Medinello

Zorg van de toekomst

Revalideren bij chronische pijn
en vermoeidheid

Leer ons kennen

Chronische pijn

Als er weefselschade is omdat u zich snijdt met een mes of omdat u door uw enkel gaat, geeft het lichaam een pijnsignaal af zodat u dat lichaamsdeel rust geeft of om te voorkomen dat u bepaalde bewegingen maakt. Er is weefsel beschadigd en het lichaam geeft pijn als signaal af om het herstel kans te geven. Er is in dat geval een direct verband tussen de schade van het weefsel en de pijnprikkel. We spreken dan van acute pijn. Bij chronische pijn is dit verband tussen weefselschade en de pijnprikkel er niet of veel minder duidelijk.

“Niet vechten tegen de pijn, maar omgaan met de pijn”

Chronische pijn:

 • Bestaat langer dan drie maanden.
 • Er is vaak geen duidelijke medische oorzaak (meer) aanwezig of aantoonbaar.
 • Komt verspreid over het lichaam voor.
 • Gaat vaak gepaard met chronische vermoeidheid.

Wat gebeurt er in het lichaam bij chronische pijn?

Mensen met chronische pijn zoeken vaak lang naar de oorzaak. Allerlei (medische) onderzoeken worden gedaan, vaak zonder een duidelijke verklaring te vinden voor de hoeveelheid pijn die wordt ervaren. Vaak zijn er al veel behandelingen geprobeerd, zonder voldoende resultaat op de lange termijn.


Bij chronische pijn is er een verandering opgetreden in de zenuwbanen die pijnprikkels naar de hersenen sturen. Er worden vaker en meer prikkels doorgegeven en in de hersenen ervaren als ‘pijn’. Men is gevoeliger geworden voor pijnprikkels, waardoor het pijnsignaal een ‘vals’ alarm afgeeft. De pijn wordt eerder en heviger gevoeld dan dat de bedoeling is.

Fibromyalgie Medinello

Doel van de behandeling

De behandeling van chronische pijn

De revalidatiebehandeling van chronische pijn bij Medinello heeft niet als doel de pijn op te lossen, maar om te leren omgaan met de pijn. Het vraagt een andere visie ten aanzien van de pijn; kijken naar de dingen die belangrijk en waardevol zijn in plaats van vechten tegen de pijn en te verwachten dat deze weggenomen moet worden.

U leert in de behandeling:

 • Anders tegen de pijn aan te kijken.

 • Anders om te gaan met de pijn ten aanzien van uw dagelijkse functioneren op lichamelijk, op geestelijk en sociaal-maatschappelijk vlak.

 • Wat de factoren zijn die de pijn in stand houden of te veel van uw energie kosten.

 • Nieuwe mogelijkheden creëren om beter te functioneren op het gebied van werken, studeren, relaties met anderen, vrijetijdsbesteding, het huishouden en het opvoeden van kinderen.
Chronische pijn
 • Resultaat revalidatiebehandeling

  Deelnemers van het revalidatieprogramma geven aan beter om te gaan met de gevolgen van chronische pijn en vermoeidheid en dat ze zich fitter voelen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mensen die hebben deelgenomen aan een programma beter herstellen, opgewekter zijn en minder moeite hebben met het uitvoeren van werk, huishouden en hobby’s.
 • Meedoen

  Deelnemers geven aan na een revalidatieprogramma beter om te kunnen gaan met de gevolgen van hun ziekte. Ook voelen ze zich fitter. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mensen die hebben deelgenomen aan een programma beter herstellen, opgewekter zijn en minder moeite hebben met het uitvoeren van werk, huishouden en hobby’s.
 • Vergoeding

  In de meeste gevallen vergoedt de ziektekostenverzekeraar de revalidatiebehandeling. Deze zorg valt binnen het basispakket en heeft alleen consequenties voor uw eigen risico. Voor meer informatie over uw vergoeding kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.
 • Aanmelden

  Met een verwijzing van uw huisarts of specialist kunt u contact opnemen met de administratie van Medinello om u aan te melden.