Medinello

Zorg van de toekomst

Revalideren bij chronische (pijn) klachten

Leer ons kennen

Aangepast beleid coronavirus

Naar aanleiding van de meest recente landelijke maatregelen met betrekking tot het coronavirus is binnen Medinello het volgende beleid afgesproken.

 

Update: Medinello is weer open

Vanaf 08-05-2002 kan Medinelloweer iedereen verwelkomen voor revalidatie op onze locaties. Hiervoor zijn aanvullende maatregelen genomen op deze locaties.

Bekijk het openingsbeleid
 

Wilt u toch liever via online revalideren of valt u binnen een risicodoelgroep? Lees dan hieronder verder


 

Beleid Medinello

Op basis van de huidige landelijke adviezen geldt het volgende behandelbeleid voor de periode dinsdag 17 maart tot en met 8 mei*.

Medinello vindt het belangrijk dat er continuïteit van uw behandeling blijft gewaarborgd, ondanks de beperkingen van de coronavirus maatregelen. Medinello heeft hierbij als uitgangspunt het volledig voortzetten van uw behandeling online.

De volgende maartregelen zijn genomen om online revalideren mogelijk te maken:

  1. In principe zullen alle afspraken met uw therapeut vanaf dinsdag 17 maart online op het afgesproken tijdstip plaatsvinden (via beeldbellen). De fysieke trainingsafspraken zullen wel anders worden georganiseerd (zie punt 7).
  2. Deze werkwijze geldt voor alle fases binnen Medinello; de screening, intakefase als behandelfase.
  3. De locaties van Medinello zullen slechts beperkt open zijn; primair ten behoeve van de werkplekken van de Medinello collega’s.
  4. Slechts in uitzondering en alleen in afstemming tussen therapeut en cliënt zal er nog een fysieke afspraak op locatie plaatsvinden.
  5. Medinello heeft een eenvoudig te gebruiken applicatie beschikbaar voor beeldbellen (Microsoft Teams). Deze werkt voor u op diverse apparaten, waaronder smartphone, tablet en computer met camera en geluid.
  6. U ontvangt van uw therapeut verdere instructies hoe gebruik te maken van beeldbellen/Microsoft Teams.
  7. Voor de fysieke trainingen zal een aangepast oefenschema worden opgesteld welke u in uw thuisomgeving kunt gebruiken. Uw fysiotherapeut zal hiervoor met u een nieuwe afspraak plannen en dit periodiek met u evalueren.

Bekijk hieronder hoe een online revalidatieprogramma bij Medinello werkt

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u hiervoor terecht bij uw Medinello locatie, casemanager of behandelaar.

(*voorbehoud op evt. landelijke wijzigingen)