Medinello

Zorg van de toekomst

Revalideren bij chronische (pijn) klachten

Leer ons kennen

GZ-opleidingsplek per 1 januari 2021

Met ingang van januari 2021 biedt Medinello in samenwerking met Altrecht een GZ-opleidingsplek aan. Deze plek valt onder regie en verantwoordelijkheid van Altrecht. In het eerste opleidingsjaar zal de PIOG twee dagen in de week bij ons (Amersfoort) werken. In het tweede jaar zal de PIOG volledig werkzaam zijn bij Altrecht.

Het betreft een open opleidingsplaats waar iedereen (intern & extern) op kan solliciteren tot en met 24 mei as. Voor verdere informatie over deze gezamenlijke opleidingsplek zie bijgaande vacature.

Vanaf begin volgend jaar zullen wij jaarlijks een PIOG opleiden middels deze constructie.