Medinello

Zorg van de toekomst

Revalideren bij chronische (pijn) klachten

Leer ons kennen

Ook de nieuwste onderzoeken wijzen de multidisciplinaire behandeling als beste bij lage rugpijn

De biopsychosociale benadering voor chronische lage rugpijn is algemeen geaccepteerd en beoefend. Naar de multidisciplinaire benadering die hierbij hoort is veel onderzoek gedaan. Het laatste review wat hierover was gepubliceerd stamt uit 2001, dus Cochrane heeft nu een update van de laatste inzichten over de multidisciplinaire biopsychosociale behandeling van chronische lage rugpijn gepubliceerd.

Methode

De in- en exclusiecriteria voldeden uiteraard aan de richtlijnen van Cochrane. Alleen RCT’s uit peer-reviewed tijdschriften zijn geïncludeerd. De populatie moest aspecifieke lage rugpijn hebben, gedurende minstens 3 maanden. De experimentele groep ontving een vorm van multidisciplinaire biopsychosociale behandeling en werd vergeleken met de controlegroep die een andere behandeling of geen behandeling kreeg. De geïncludeerde RCT’s werden beoordeeld op methodologische kwaliteit. Als de homogeniteit groot genoeg was werd een meta-analyse uitgevoerd.

Resultaten

In totaal werden er 41 RCT’s geïncludeerd met een totaal van 6858 participanten. De meeste studies includeerden patiënten met een gemiddelde leeftijd van 40-45 jaar, klachten die gemiddeld al meer dan een jaar aanwezig waren en de meesten hadden al behandeling(en) ondergaan voordat ze deelnamen aan het onderzoek.

Multidiscipinaire behandeling vergeleken met gebruikelijke zorg (meestal huisarts of specialist)

Zeven onderzoeken vonden matig bewijs dat de experimentele behandeling effectiever was dan gebruikelijke zorg voor pijn op lange termijn. Zes onderzoeken vonden dit voor beperkingen op lange termijn. Voor terugkeer naar werk werden geen effecten gevonden.

Multidiscipinaire behandeling vergeleken met fysieke behandeling

Negentien onderzoeken vergeleken de multidisciplinaire behandeling met een monodisciplinaire behandeling. Op lange termijn werd gevonden dat pijn net niet significant beter was in de multidisciplinaire behandeling dan in de monodisciplinaire behandeling. Voor beperkingen werd hier wel bewijs van lage kwaliteit gevonden, op het gebied van werk werd hier matig bewijs voor gevonden.

Multidiscipinaire behandeling vergeleken met een operatie

Dit is slechts in 2 RCT’s onderzocht. Hier werd lage kwaliteit bewijs gevonden dat er geen verschil was. Wel traden er bij de operatie meer negatieve effecten gevonden.

Multidiscipinaire behandeling vergeleken met een wachtlijst

Vier studies beschreven deze studie opzet, waarbij de mensen op de wachtlijst behandeld werden nadat de studie was afgelopen. In deze studie zijn dus geen lange termijn effecten onderzocht. Er werd kwaliteit van zeer laag niveau gevonden dat de multidisciplinaire behandeling betere effecten had op pijn op de korte termijn en lage kwaliteit bewijs dat het effectiever was bij beperkingen.

Opmerkingen samenvatter

Ook dit review laat zien dat er dat een multidisciplinaire behandeling van chronische lage rugpijn effectiever is dan gebruikelijke zorg (bewijs van matige kwaliteit) en fysieke behandelingen (lage kwaliteit) op het gebied van pijn en beperkingen. Op het gebied van werk werden er te weinig uitkomsten benoemd om daar goede uitspraken over te kunnen doen.


Hoewel een multidisciplinaire behandeling dus de beste keuze voor behandeling zou zijn, moet bij het toepassen hiervan wel gekeken worden naar de kosteneffectiviteit. De auteurs vermelden dat dit review ook uitgevoerd zal worden. Al met al toont dit review aan dat een behandeling op alle aspecten van het biopsychosociale model betere resultaten geeft dat wanneer alleen een fysieke behandeling wordt ondergaan.

Bron: Kamper, S.J., Apeldoorn, A.T., Chiarotto, A., Smeets, R.J., Ostelo, R.W., Guzman, J., van Tulder, M.W. (2015). Multidisciplinary biopsychosocial rehabilitation for chronic low back pain: Cochrane systematic review and meta-analysis. BMJ. 2015 Feb 18;350:h444.

Samenvatter: Marjolein Streur
Redactie: Peter van Burken.