BIG bij cluster Pijn & Gedrag/ Reade revalidatie, en auteur van Pijn & het brein (Prometheus 2016; 10e druk 2019)
Aanmelden voor deze kosteloze bijscholing kan via deze link.