Medinello

Zorg van de toekomst

Revalideren bij chronische pijn

Leer ons kennen

Medinelo &
het coronavirus

Lees meer

Aangepast beleid coronavirus

Naar aanleiding van de meest recente landelijke maatregelen met betrekking tot het coronavirus is binnen Medinello het volgende beleid afgesproken.

 

Uitgangspunt

Medinello vindt het belangrijk dat er continuïteit van uw behandeling blijft gewaarborgd, ondanks de beperkingen van de coronavirus maatregelen. Medinello heeft hierbij als uitgangspunt het volledig voortzetten van uw behandeling online.

 

Beleid Medinello

Op basis van de huidige landelijke adviezen geldt het volgende behandelbeleid voor de periode dinsdag 17 maart tot en met 6 april*.

  1. In principe zullen alle afspraken met uw therapeut vanaf dinsdag 17 maart online op het afgesproken tijdstip plaatsvinden (via beeldbellen). De fysieke trainingsafspraken zullen wel anders worden georganiseerd (zie punt 7).
  2. Deze werkwijze geldt voor alle fases binnen Medinello; de screening, intakefase als behandelfase.
  3. De locaties van Medinello zullen slechts beperkt open zijn; primair ten behoeve van de werkplekken van de Medinello collega’s.
  4. Slechts in uitzondering en alleen in afstemming tussen therapeut en cliënt zal er nog een fysieke afspraak op locatie plaatsvinden.
  5. Medinello heeft een eenvoudig te gebruiken applicatie beschikbaar voor beeldbellen (Microsoft Teams). Deze werkt voor u op diverse apparaten, waaronder smartphone, tablet en computer met camera en geluid.
  6. U ontvangt van uw therapeut verdere instructies hoe gebruik te maken van beeldbellen/Microsoft Teams.
  7. Voor de fysieke trainingen zal een aangepast oefenschema worden opgesteld welke u in uw thuisomgeving kunt gebruiken. Uw fysiotherapeut zal hiervoor met u een nieuwe afspraak plannen en dit periodiek met u evalueren.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u hiervoor terecht bij uw Medinello locatie, casemanager of behandelaar.

(*voorbehoud op evt. landelijke wijzigingen)