Medinello

Zorg van de toekomst

Revalideren bij chronische (pijn) klachten

Leer ons kennen

Medinello is weer volledig open voor revalidatie

Update 15-12-2020

N.a.v. de persconferentie op 14 december heeft Medinello het volgende besloten:

We continueren MSR op locatie. Het beleid van de regering is om zorg niet af te schalen, om kwaliteit van cruciale zorg niet in gevaar te brengen en continuïteit te borgen. Dat betekent ook dat Medinello open is en op locatie blijft werken.

Cliënten kunnen voor hun afspraken op de locatie van Medinello komen. Indien de cliënt liever de sessies geheel of gedeeltelijk vanuit huis wil volgen, kan dit middels beveiligd beeldbellen. In dat geval verzoeken we de cliënt contact op te nemen met zijn/haar casemanager, ook als er aanvullende vragen of opmerkingen zijn.

Onze medewerkers blijven thuis als zij symptomen vertonen of klachten hebben; de sessie vindt doorgang middels videobeeldbellen of de afspraak wordt opnieuw ingepland. De geldende hygiënemaatregelen blijven van kracht. Cliënten wordt verzocht zich af te melden bij Covid-gerelateerde klachten, de 1,5 meter afstand te handhaven; handhygiëne en mondneuskapje blijven verplicht.

Vanaf 08-05-2020 kunnen wij iedereen weer verwelkomen op de locaties van Medinello. Uiteraard hebben we de noodzakelijke maatregelen getroffen zodat we de behandelingen op een verantwoorde en veilige wijze kunnen hervatten. Dit doen we aan de hand van een door het RIVM goedgekeurd protocol. Veiligheid staat bij ons altijd voorop!

Is het veilig om naar Medinello te komen?

Ja, het is volstrekt veilig en verantwoord om naar onze centra te komen, zolang u zich aan alle voorschriften houdt. We bespreken vooraf graag wel de situatie telefonisch goed met u door. Bij het maken van de afspraak, zullen wij daarom een aantal vragen aan u stellen. Het is belangrijk dat u deze vragen zorgvuldig en naar waarheid beantwoordt.

Uw behandelingen zullen anders zijn dan u gewend was. Om de noodzakelijke maatregelen te kunnen treffen om u zo veilig en verantwoord mogelijk te kunnen behandelen, is Medinello anders ingericht. Zo hebben we een maximum ingesteld voor het aantal mensen dat binnen aanwezig mag zijn en gelden er ook andere strenge regels en voorschriften. Deze hangen duidelijk zichtbaar bij Medinello. We vragen uw begrip hiervoor en hopen op uw medewerking.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welke maatregelen zijn er getroffen?

Naast de gebruikelijke maatregelen en hygiënemaatregelen van het RIVM (geen handen schudden, in je elleboog niezen en hoesten, handen wassen met desinfecterend zeep of gel, gebruik papieren zakdoekjes) gelden de volgende aanvullende huisregels:

 • Was na binnenkomst de handen met water en zeep of gebruik desinfectiegel;
 • Houd anderhalve meter afstand van alle aanwezige personen binnen Medinello;
 • Kom alleen, of indien noodzakelijk met maximaal één begeleider;
 • Zorg dat u maximaal vijf minuten van tevoren aanwezig bent;
 • Verlaat het pand zo spoedig mogelijk na afloop van de behandeling;
 • Vergeet niet een handdoek mee te nemen;
 • Neem uw eigen drinken mee als u tijdens het trainen wil drinken;
 • Kleed u zoveel mogelijk thuis om. De kleedruimtes zijn in de meeste praktijken gesloten;
 • Maak geen gebruik van de toiletten;
 • Houd rekening met elkaar en volg de aanwijzingen van het aanwezige personeel op;
 • Houd er rekening mee dat de koffie en theefaciliteiten buiten gebruik zijn;
 • Bij onduidelijkheid omtrent het coronabeleid bepaalt de zorgprofessional van Medinello hoe ermee wordt omgegaan.

 

Tenslotte

Het is mogelijk dat uw zorgprofessional gebruik maakt van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals een mondkapje. Dit is niet in alle gevallen nodig, maar hangt af van uw persoonlijke situatie en behandeling. Als u hierover vragen heeft, dan geeft uw behandelaar daar graag antwoord op.

We verzoeken u dringend om bij tussentijdse klachten niet zonder afspraak naar Medinello te komen. Neem in dat geval eerst telefonisch contact met ons op. Onze zorgprofessionals overleggen dan eerst telefonisch met u. Samen bespreekt u dan ook of een afspraak zinvol en verantwoord is.

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. Bespreek die met ons, door contact op te nemen. We geven u graag advies.

Heel graag tot ziens bij Medinello!