Medinello

Zorg van de toekomst

Revalideren bij chronische (pijn) klachten

Leer ons kennen

Presentaties Symposium de behandeling van chronische pijn; een uitdaging!

Op 11 april 2013 organiseerde Medinello het symposium de behandeling van chronische pijn: een uitdaging! Meerdere artsen en therapeuten hebben dit symposium bijgewoond. Het symposium gemist en benieuwd naar de presentaties? Kijk dan in onderstaande overzichten.

ACHTERGROND

Chronische pijn van het bewegingsapparaat is bij patiënten een veel voorkomend klachtenbeeld waar iedere arts regelmatig mee te maken heeft. Meer dan twee miljoen volwassenen in Nederland hebben dagelijks pijn. Vaak leiden onderzoek en behandeling, ondanks veel geduld en inspanning, tot weinig succes en functioneert de patiënt niet meer goed privé en op het werk. Dit is niet alleen een onbevredigend resultaat voor de patiënt, maar ook voor de partner en de werkgever en leidt niet zelden tot conflicten.

Gelukkig is er een andere meer succesvolle aanpak, gebaseerd op de nieuwste inzichten en kennis over pijn. Een gedragsgeoriënteerde aanpak als onderdeel van een integraal programma leidt tot gunstige resultaten. Chronische pijn wordt gezien als een multi-dimensioneel probleem, waarbij zowel lichamelijke, psychologische als sociale factoren een rol spelen. Er is in toenemende mate bewijs dat Acceptance and Commitment Therapy (ACT) het emotionele, fysieke en sociale functioneren van patiënten met chronische pijn kan verbeteren. Deze aanpak kenmerkt zich door multidisciplinaire samenwerking. Dit vraagt om een duidelijke afstemming van wat iedere hulpverlener bijdraagt aan het herstelproces van de patiënt.

De resultaten liggen niet op het gebied van het oplossen van de pijn, maar de patiënt leert beter te functioneren met de pijn, kan zijn werk weer hervatten en maakt minder aanspraak op de medische zorg. De gedragsgeoriënteerde aanpak vraagt om een goede samenwerking die al begint in de spreekkamer van de verwijzende arts.

 

Medinello presentatie Peter Heuts revalidatiearts

Medinello presentatie John vd Meij

Medinello presentatie ACT Shiva Thorsell