Medinello

Zorg van de toekomst

Revalideren bij chronische pijn

Leer ons kennen

Fibromyalgie

Fibromyalgie is een chronisch, gegeneraliseerd pijnsyndroom. Dit betekent dat mensen met fibromyalgie klachten van hoofdzakelijk pijn ervaren, waarvoor in het lichaam geen directe oorzaak wordt gevonden. Om van fibromyalgie te kunnen spreken, moeten de klachten langer dan drie maanden bestaan en moet er sprake zijn van pijn in het hele lichaam. Er is niet heel veel met zekerheid bekend over de oorzaak van fibromyalgie. De ervaren lichamelijke klachten en beperkingen lijken het gevolg te zijn van een combinatie van factoren. Zowel lichamelijke, als psychische en omgevingsfactoren kunnen een rol spelen bij het ontstaan of in standhouden van klachten.

 

Inmiddels is duidelijk geworden dat fibromyalgie geen ontstekingsziekte is en niet leidt tot schade. Waarschijnlijk is fibromyalgie ook niet erfelijk. Klachten bij fibromyalgie uiten zich o.a. in pijn, stijfheid en vermoeidheid. Daarnaast kunnen mensen met fibromyalgie ook last hebben van slaapproblemen, somberheid, concentratieproblemen, geheugenverlies en darmproblemen.

 

De klachten die mensen met fibromyalgie ervaren kunnen hun dagelijkse functioneren – zowel thuis als bijvoorbeeld op het werk – sterk beïnvloeden. Heeft u fibromyalgie en heeft u daarvoor al een uitgebreid medisch traject doorlopen? Blijven desondanks de klachten bestaan en belemmeren ze u in uw dagelijkse activiteiten? Dan is het revalidatie programma bij Medinello voor u mogelijk een optie.

 

“Fybromyalgie is een chronisch gegeneraliseerd pijnsyndroom.Dit betekent dat mensen met fybromyalgie klachten van hoofdzakelijk pijn ervaren.”

Symptomen fibromyalgie

De klachten van fibromyalgie kunnen per persoon flink verschillen. De volgende symptomen komen vaak voor bij patiënten:

 • pijn in en rondom de gewrichten
 • spierpijn
 • chronische vermoeidheid
 • slaapproblemen
 • stijve spieren
 • temperatuurwisselingen
 • moeite met concentreren
 • darmproblemen
 • tintelingen
 • hoofdpijn
 • depressiviteit

Revalidatie bij fibromyalgie

Pijnrevalidatie gaat verder dan alleen het verminderen van de pijn of het zoeken naar de oorzaak ervan. Dat is in het verleden immers al uitgebreid gedaan, zonder het gewenste resultaat. Toch vraagt u zich waarschijnlijk af hoe het kan dat de pijn blijft bestaan. Een precies antwoord is vaak niet mogelijk omdat meerdere factoren een rol zijn gaan spelen bij het in stand houden van de pijn. Uw chronische pijn- of vermoeidheidsklachten zullen niet alleen invloed hebben op uw lichamelijk functioneren, maar ook op uw psychisch en sociaal welzijn. De pijnrevalidatie is erop gericht om uw functioneren op deze drie gebieden te verbeteren en de invloed van de klachten op uw leven te verminderen.

Fibromyalgie Medinello

Doel van de behandeling

De revalidatiebehandeling heeft als doel u te leren op een andere manierom te gaan met de pijn en de gevolgen daarvan voor uw dagelijks functioneren op lichamelijk, geestelijk en sociaal-maatschappelijk gebied.

 • U leert welke in stand houdende factoren er zijn, u leert op een andere manier tegen uw pijnklachten aan te kijken en hiermee om te gaan.
 • U leert nieuwe mogelijkheden om beter te functioneren op het gebied van werken of studeren, relaties met anderen, vrije tijdsbesteding, de huishouding doen en het opvoeden van kinderen.

Door een andere houding aan te nemen tegenover de pijnklachten zult u beter kunnen functioneren, ook als de pijn niet weggaat. Dit vraagt het aannemen van een andere visie: kijken naar de dingen die belangrijk en waardevol zijn in plaats van verwachten dat de pijn volledig weggenomen wordt. Dit is niet altijd makkelijk. Revalideren is gericht op de toekomst, op het vinden van mogelijkheden en op het vergroten van de kwaliteit van uw leven. U heeft daarbij de regie.

Fibromyalgie Medinello

Aandachtspunten binnen de behandeling

U leert de regie te nemen over uw leven en daarmee de invloed te verminderen van de pijn en vermoeidheidsklachten. Voor een succesvolle behandeling is het nodig dat u zelf keuzes maakt en gemotiveerd bent om uw ‘doen en laten’ te veranderen. Als u actief deelneemt, zal dit een positief effect hebben op het eindresultaat. U leert uzelf  helpen door te experimenteren met nieuw gedrag. Daardoor krijgt u een andere kijk op de dingen en kunt u de geleerde vaardigheden direct toepassen in uw dagelijks leven. Ter ondersteuning krijgt u daarbij instructies, oefeningen en huiswerkopdrachten binnen de behandeling.

Resultaat behandeling

Deelnemers aan onze behandeling geven aan dat ze beter om kunnen gaan met de gevolgen van fibromyalgie en zich fitter voelen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mensen die hebben deelgenomen aan een programma beter herstellen, opgewekter zijn en minder moeite hebben met het uitvoeren van werk, huishouden en hobby’s.

Fibromyalgie Medinello
 • Revalidatie werkt

  Deelnemers geven aan na een revalidatieprogramma beter om te kunnen gaan met de gevolgen van hun ziekte. Ook voelen ze zich fitter. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mensen die hebben deelgenomen aan een programma beter herstellen, opgewekter zijn en minder moeite hebben met het uitvoeren van werk, huishouden en hobby’s.
 • Meedoen

  Deelnemers geven aan na een revalidatieprogramma beter om te kunnen gaan met de gevolgen van hun ziekte. Ook voelen ze zich fitter. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mensen die hebben deelgenomen aan een programma beter herstellen, opgewekter zijn en minder moeite hebben met het uitvoeren van werk, huishouden en hobby’s.

  Wil je meedoen aan ons behandelprogramma voor fibromyalgie? Of ben je op zoek naar meer informatie over wat wij precies doen? Neem dan gerust even contact met ons op.

 • Vergoeding

  In de meeste gevallen vergoedt de ziektekostenverzekeraar de revalidatie behandeling. Deze zorg valt binnen het basispakket en heeft derhalve alleen consequenties voor uw eigen risico. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met uw ziektekostenverzekeraar.
 • Aanmelden

  Op basis van verwijzing van uw huisarts, specialist kunt u contact opnemen met de administratie van Medinello.