Medinello

Zorg van de toekomst

Revalideren bij chronische (pijn) klachten

Leer ons kennen

Medinello heeft opnieuw het HKZ-keurmerk

Medinello heeft opnieuw het HKZ-keurmerk voor medisch specialistische revalidatiezorg gekregen. Dit is een kwaliteitskeurmerk dat verkregen wordt na beoordeling van verschillende processen binnen de revalidatiezorg om verbeteringen te constateren en door te voeren.

Dit keurmerk is allesomvattend. Waar vroeger een apart keurmerk voor de veiligheid binnen de revalidatie bestond, is dit nu opgenomen in het huidige HKZ-keurmerk. Binnen dit keurmerk wordt gekeken naar waar de risico’s liggen bij vernieuwingen binnen de organisatie en is erop gericht de medewerkers bewust te maken in hun handelen om verbeteringen in te voeren en verbeteringen te constateren.

De processen waar binnen het revalidatiecentrum naar kwaliteitsverbeteringen gekeken wordt zijn

 • Zorgprocessen
 • Organisatieprocessen
 • Cliënttevredenheid
 • Veiligheid van medewerkers en van cliënten.

Hoe worden deze processen beoordeeld?

Een auditor van onafhankelijk auditbureau Kiwa is drie dagen aanwezig. In die tijd worden alle processen bekeken en beoordeeld. Er wordt bijvoorbeeld gekeken of er volgens de richtlijnen gewerkt wordt, of er aan scholing gedaan wordt, of er werkgroepen zijn en of er een cliëntenraad is. De verslagen van de cliëntenraad worden doorgenomen en er wordt middels een afvinklijst nagegaan of aan verschillende onderdelen wordt voldaan. De personeelsdossiers en de verslagen van de functioneringsgesprekken worden doorgelezen en er zal daarbij gekeken worden of er actie is ondernomen betreft eventuele verbeterpunten. De cliënt, de fysiotherapeut en de psycholoog geeft de auditor officieel toestemming om deze dossiers in te mogen zien.

Deze processen moeten bij alle vestigingen van Medinello op dezelfde manier verlopen. Daarvoor is er vanuit het centrale punt in Amersfoort een kwaliteitsmanager die deze processen stuurt en zorgt dat iedereen op dezelfde manier werkt.

Wat doet Medinello aan kwaliteitsverbetering?

Medinello heeft een kwaliteitsmanager die de processen stuurt en in de gaten houdt. Bovenaan staat dat Medinello de beste zorg voor de cliënt wil leveren, dat is het primaire proces. Iedere vestiging en iedere medewerker zal daarom kwaliteitsverbetering in het algemeen handelen als aandachtspunt meenemen. Dit houdt in dat er een groep medewerkers werkt binnen Medinello die zorgt voor onderlinge afstemming, waar kritische naar de behandelingen en daarbij naar wetenschappelijk onderzoek wordt gekeken en waar aan scholing gedaan wordt. Er ontstaat op die manier een prettige werkomgeving en een deskundige werksfeer met enthousiaste collega’s die gemotiveerd zijn en goed op elkaar ingespeeld zijn.

Voor de kwaliteitsmanager houdt dit in dat:

 • Cijfers in de gaten gehouden worden en dat dit wordt gedeeld met de verschillende vestigingen
 • Als er iets mist of nodig is wordt dit vanuit het centrale punt in het beleid ingebouwd
 • Er gezorgd wordt dat revalidatieartsen van verschillende locaties overleggen en afstemmen
 • Medewerkers onderling overleggen en afstemmen
 • Documentatie op orde is
 • Hygiëne op orde is
 • Management en P&O op orde is.