Medinello

Zorg van de toekomst

Revalideren bij chronische pijn

Leer ons kennen

Screening Medinello Pijnrevalidatie

Doel screening Wel of geen indicatie intake Medinello.

Inhoud screening

 • Vooraf ingevulde vragenlijsten om de complexiteit van klachten en beperkingen te inventariseren aan de hand van biopsychosociaal model.
 • De zorgprofessional Medinello toetst in gesprek van 30 minuten met de cliënt de uitkomsten van de screeningsvragenlijst op juistheid.
Medinello intake screening

Uitkomst screening

 • Geen indicatie

  Brief aan verwijzer met uitleg
  over exclusie en advies.

 • Wel indicatie maar onvoldoende stepped care

  Advies behandeling eerstelijnszorg met 
  nacontrole na 2-3 maanden bij zorgprofessional
  Medinello ter herbeoordeling. Bij onvoldoende
  resultaat opstarten intakefase.

 • Wel indicatie

  Intake Medinello.

Harde exclusiecriteria Medisch Specialistische Revalidatie (MSR)

 • Leeftijd <18 jaar.
 • Geen pijnklachten aan houdings- en bewegingsapparaat.
 • Lopende- of niet afgeronde medische afspraken die betrekking hebben op de klacht waarvoor cliënt is aangemeld bij Medinello.
 • Spreekt of begrijpt onvoldoende de Nederlandse taal.
 • Ernstige psychiatrische stoornissen.

Screening Medinello

Medinello wil graag het beste passende behandeladvies geven aan cliënten met chronische pijn. Daarom wordt er een uitgebreide screening gedaan. Niet voor iedereen is behandeling bij Medinello meteen de beste keuze. Soms kan elders beter of doelmatiger behandeling worden geboden, dan verwijzen we in goed gezamenlijk overleg met cliënt en huisarts.

De screening bestaat uit een informatieve film, het invullen van een aantal vragenlijsten, alsmede een gesprek met de zorgprofessional van Medinello.. Daarmee wordt uw situatie in kaart gebracht en kunnen wij samen met u beoordelen wat wijsheid is in uw situatie. U krijgt daarna van ons bericht over de vervolgstap; een behandeladvies elders of een intake bij Medinello. Daarover zal de casemanager u in een persoonlijk gesprek informeren.

“De screening is kosteloos en valt daarmee buiten het eigen risico van de cliënt.”

Aanwezigheid van psychosociale herstelbelemmerde factoren o.a.:

 • Psychische klachten (depressie, angst, aanpassingsstoornis).
 • Persoonsfactoren (ziekteperceptie, motivatie, copingstijl).
 • Gedragsproblemen (bewegingsangst, vermijdingsgedrag).
 • Beperkingen in participatie.
 • Omgevingsgerelateerde problematiek (werkgerelateerd, mantelzorg, financiën). 
Een intake bij Medinello?