Medinello

Zorg van de toekomst

Revalideren bij chronische (pijn) klachten

Leer ons kennen

Streven naar minder chronische pijn

Een groot deel van onze bevolking lijdt aan chronische pijn. Het is een groot probleem aangezien er meestal geen aanwijsbare aandoening te vinden is. De gevolgen van de pijn en de invloed op het dagelijks leven zijn groot. Om deze reden is het nodig om hier meer aandacht aan te geven.

De Pijnalliantie

De Pijnalliantie in Nederland (PAiN) streeft naar minder pijn en minder gevolgen van pijn. Hiervoor is het nodig dat pijn en de gevolgen beter zichtbaar worden. Op dit moment is de behandeling van chronische pijn nog niet optimaal. Het duurt lang voordat duidelijk is waarnaar een patiënt verwezen moet worden en patiënten moeten lang zoeken voordat ze de juiste zorg vinden.

Betere behandeling

Naast de juiste doorverwijzing is een multidisciplinaire behandeling is noodzakelijk. Volgens het stepped care model, wat ook wordt gehanteerd bij Medinello, kan de juiste zorg op de juiste plek met de juiste behandelaar worden gegeven. Ook aan de kant van de patiënt kunnen zaken verbeterd worden, hiervoor zijn app’s, modules en cursussen ontwikkeld.

Hopelijk kan er op deze manier een betere behandeling worden bereikt voor patiënten met chronische pijn en de gevolgen voor zowel het individu als de samenleving worden verminderd.

Bron: https://www.mijngezondheidsgids.nl/samen-een-vuist-maken-tegen-chronische-pijn/