Medinello

Zorg van de toekomst

Revalideren bij chronische pijn

Leer ons kennen

Organisatie

Medinello is een Instelling voor medisch specialistische zorg. De WTZI vergunning om te mogen functioneren als Instelling voor medisch specialistische zorg organisatie staat op naam van Stichting Medinello Revalidatie Zorg. De vergunning verstrekt toelating als instelling voor medisch specialistische zorg, welke zorg behoort tot de ingevolge de Zorgverzekeringswet te verzekeren prestaties.

Het bestuur en dagelijkse leiding van Medinello wordt gevoerd door de heren L.G. van der Kuijl en drs. J.B. Mertens.

De organisatiestructuur van Medinello kenmerkt zich als een ‘platte’ organisatie met een efficiënte bedrijfsvoering. Een onafhankelijke Raad van Toezicht houdt toezicht op de dagelijkse en algemene leiding van de Stichting en staat deze met raad terzijde. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden: dr. J.A. Jurriëns, dr. A. Maussart.

Transparantie over taken en verantwoordelijkheden alsmede een conflictregeling zijn schriftelijk vastgelegd in de statuten en aanvullende reglementen van de Stichting.

Medinello verricht haar activiteiten vanuit diverse locaties in Nederland.


 
Medinello revalidatie directie L.G. van der Kuijl en drs. J.B. Mertens.