Medinello

Zorg van de toekomst

Revalideren bij chronische (pijn) klachten

Leer ons kennen

Onze nieuwe collega, Iris Keuning

Iris Keuning is een nieuwe collega binnen het Medinello team. Ze stelt zich daarom graag voor.

“Mijn naam is Iris Keuning, sinds november jl. ben ik aan Medinello verbonden. Ik ben psychiater en heb me gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met zowel lichamelijke als ook psychische klachten.

Binnen Medinello denk ik graag mee met de collega’s op casusniveau, vooral als er vragen zijn op het grensvlak medisch specialistische revalidatiezorg/GGZ. Onze overleggen hebben als doel de meest passende, aanvullende behandeladviezen te formuleren voor zowel lopende revalidatietrajecten als ook de nazorg.

Iris Keuning 1

Daarnaast heb ik een rol in het kader van de implementatie van een nieuw behandelaanbod van Medinello: de generalistische basis-GGZ, waarin onze GZ-psychologen, ondersteund door onze basispsychologen, de regie voeren. Als Medinello willen wij namelijk ook zorg bieden voor die cliënten bij wie psychosociale problematiek net wat zwaarder weegt en extra aandacht behoeft.

Ik ben hiernaast ook werkzaam bij het Amsterdam UMC, locatie VUmc, op de polikliniek voor Soma en Psyche, en als psychiater consulent bij Merem Medische Revalidatie.”