Medinello

Zorg van de toekomst

Revalideren bij chronische (pijn) klachten

Leer ons kennen

Nieuw in Zeist, Medinello poliklinische revalidatiezorg

Het nieuwe poliklinische revalidatiecentrum Medinello is nog maar net open en heeft de eerste verwijzingen al doorgekregen. Er is in de regio van Zeist en omstreken een grote behoefte aan een multidisciplinair behandelcentrum voor mensen die al maanden of al jaren pijn- en/ of vermoeidheidsklachten hebben.

In Nederland heeft 20% van de bevolking langdurige pijnklachten waar veelal geen oorzaak voor te vinden is. Uit een grote Amerikaanse studie blijkt dat 5% van de mensen last heeft van een grote mate van vermoeidheid die langer duurt dan 6 maanden. Bij elkaar zijn dat nog al wat mensen zegt Cardiola Heethaar, fysiotherapeut en locatiemanager van Medinello Zeist. “Deze mensen kunnen vaak niet, of niet voor de volle 100%, werken. Medinello is echter niet alleen gericht op mensen die werken, maar op iedereen die kampt met bovenstaande klachten. Daarbij kunnen ze in het dagelijks leven ook niet doen wat ze willen doen. De klachten hebben dus echt invloed op de kwaliteit van leven”.

De meeste mensen met deze klachten bezoeken 5 tot 6 artsen of andere zorgverleners en komen dan nog steeds niet voldoende van hun klachten af. Uit onderzoek blijkt dat een multidisciplinaire aanpak voor deze beide groepen het beste werkt. Vanaf heden is er ook in Zeist een centrum waar u met een verwijzing van uw (huis)arts terecht kunt voor zo’n bewezen effectief multidisciplinair concept. Medinello Zeist is de zesde vestiging van Medinello in Nederland.

Afgelopen donderdag heeft Medinello Zeist een informatieavond gehouden voor de huisartsen, bedrijfsartsen en medisch specialisten uit de regio. Tijdens deze informatieavond hebben de artsen kennis kunnen maken met het team en de werkwijze van Medinello.

Medinello behandelt mensen met chronische pijn– en/ of mensen die vermoeidheidsklachten hebben, waarbij eerdere behandelingen onvoldoende resultaat hebben opgeleverd. Medinello staat garant voor een innovatieve aanpak, gebaseerd op bewezen effectieve behandelmethoden uitgevoerd door ervaren professionals, aldus Cardiola Heethaar, fysiotherapeut.

De kracht van Medinello zit in de multidisciplinaire aanpak. Cliënten worden door een heel team van behandelaars (revalidatiearts, psycholoog, fysiotherapeut, ergotherapeut en manueel therapeut) onderzocht en behandeld. Tijdens de behandeling heeft het team veelvuldig onderling overleg, hierdoor kan de cliënt rekenen op de best mogelijke zorg.

Het behandeltraject van Medinello heeft een duur van 16 weken. De cliënten hebben tijdens dit traject meerdere keren per week een afspraak voor een behandeling. Het revalidatietraject is maatwerk, aangepast op de vraag en de doelstelling van de cliënt. Vaak is het doel om van de bestaande klachten minder hinder te ervaren in het dagelijkse leven, maar er kan ook een ander doel zijn dat de cliënt wil behalen. Voor iedere doelstelling geldt dat het revalideren op de toekomst, en op het vergroten van de kwaliteit van leven, gericht is. Mensen moeten weer vertrouwen krijgen in hun lichaam, ze leren doseren en zijn na afloop van het revalidatieprogramma beter opgewassen tegen problemen en tegenslagen. Het programma is er niet zozeer op gericht om direct de klachten te behandelen, maar is er gericht op om meer grip te krijgen op de factoren die de klachten beïnvloeden om uiteindelijk beter te functioneren. Als mensen weer midden in het leven komen te staan, in plaats van aan de zijlijn, beïnvloedt dat de algehele mentale en fysieke gezondheidsbeleving en nemen de klachten ook af.

De cliënt heeft tijdens het revalideren zelf de regie in handen en moet hard werken aan zijn/ haar eigen herstel. Het is belangrijk dat de cliënt gemotiveerd is om tijd en energie te steken in het traject. Dit is niet altijd gemakkelijk, maar ruim 80% van de mensen die een programma bij Medinello hebben doorlopen geeft aan (zeer) tevreden te zijn met de verbetering.

Werkwijze:

Op verwijzing van een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist kunt u terecht bij Medinello. Na aanmelding wordt er binnen 48 uur contact opgenomen voor het maken van een afspraak voor de intake.
Na de uitgebreide intake wordt binnen het team van Medinello besproken of het revalidatie programma geschikt is voor de klachten van deze cliënt. Als dat zo is wordt er op korte termijn al gestart met het revalidatieprogramma. Medinello hanteert geen wachtlijst.

Alle behandeltrajecten van Medinello vallen onder de basisvergoeding van de Nederlandse Zorgverzekeraars en zijn daardoor voor iedereen toegankelijk.

Medinello is gehuisvest in het pand van Fysio Sport & Training ‘Dijnselburg’ aan het Badmeester Schenkpad 14, 3705 GK Zeist.

Bron: Nieuwsbode Zeist