Medinello

Zorg van de toekomst

Revalideren bij chronische (pijn) klachten

Leer ons kennen

Fibromyalgie behandeling & revalidatie

Fibromyalgie is een chronisch gegeneraliseerd pijnsyndroom. Mensen met fibromyalgie ervaren pijn waarvoor in het lichaam geen directe oorzaak gevonden kan worden. Om van fibromyalgie te kunnen spreken, moeten de klachten langer dan drie maanden bestaan en moet er sprake zijn van wijdverspreide pijnklachten. Er is weinig bekend over de oorzaak van fibromyalgie. De ervaren lichamelijke klachten en beperkingen lijken het gevolg te zijn van een combinatie van factoren. Zowel lichamelijke als psychische en omgevingsfactoren kunnen een rol spelen bij het ontstaan of in stand houden van de klachten.

 

Inmiddels is duidelijk geworden dat fibromyalgie geen ontstekingsziekte is en niet leidt tot schade. Waarschijnlijk is fibromyalgie ook niet erfelijk. Klachten bij fibromyalgie uiten zich onder andere in pijn, stijfheid en vermoeidheid. Daarnaast kunnen mensen met fibromyalgie ook last hebben van slaapproblemen, somberheid, concentratieproblemen, geheugenverlies en darmproblemen.

Helaas is er geen “diagnose” voor fibromyalgie, maar we spreken wel van een indicatie. Lees meer over de diagnose / indicatie van fibromyalgie.

 

Fibromyalgie behandeling

De klachten die mensen met fibromyalgie ervaren kunnen hun dagelijkse functioneren – bijvoorbeeld thuis of op het werk – sterk beïnvloeden. Heb je een indicatie fibromyalgie en daarvoor al een uitgebreid medisch traject doorlopen? Maar blijven de klachten bestaan en belemmeren ze jou in je dagelijkse activiteiten? Dan is het Fibromyalgie behandeling en revalidatietraject bij Medinello voor jou mogelijk een goede optie.

Bij Medinello stellen wij samen een revalidatietraject op voor fibromyalgie om jouw klachten zo goed als mogelijk te verlichten. Voor een multidisciplinair revalidatietraject is wel een verwijzing nodig van huisarts of specialist. Deze vorm van zorg betreft tweedelijnszorg.

 

 

 

 

“Fybromyalgie is een chronisch gegeneraliseerd pijnsyndroom. Dit betekent dat mensen met fibromyalgie klachten hoofdzakelijk pijn ervaren.”

Symptomen bij fibromyalgie

De klachten van fibromyalgie kunnen per persoon flink verschillen. De aanwezigheid van enkele van deze symptomen is een voorwaarde om de diagnose te kunnen stellen:

 • pijn in en rondom de gewrichten
 • spierpijn
 • chronische vermoeidheid
 • slaapproblemen
 • stijve spieren
 • temperatuurwisselingen
 • moeite met concentreren
 • darmproblemen
 • tintelingen
 • hoofdpijn
 • depressiviteit

Revalidatiebehandeling bij fibromyalgie

Pijnrevalidatie gaat verder dan alleen het verminderen van de pijn of het zoeken naar de oorzaak ervan. Dat is in het verleden immers al uitgebreid gedaan, zonder het gewenste resultaat. Toch vraag je jezelf waarschijnlijk af hoe het kan dat de pijn blijft bestaan. Een eenduidig antwoord is vaak niet mogelijk omdat meerdere factoren een rol zijn gaan spelen bij het in stand houden van de pijn. Jouw chronische pijn- of vermoeidheidsklachten zullen niet alleen invloed hebben op jouw lichamelijk functioneren, maar ook op jouw psychisch en sociaal welzijn. De pijnrevalidatie is erop gericht om jouw functioneren op deze drie gebieden te verbeteren en de invloed van de klachten op jouw leven te verminderen.

Fibromyalgie Medinello

Fibromyalgie genezen

De behandeling van fibromyalgie is in principe niet gericht op genezing. Het genezen van fibromyalgie is op dit moment niet mogelijk. De behandeling is daarom gericht op het bestrijden van symptomen en het leren omgaan met de klachten die optreden. Er zijn wel aanwijzingen voor de oorzaak van fibromyalgie en daardoor kan er in de toekomst mogelijk meer worden gedaan aan het verlichten van de klachten.

Door een andere houding aan te nemen tegenover de pijnklachten zul je merken dat het voor jezelf als een genezingsproces werkt, ook als de pijn niet weggaat. Dit vraagt het aannemen van een andere visie: kijken naar de dingen die belangrijk en waardevol zijn in plaats van de verwachting stellen dat de pijn volledig weggenomen wordt. Dit is niet altijd makkelijk. Revalideren is gericht op de toekomst, op het vinden van mogelijkheden en op het vergroten van de kwaliteit van jouw leven. Je hebt daarbij de regie om je eigen genezing te bepalen.

Gezond aan het werk Medinello

Hoe ziet de behandeling voor fibromyalgie eruit?

Een revalidatiebehandeling voor fibromyalgie heeft als doel jou te leren op een andere manier om te gaan met de pijn en de gevolgen daarvan voor jouw dagelijks functioneren op lichamelijk, geestelijk en sociaal-maatschappelijk gebied. het revalidatie en genezingsproces bestaat dan ook uit:

 • Het leren herkennen van in stand houdende factoren en je leert op een andere manier tegen jouw pijnklachten aankijken en hiermee om te gaan.
 • Je leert nieuwe mogelijkheden zodat je beter kunt functioneren op gebied van werken of studeren, relaties met anderen, vrije tijdsbesteding, de huishouding doen en het opvoeden van kinderen.

Daarnaast leert je ook omgaan met het lichaam, pijn te herkennen op de juiste manier en methodieken om deze pijn op een positieve manier af te sluiten of te verminderen.

 

Aandachtspunten bij een revalidatiebehandeling

Je leert de regie te nemen over je leven en daarmee de invloed van de pijn en vermoeidheidsklachten te verminderen. Voor een succesvolle behandeling is het noodzakelijk dat je zelf keuzes maakt en gemotiveerd bent om je ‘doen en laten’ te veranderen. Als je actief deelneemt, zal dit een positief effect hebben op het eindresultaat. Je leert uzelf helpen door te experimenteren met nieuw gedrag. Daardoor krijg je een andere kijk op de zaken en kun je de geleerde vaardigheden direct toepassen in je dagelijks leven. Ter ondersteuning krijg je daarbij instructies, oefeningen en huiswerkopdrachten van de behandelaars.

 

Resultaten van onze fibromyalgie behandeling

Deelnemers aan onze behandeling geven aan dat ze beter om kunnen gaan met de gevolgen van fibromyalgie en zich fitter voelen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mensen die hebben deelgenomen aan een programma beter herstellen, opgewekter zijn en minder moeite hebben met het uitvoeren van werk, huishouden en hobby’s.

 • Revalidatie werkt

  Deelnemers geven aan na een fibromyalgie revalidatiebehandeling beter om te kunnen gaan met de gevolgen van hun ziekte. Ook voelen ze zich fitter. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mensen die hebben deelgenomen aan een programma beter herstellen, opgewekter zijn en minder moeite hebben met het uitvoeren van werk, huishouden en hobby’s.
 • Meedoen ondanks fibromyalgie

  Deelnemers geven aan na een revalidatieprogramma beter om te kunnen gaan met de gevolgen van hun ziekte. Ook voelen ze zich fitter. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mensen die hebben deelgenomen aan een programma beter herstellen, opgewekter zijn en minder moeite hebben met het uitvoeren van werk, huishouden en hobby’s.
  Ben je op zoek naar meer informatie over wat wij precies doen? Neem dan gerust even contact met ons op.
 • Vergoeding zorgverzekering

  In de meeste gevallen vergoedt de ziektekostenverzekeraar de revalidatie behandeling. Deze zorg valt binnen het basispakket en heeft derhalve alleen consequenties voor jouw eigen risico uit het basispakket. Voor meer informatie en uitsluitsel hierover kun je contact opnemen met jouw ziektekostenverzekeraar.
 • Aanmelden behandeling

  Op basis van verwijzing van jouw huisarts of specialist kun je contact opnemen met de administratie van Medinello. Je huisarts of specialist zal uiteindelijk de verwijzing uitvoeren waarmee ujeaangemeld wordt voor een fibromyalgie behandelprogramma bij Medinello.