Hoe herkennen we chronisch pijn?

Chronische pijn is een vorm van pijn waarvoor geen goede oorzaak wordt gevonden en die langer dan 3 à vier maanden bestaat. Het is goed dat mensen in bepaalde gevallen pijn voelen. Als u zich snijdt aan een mes, dan voelt u pijn. Pijn heeft een signaalfunctie: er is iets met uw lichaam aan de hand en u moet bijvoorbeeld het beschadigde lichaamsdeel rust gunnen om te kunnen genezen. We spreken in het hierboven genoemde voorbeeld van acute pijn, omdat er sprake is van beschadiging van lichaamsweefsel. Er is dan een direct verband tussen de lichamelijke schade en de pijnprikkel. Bij chronische pijn is dat verband er niet of in ieder geval veel minder duidelijk. Vaak is er geen duidelijke medische oorzaak (meer) aan te wijzen voor de pijnklachten. Zo kan iemand veel last van rugpijn hebben, zonder dat er door middel van medisch onderzoek (röntgenfoto, scan) aantoonbaar letsel wordt aangetroffen. Soms wordt er door onderzoek wel een afwijking of letsel aangetoond, maar is dit geen afdoende verklaring voor de ernstige mate waarin de pijn wordt ervaren.

Hoe herkennen wij chronische pijn?

Om het verschijnsel (chronische) pijn beter te begrijpen, is het belangrijk te weten dat de zenuwbanen een belangrijke rol spelen bij het voelen van pijn. Pijnprikkels worden via de zenuwbanen en het ruggenmerg vervoerd naar de hersenen, die ervoor zorgen dat wij pijn voelen. Bij chronische pijnpatiënten is sprake van een verlaging van de pijndrempel, waardoor men gevoeliger is voor pijn en dus eerder pijn ervaart.
Pijnrevalidatie bij Medinello is bedoeld voor mensen met chronische pijn in het bewegend functioneren. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
  • Chronisch pijn (WPN1-3)
  • Pijnklachten aangemerkt als CANS (RSI), WAD (whiplash)
  • Fibromyalgie
  • Mensen met chronische lage rugklachten
  • Mensen met een complex regionaal pijnsyndroom (CRPS type I)

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de diagnose/ aandoening en behandeling van chronisch pijn? Neem dan contact met ons op; Wij staan u graag te woord.