Medinello

Zorg van de toekomst

Revalideren bij chronische (pijn) klachten

Leer ons kennen

Elektronische verwijzen Medinello met ZorgDomein

Digitaal verwijzen: betere samenwerking, betere patiëntenzorg

Vanaf 14 juni 2013 is het mogelijk om via de verwijs-, aanvraag- en teleconsultatie-applicatie van ZorgDomein digitaal te verwijzen naar Medinello Revalidatie Zorg.

De meeste huisartsen in Nederland gebruiken de verwijsapplicatie ZorgDomein. Hierdoor hebben zij en hun patiënten altijd een actueel inzicht in het zorgaanbod, de toegangstijden en de (regionale) verwijsafspraken. Een juiste verwijzing leidt tot een goed geïnformeerde patiënt die goed voorbereid bij de juiste zorgaanbieder op het juiste spreekuur terechtkomt. Onnodige bezoeken en consulten behoren tot het verleden en de patiënt ervaart een betere service.

Hoe werkt ZorgDomein?

ZorgDomein is ontstaan uit regionale initiatieven om huisartsen en specialisten beter te laten samenwerken. Alle regionaal gemaakte verwijs- en behandelprotocollen werden handig ondergebracht in de webapplicatie ZorgDomein, die gekoppeld werd aan alle huisartsinformatiesystemen (HIS’en). Intussen is het verwijzen met ZorgDomein uitgebreid naar GGZ-instellingen, instelling voor medisch specialistische zorg en de verpleging, verzorging en thuiszorg. Zodra de huisarts wil verwijzen, kiest deze tijdens het consult met de patiënt vanuit zijn HIS voor ZorgDomein. Nadat de verwijsreden is gekozen, toont ZorgDomein:

  • de beschikbare zorginstellingen
  • het specifieke zorgaanbod
  • de geldende verwijsafspraken, inclusief eventuele verwijscriteria
  • de actuele toegangstijden
  • de eventuele benodigde voorbereiding door de huisarts

De huisarts en patiënt kiezen uit het zorgaanbod, waarna ZorgDomein de patiënt aanmeldt bij de gekozen zorgaanbieder. Dit gebeurt elektronisch via een beveiligd afspraakbericht met een uniek afspraaknummer. Tegelijkertijd zendt de huisarts relevante gegevens, zoals de verwijsbrief en aanvraagformulieren, digitaal naar de gekozen zorginstelling. Wanneer de patiënt een afspraak maakt, heeft de polikliniek alle informatie om deze op het juiste spreekuur in te plannen.

Bekijk hier al onze mogelijkheden om te verwijzen.