Medinello

Zorg van de toekomst

Revalideren bij chronische pijn

Leer ons kennen

Welkom bij Medinello

Medinello behandelt cliënten met langdurige klachten op het gebied van bewegen, chronische vermoeidheid, fibromyalgie, kanker en chronische pijnklachten, die gecombineerd kunnen zijn met andere psychosociale problemen die de cliënt niet altijd zelf kan oplossen. U heeft in de regel de ‘gewone medische weg’ bewandeld zonder resultaat, u heeft de klachten minimaal drie maanden en u wordt verwezen door een van de verwijzers: de huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts.

“Medinello staat garant voor een innovatieve, maar bewezen effectieve aanpak.”

Medinello instelling voor medisch specialistische zorg voor poliklinische revalidatie in Amersfoort, Nijmegen, Haarlem, Deurne, Doetinchem, Mierlo, Zeist, IJmond, Eindhoven, Valkenswaard, Rotterdam, Utrecht en Almere. Een multidisciplinair team behandelt hier cliënten met een complexere zorgvraag.

verwijzen vanuit huisarts Medinello

Medinello staat garant voor een inno­va­tie­ve, maar bewezen effectieve aanpak. Bij Medinello streven we naar een snelle toegang tot zorg. Dat kan door een combinatie van een efficiëntere manier van werken, een betere taakverdeling tussen onze professionals, minder bureaucratie en het gebruik van de nieuwste apparatuur. Medinello, voor eigentijdse zorg.

Aanmelden en verwijzen

U bent huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist en verwijst uw patiënt naar Medinello voor poliklinische revalidatie. Gebruik hiervoor eenvoudig en veilig onderstaand digitale verwijsformulier voor verwijzers. Deze wordt veilig en na ondertekening direct (online) verzonden.

Faxen kan ook naar Medinello, ons faxnummer is 088-5670111. Medinello behandelt volwassenen vanaf 18 jaar. Medinello streeft naar een beperkte wachttijd en heeft geen patiëntenstop. De wachttijd kan wisselen per locatie.

Vul digitaal verwijsformulier in

Vul hier in

Download verwijsformulier

Download

Verwijzen via zorgdomein

Verwijzen
Vergoedingen basisverzekering

Kosten en vergoedingen

De revalidatiezorg van Medinello valt onder de basisverzekering voor ziektekosten en is daarmee voor iedereen toegankelijk. Op basis van een verwijzing van een huisarts, bedrijfsarts of medische specialist kan het Medinello programma ingezet worden. Indien voldaan wordt aan de inclusiecriteria, wordt het programma volledig vergoed vanuit uw zorgverzekering (m.u.v. het wettelijk eigen risico).

Bekijk alle vergoedingen

Resultaten

Bij Medinello meten we bijna alles. Voor, tijdens en na het revalidatie programma. Dat levert een schat aan ervaringscijfers op die onze cliënten helpen. Daardoor weten we wat (minder) werkt, waar je aan toe bent en wat je kunt verwachten.

Prospectief Cohortdesign Medinello

Resultaten van een poliklinische revalidatiebehandeling voor mensen met chronische pijnklachten aan het houdings- en bewegingsapparaat.

 • Tevreden over het bereikte resultaat?

  Na afloop van het revalidatieprogramma geven 71,7% van de cliënten aan ‘tevreden’ tot ‘zeer tevreden’ te zijn met het bereikte resultaat door het revalidatieprogramma. Een zeer klein deel van 4,3% is ‘ontevreden’ over het bereikte resultaat.

 • Verschil in omgaan met het pijnprobleem t.o.v. voor het revalidatieprogramma?

  Wanneer cliënten het revalidatieprogramma hebben afgerond geven 91,3% van de cliënten aan dat het omgaan met problemen ‘verbeterd’ tot ‘duidelijk verbeterd’ is. In 8,7% van de gevallen aan geen verschil te ervaren, geen van de cliënten is verslechterd.

 • In hoeverre zijn doelstellingen die bij aanvang van het revalidatieprogramma zijn gesteld behaald?

  Totaal geven 80,4% van de cliënten aan dat de doelen voor het ‘grootste gedeelte’ tot ‘volledig’ zijn behaald. 17,4% van de cliënten geven aan dat de doelen voor het ‘grootste gedeelte niet zijn behaald’. Slechts 2,2% van de cliënten geven aan dat de doelen geheel niet zijn behaald.

Na het beëindigen van het revalidatieprogramma vullen de cliënten (steekproef n=47) een evaluatieformulier in. Dit evaluatieformulier is onderdeel van de Nederlandse Dataset Pijnrevalidatie (NDP-set). De NDP-set brengt op 8 domeinen de ernst van het pijnprobleem en de behandelresultaten in kaart.

Download het rapport

 • Voldeed het revalidatieprogramma aan uw verwachtingen

  Bij 92,6% van de cliënten voldeed het revalidatieprogramma ‘volledig’ of tot het ‘grootste deel wel’ aan zijn of haar verwachting. Bij 6,5% van de cliënten voldeed het revalidatieprogramma voor het ‘grootste deel niet’ aan zijn of haar verwachtingen. Bij geen van de cliënten voldeed het traject ‘geheel niet’ aan de verwachtingen.

 • Zou u het revalidatieprogramma aanbevelen aan anderen?

  93,5% van de cliënten zou het revalidatieprogramma aanbevelen aan andere mensen met chronische pijnklachten aan het houdings- en / of beweegapparaat. 6,5% van de cliënten ‘weet het niet’ of hij of zij het traject zou aanbevelen.

Vergoedingen basisverzekering

Medinello locaties

Medinello zelfstandige behandelcentra voor poliklinische revalidatie in Amersfoort, Haarlem, Nijmegen, Deurne, Doetinchem, Mierlo, Zeist, IJmond, Eindhoven, Valkenswaard, Rotterdam, Utrecht en Almere. Een multidisciplinair team behandelt hier cliënten met een complexere zorgvraag.

Bekijk alle locaties

Medinello gebruikt naast functionele cookies ook cookies om te werken met onze livechat. Wanneer je optimaal gebruik wilt maken van onze diensten raden we je aan deze cookies toe te laten, dit kun je doen door het vinkje hiernaast aan te vinken en op akkoord te klikken. Wanneer je dit vinkje niet aanvinkt zullen we alleen de functionele cookies plaatsen. Meer informatie.

Akkoord