Medinello

Zorg van de toekomst

Revalideren bij chronische (pijn) klachten

Leer ons kennen

CVS geen indicatiestelling voor MSR

Onlangs besloot het bestuur van de Vereniging voor Revalidatieartsen dat de diagnose Chronisch Vermoeidheid Syndroom (CVS) niet (meer) valt onder de indicatiestelling voor medisch specialistische revalidatiebehandeling (MSR). Daar waar sprake is van chronische pijn van het bewegingsapparaat als belangrijkste klacht, waarbij vermoeidheid een rol speelt, blijft er mogelijkheid voor MSR indicatie.

De afgelopen periode heeft Medinello cliënten met CVS behandeld waarbij vaak goede resultaten bereikt werden op het gebied van verbetering van activiteiten, participatie en kwaliteit van leven. Er is tot nu toe echter geen duidelijk wetenschappelijke evidentie dat MSR meerwaarde biedt boven andere, soms eenvoudigere en goedkopere behandelingen. Door de zorgverzekeraars worden aanvragen voor medisch specialistische revalidatiebehandeling bij CVS in toenemende mate afgewezen.

Op grond van bovenstaande heeft Medinello moeten besluiten CVS niet meer op te nemen als indicatie voor MSR en dus voor behandeling bij Medinello op basis van vergoeding door de zorgverzekeraar. Verwijzingen door collegae artsen op basis van deze diagnose kunnen wij vanaf heden dan helaas ook niet meer in behandeling nemen.

Er zijn desgewenst wel mogelijkheden om cliënten met CVS een individueel interdisciplinair behandelprogramma aan te bieden op eigen kosten of op basis van vergoeding door derden, bijvoorbeeld de werkgever. Daar gaat dan een screening en interdisciplinaire intake aan vooraf om vast te kunnen stellen of het door ons geboden behandelprogramma past bij de problematiek en de wensen van de cliënt. Voor deze intake en behandeling wordt een op maat gemaakte offerte aangeboden door de casemanagers van Medinello.