Medinello

Zorg van de toekomst

Revalideren bij chronische (pijn) klachten

Leer ons kennen

Chronische pijnklachten

We spreken van chronische pijnklachten wanneer iemand last heeft van bijvoorbeeld chronische vermoeidheid, reuma of terugkerende pijn in de nek. Onder chronische pijn verstaan we de pijn die er al langer dan drie maanden is en niet met medicijnen kan worden opgelost. Er is vaak geen duidelijke medische oorzaak aantoonbaar. Op deze pagina vertellen wij u meer over het stellen van de diagnose ‘chronische pijnklachten’ en geven we meer informatie over hoe de behandeling van pijnklachten eruit ziet bij Medinello.

“Wie een probleem heeft, wil dat graag snel opgelost zien.”

De diagnose van chronische pijnklachten

Mensen met chronische pijnklachten hebben vaak te maken met verschillende soorten klachten die kunnen wijzen op verscheidene diagnoses. Het is voor het maken van de diagnose belangrijk om een onderscheid te maken tussen acute en chronische pijn en goed te kijken naar de invloed van de pijn op het dagelijks functioneren.

Om de diagnose chronische pijn vast te stellen zal er eerst een screeninggesprek plaatsvinden, waarin we samen kijken of de hulpvraag opgelost kan worden door Medinello. Dit is een kort gesprek dat wordt aangevuld met vragenlijsten.

Doel van de behandeling

Intake Medinello

Vervolgens vindt er een intakefase plaats. In deze fase maakt de cliënt kennis met een fysiotherapeut, psycholoog en revalidatiearts. Er zijn gesprekken en er wordt lichamelijk onderzoek gedaan. Na de intakegesprekken vind er een multidisciplinair overleg plaats tussen de behandelaren, waarna een adviesgesprek volgt met de cliënt. In dit gesprek kan geadviseerd worden om een traject bij Medinello te starten en wordt uitgelegd wat dat inhoudt.

Bij Medinello wordt het vaststellen van de zorgbehoefte gedaan op basis van een aantal criteria. Zo moet er stepped-care hebben plaatsgevonden, is het belangrijk dat de cliënt gemotiveerd is tot (gedrags)verandering en moet de diagnose door een multidisciplinair team worden vastgesteld.

Medinello Noord Brabant

Chronische pijn revalidatie

Het pijnrevalidatieprogramma is een interdisciplinaire behandeling en bestaat uit een combinatie van fysieke en psychosociale behandelmethoden. Onder begeleiding van een revalidatiearts leert de cliënt om zelfstandig om te gaan met pijn en de gevolgen ervan voor het dagelijks functioneren.

De behandeling zal ongeveer 16 weken duren en is afgestemd op de hulpvraag van de cliënt. Na enkele maanden na het afronden van de behandeling, vindt er nog een nazorgevaluatie plaats en is er ruimte om eventuele vragen te stellen.