Medinello

Zorg van de toekomst

Revalideren bij chronische (pijn) klachten

Leer ons kennen

Screening Medinello Revalidatie

Medinello wil graag het beste passende behandeladvies geven aan cliënten met chronische pijn. Daarom wordt er een uitgebreide screening gedaan. Niet voor iedereen is behandeling bij Medinello meteen de beste keuze. Soms kan elders beter of doelmatiger behandeling worden geboden, dan verwijzen we in goed gezamenlijk overleg met cliënt en huisarts.

De screening bestaat uit het invullen van een aantal vragenlijsten, alsmede een gesprek met de zorgprofessional van Medinello. Daarmee wordt je situatie in kaart gebracht en kunnen wij samen met jou beoordelen wat wijsheid is in jouw situatie. Je krijgt daarna van ons bericht over de vervolgstap; een behandeladvies elders of een intake bij Medinello. Daarover zal de casemanager je in een persoonlijk gesprek informeren.

Doel screening Wel of geen indicatie intake Medinello.

Inhoud screening

 • Je vult vooraf vragenlijsten in om de complexiteit van je klachten en beperkingen te inventariseren. Hierbij gebruiken we biopsychosociaal model.
 • Samen met een zorgprofessional van Medinello toetsen we in een (video)gesprek van 30 minuten met jou de uitkomsten van de screeningsvragenlijst op juistheid.
Medinello intake screening

Uitkomst screening

 • Geen indicatie

  Brief aan verwijzer met uitleg
  over exclusie en advies.

 • Wel indicatie maar onvoldoende stepped care

  Advies behandeling eerstelijnszorg met 
  nacontrole na 2-3 maanden bij zorgprofessional
  Medinello ter herbeoordeling. Bij onvoldoende
  resultaat opstarten intakefase.

 • Wel indicatie

  Intake Medinello.

Harde exclusiecriteria Medisch Specialistische Revalidatie (MSR)

 • Je leeftijd is minder dan 18 jaar.
 • Er zijn geen chronische pijnklachten aanwezig.
 • Er zijn lopende- of niet afgeronde medische afspraken m.b.t. de klachten.
 • Je spreekt of begrijpt onvoldoende de Nederlandse taal.
 • Er is sprake van ernstige psychiatrische stoornissen.

Screening Medinello

Onze (online) screening is erop gericht om je aan te melden voor de juiste zorg(behandeling) die bij je past. Dit is niet altijd een interdisciplinair revaldiatietraject, maar kan ook een kleiner 1e lijns zorgbehandeling betreffen. Met onze screening zorgen we dat niet te weinig, maar ook niet te veel zorg wordt geboden. Zo bieden we slim, effectieve en passende zorg.

Criteria die wij altijd hanteren bij onze intakes:

Bij Medinello behandelen we alleen cliënten met duidelijke aanwezigheid van psychosociale herstelbelemmerde factoren, zoals:

 • Psychische klachten (depressie, angst, aanpassingsstoornis).
 • Persoonsfactoren (ziekteperceptie, motivatie, copingstijl).
 • Gedragsproblemen (bewegingsangst, vermijdingsgedrag).
 • Beperkingen in participatie.
 • Omgevingsgerelateerde problematiek (werkgerelateerd, mantelzorg, financiën). 

“De screening is kosteloos en valt daarmee buiten het eigen risico.”

Een intake bij Medinello?