Medinello

Zorg van de toekomst

Revalideren bij chronische (pijn) klachten

Leer ons kennen

Chronische Pijn Behandeling & Revalidatie

Chronisch pijn

Als er weefselschade is omdat u zich snijdt met een mes of omdat u door uw enkel gaat, geeft het lichaam een pijnsignaal af zodat u dat lichaamsdeel rust geeft of om te voorkomen dat u bepaalde bewegingen maakt. Er is weefsel beschadigd en het lichaam geeft pijn als signaal af om het herstel kans te geven. Er is in dat geval een direct verband tussen de schade van het weefsel en de pijnprikkel. We spreken dan van acute pijn. Bij chronische pijn is dit verband tussen weefselschade en de pijnprikkel er niet of is deze veel minder duidelijk.

“Niet vechten tegen de pijn, maar omgaan met de pijn”

Chronische pijnklachten: wat gebeurt er in het lichaam?

Mensen met chronische pijn zoeken vaak lang naar de oorzaak. Allerlei (medische) onderzoeken worden gedaan, vaak zonder een duidelijke verklaring te vinden voor de hoeveelheid pijn die wordt ervaren. Dit worden ook wel SOLK of Somatische klachten genoemd. Vaak zijn er al veel behandelingen geprobeerd, zonder voldoende resultaat op de lange termijn.

Bij chronische pijn is er een verandering opgetreden in de zenuwbanen die pijnprikkels naar de hersenen sturen. Er worden vaker en meer prikkels doorgegeven en in de hersenen ervaren als ‘pijn’. Men is gevoeliger geworden voor pijnprikkels, waardoor het pijnsignaal een ‘vals’ alarm afgeeft. De pijn wordt eerder en heviger gevoeld dan dat de bedoeling is.

Het is dus niet altijd exact duidelijk aan te geven wanneer en of er sprake is van chronische pijnklachten. De huisarts of medisch specialist treedt hierbij op als verwijzer voor cliënten, waarbij zij indiceren of er voldoende sprake is van de chronische aard van de pijn. Over het algemeen worden voor chronische pijn de volgende richtlijnen gehanteerd:
 

Chronische Pijn:

 • Bestaat langer dan drie maanden.
 • Er is vaak geen duidelijke medische oorzaak (meer) aanwezig of aantoonbaar.
 • Komt verspreid over het lichaam voor.
 • Gaat vaak gepaard met chronische vermoeidheid.

Is er sprake van chronische pijn én is deze geïndiceerd door een verwijzende zorgverlener? Dan kan een chronische pijnbehandeling of traject een uitkomst bieden.

Chronische Pijn Behandeling

De revalidatiebehandeling van chronische pijn bij Medinello heeft niet als doel de pijn volledig op te lossen, maar om te leren omgaan met de pijn. Het vraagt een andere visie ten aanzien van de pijn; kijken naar de dingen die belangrijk en waardevol zijn in plaats van vechten tegen de pijn en te verwachten dat deze weggenomen moet worden.

Bij Medinello leert u in de chronische pijn behandeling:

 • Op een andere manier tegen de pijn aan te kijken.
 • Anders om te gaan met de pijn ten aanzien van uw dagelijkse functioneren op lichamelijk, op geestelijk en sociaal-maatschappelijk vlak.
 • Wat de factoren zijn die de pijn in stand houden of te veel van uw energie kosten.
 • Nieuwe mogelijkheden creëren om beter te functioneren op het gebied van werken, studeren, relaties met anderen, vrijetijdsbesteding, het huishouden en het opvoeden van kinderen.
Fibromyalgie Medinello

Resultaat revalidatietraject chronische pijn

Deelnemers van het chronische pijn revalidatietraject geven aan beter om te gaan met de gevolgen van chronische pijn en/of vermoeidheid en dat ze zich fitter voelen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mensen die hebben deelgenomen aan een revalidatieprogramma beter herstellen, opgewekter zijn en minder moeite hebben met het uitvoeren van werk, huishouden en hobby’s.

Gezond aan het werk Medinello

Aandachtspunten bij een revalidatiebehandeling

Bij Medinello leren wij u omgaan met het lichaam, pijn te herkennen op de juiste manier en methodieken om deze pijn op een positieve manier af te sluiten of te verminderen. U leert de regie te nemen over uw leven en daarmee de invloed van de pijn en vermoeidheidsklachten te verminderen. Voor een succesvolle behandeling is het noodzakelijk dat u zelf keuzes maakt en gemotiveerd bent om uw ‘doen en laten’ te veranderen.

Als u actief deelneemt, zal dit een positief effect hebben op het eindresultaat. U leert uzelf helpen door te experimenteren met nieuw gedrag. Daardoor krijgt u een andere kijk op de zaken en kunt u de geleerde vaardigheden direct toepassen in uw dagelijks leven. Ter ondersteuning krijgt u daarbij instructies, oefeningen en huiswerkopdrachten van de behandelaars.

 

Leren leven met pijn

Chronische pijn kan in verscheidene vormen voorkomen. De pijn kan ontstaan op verschillende plekken in het lichaam. Ook kan iedereen de pijn anders ervaren. Om deze reden is het belangrijk dat wanneer u last hebt van chronische pijn, u goed aangeeft wat voor pijn u precies hebt en op welke (plek)ken. Zo kunnen de klachten het beste worden behandeld.

Chronische pijn gaat niet meer weg en het is de kunst om er mee te leren leven. Het is daarom belangrijk om een knop om te zetten in het hoofd en leert doseren. Dit houdt in dat u op goede dagen krachten spaart voor de mindere dagen. De neiging om veel te gaan doen op een goede dag is natuurlijk groot maar hier kunt u later last van krijgen. Dit zal in het begin best moeilijk zijn maar helpt u uiteindelijk om beter te functioneren. Blijf daarom constant actief maar overmatige inspanning te vermijden. Deze vorm van behandeling wordt ook wel pijnrevalidatie genoemd.

We schreven onlangs een blog over leren omgaan met chronische pijn. Hier vindt je meer info over wat je zélf kunt doen.

Omgaan-met-chronische-pijn
 • Vergoeding zorgverzekering

  In de meeste gevallen vergoedt de ziektekostenverzekeraar de revalidatiebehandeling. Deze zorg valt binnen het basispakket en heeft alleen consequenties voor uw eigen risico. Voor meer informatie over uw vergoeding kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.
 • Resultaat revalidatiebehandeling

  Deelnemers aan onze behandeling geven aan dat ze beter om kunnen gaan met de gevolgen van chronische pijn en zich fitter voelen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mensen die hebben deelgenomen aan een programma beter herstellen, opgewekter zijn en minder moeite hebben met het uitvoeren van werk, huishouden en hobby’s.
 • Meedoen

  Wilt u meedoen aan ons behandelprogramma voor chronische pijn? Het is mogelijk om uzelf te oriënteren op de mogelijkheden of op zoek te gaan naar meer informatie over wat Medinello voor u kan betekenen? Neem gerust even contact met ons op of download onze brochure of eBooks.
 • Aanmelden behandeling

  Op basis van verwijzing van uw huisarts of specialist kunt u contact opnemen met de administratie van Medinello. Uw huisarts of specialist zal uiteindelijk de verwijzing uitvoeren waarmee u aangemeld wordt voor een chronische pijn behandelprogramma bij Medinello.