Medinello

Zorg van de toekomst

Revalideren bij chronische pijn

Leer ons kennen

Roessingh Medinello

Roessingh Medinello (RM), een initiatief van Roessingh Centrum voor Revalidatie en Medinello Revalidatie, is een instelling voor medisch specialistische zorg voor poliklinische revalidatie in Enschede. Multidisciplinaire teams behandelen hier cliënten met complexe zorgvraag. Het revalidatiecentrum staat garant voor een innovatieve aanpak, gebaseerd op bewezen effectieve behandelmethoden. RM staat voor eigentijdse zorg.

Het revalidatiecentrum richt zich op cliënten met langdurige problemen op het gebied van bewegen en functioneren in combinatie met psychosociale problematiek. De doelgroep bestaat uit cliënten met chronische klachten aan het houdings- en/of bewegingsapparaat, chronische pijn/vermoeidheid en somatisch onverklaarde lichamelijke klachten. Daarnaast spelen ook persoonlijke en externe factoren een rol, zoals een ontoereikende copingstijl, bewegingsangst, vermijdingsgedrag, psychische klachten (bijvoorbeeld angst, depressie, trauma) of problemen op werk of relationeel gebied. RM behandelt cliënten bij wie eerdere (para)medische behandelingen niet of nauwelijks hebben geholpen. Doel is om de cliënt weer actief te laten participeren in het dagelijks leven (werk, sport, sociale activiteiten, etc.). Daarbij staat kwaliteit van leven voorop.

Roessingh Medinello heeft ervaren en veelzijdige teams van professionals, onder leiding van een revalidatiearts. Het team bestaat uit (GZ) psychologen, fysiotherapeuten, manueel therapeuten en ergotherapeuten. Dit team werkt intensief samen om de doelstellingen van de cliënt te realiseren.

Roessingh Medinello

Roessingh Medinello